Informacje

Żywność  / autor: Pixabay
Żywność / autor: Pixabay

Polska żywność bije rekordy popularności!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 stycznia 2021, 18:20

  • 1
  • Powiększ tekst

O 7 proc. r/r wzrósł eksport towarów rolno-spożywczych z Polski w okresie jedenastu miesięcy 2020 r. Jego wartość wyniosła 31,3 mld euro - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W okresie od stycznia do listopada 2020 r. wartość wyeksportowanych z Polski produktów rolno-spożywczych wzrosła o 2 mld euro do 31,3, mld euro. Jednocześnie import ukształtował się na poziomie 20,4 mld euro, tj. o 4,8 proc. wyższym niż przed rokiem. W rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej przekroczyło 11 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., osiągając 10,8 mld euro.

W 2020 r. polskim przedsiębiorcom działającym w branży rolno-spożywczej udało się zachować konkurencyjność na rynku międzynarodowym, o czym świadczą rosnące przychody uzyskiwane z eksportu żywności przy jednoczesnym utrzymaniu dynamiki wzrostu na poziomie z analogicznego okresu 2019 r.” - skomentował zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin Wroński.

Jak zauważył, ponieważ głównym partnerem handlowym Polski są kraje UE, to pozytywną tendencją jest utrzymujący się wzrost przychodów z eksportu z tego kierunku. W okresie styczeń–listopad 2020 r., wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych do krajów UE wzrosła o 5 proc., do 25 mld euro, co stanowiło około 80 proc. przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

Do krajów pozaunijnych w okresie jedenastu miesięcy 2020 r. wyeksportowano z Polski żywność o wartości ponad 6,2 mld euro wobec 5,4 mld euro przed rokiem (wzrost o 16 proc.).

Bardzo optymistyczną przesłanką jest dynamicznie rozwijający się eksport na rynki pozaunijne, który świadczy o postępującej dywersyfikacji handlu. Oznacza to, że rodzime firmy intensywnie poszukują nowych partnerów biznesowych i wzmacniają dotychczasowe kontakty handlowe na rynkach krajów trzecich” - ocenił Wroński.

Zwiększeniu uległ także udział wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży zagranicznej artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem. W okresie jedenastu miesięcy 2020 r. udział ten osiągnął 14,4 proc. wobec 13,5 proc. w analogicznym okresie 2019 r.

Wpływ na wyniki sprzedaży zagranicznej uzyskiwane przez krajowych eksporterów 2020 r. miały także wyższe ceny żywności na rynku światowym.

Do wzrostu przychodów z eksportu w znacznym stopniu przyczyniło się osłabienie złotego względem waluty unijnej i dolara amerykańskiego, co z kolei sprzyjało konkurencyjności cenowej polskich produktów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym” - podsumował Wroński.

Czytaj też: Pieniądze płyną do Polski! Fantastyczny wynik eksportu!

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze