Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Konkurs unijny „Granty na Eurogranty”: ponad 9 mln zł dla 55 firm

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 kwietnia 2021, 15:20

  • 0
  • Powiększ tekst

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podsumowuje wyniki konkursu „Granty na Eurogranty”. Firmy złożyły 210 wniosków na kwotę niemal 39 mln zł – co ponad czterokrotnie przewyższyło budżet. Finalnie 55 z nich otrzymało rekomendację do dofinansowania na ponad 9 mln zł. Pozyskane pieniądze mogą zostać przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu o dofinansowanie w ramach programów Komisji Europejskiej. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Celem konkursu „Granty na Eurogranty” jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

W trakcie trwania naboru we wszystkich 11-tu rundach konkursu (w okresie od 21 stycznia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r.) przedsiębiorcy złożyli łącznie 210 wniosków na sumę niemal 39 mln zł – 77 z nich pochodziło z woj. mazowieckiego, zaś 133 z pozostałych województw. Finalnie do wsparcia na łączą kwotę ok. 9 mln zł rekomendowano 55 projektów – 18 z Mazowsza oraz 37 z innych województw.

Najwięcej wniosków, spośród wszystkich złożonych, dotyczyło programów: Horyzont 2020 (159), LIFE (9), COSME (7) i Kreatywna Europa (7). 28 złożonych wniosków dotyczyło innych projektów.

Tak duże zainteresowanie konkursem „Granty na Eurogranty” jasno świadczy o tym, że polscy przedsiębiorcy są ambitni i nie boją się sięgać po unijne wsparcie. Takie nastawienie jest szczególnie cenne w trudnych czasach pandemii – mówi Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP. – Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program dotyczący badań naukowych i wpierania rozwoju innowacji. Jego budżet szacuje się na około 80 mln euro. Bardzo cieszy fakt, że polskie firmy dostrzegają jego potencjał i korzystają ze wsparcia PARP w pozyskaniu części tych środków – dodaje.

Ubiegający się o grant w poddziałaniu 2.3.6 POIR 2014-2020 mogli otrzymać dofinansowanie w wysokości 100 proc. wartości kosztów kwalifikowanych. Na początek w puli konkursowej znalazło się 5 mln zł. Alokacja była jednak trzykrotnie podwyższana i finalnie przekroczyła kwotę 9 mln zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

sfinansowanie kosztów usługi doradczej, niezbędnej do przygotowania projektu,

sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest to wymagane w danym programie KE,

organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w tych spotkaniach,

sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach programu KE.

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu ogłoszonego w grudniu 2019 r. (nabór: 21.01.2020 – 12.01.2021): w rundzie I, rundzie II-III, IV-VIII, IX-X (IX-X aktualizacja) oraz XI.

Trwa nabór wniosków w nowej edycji

Druga edycja konkursu „Granty na Eurogranty” została ogłoszona 25 lutego, a od 1 kwietnia br. można składać wnioski. Trwająca obecnie edycja konkursu „Granty na Eurogranty” została podzielona na pięć rund. Koniec pierwszej rundy przypada 31 maja. Wyniki oceny wniosków złożonych w tej rundzie będą znane najpóźniej na początku września. Nabór wniosków do ostatniej z nich zakończy się 27 stycznia 2022 roku. Niezmienna pozostaje zasada, w myśl której muszą być znane warunki konkursu organizowanego przez Komisję Europejską. Jednak lista Eurograntów jest otwarta – każdy nowy program ogłaszany przez Komisję Europejską może być przedmiotem projektu w konkursie „Granty na Eurogranty”

Więcej informacji o trwającym konkursie: www.parp.gov.pl/granty-na-eurogranty oraz programach Komisji Europejskiej.

Czytaj też: PARP: 20 mln zł na transformację firm

PARP/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze