Informacje

Jacek Pytel / autor: Materiały prasowe
Jacek Pytel / autor: Materiały prasowe

PERSONALIA

Jacek Pytel prezesem Tauronu Wydobycie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 lutego 2021, 14:09

    Aktualizacja: 13 lutego 2021, 14:15

  • 0
  • Powiększ tekst

Dotychczasowy wiceprezes Tauronu Wydobycie Jacek Pytel został powołany od soboty na stanowisko jej prezesa. Dzień wcześniej ze stanowiska zrezygnował dotychczasowy jej prezes Tomasz Cudny.

Jacek Pytel zdobył doświadczenie menedżerskie pracując w zarządach firm z branży chemicznej, paliwowej, przemysłu drzewnego, maszynowego oraz okołogórniczego. Był dyrektorem finansowym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie takich jak: Energoaparatura S.A., PMPG Polskie Media S.A., a także głównym kontrolerem - dyrektorem biura controllingu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Zasiadał też w radach nadzorczych spółek koksowniczych oraz branży IT.

W końcu listopada ub. roku związkowcy z Tauronu Wydobycie wystosowali list do wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia, domagając się jasnych deklaracji co do przyszłości kopalń spółki. Pismo było następstwem cytowanej w mediach wypowiedzi Tomasza Cudnego, prezesa Grupy Tauron, dotyczącej konieczności głębokiej transformacji spółki wydobywczej oraz tego, że po 2021 r. nie będzie możliwe finansowe wspieranie działalności górniczej w ramach grupy.

1 grudnia ub. roku wiceminister Soboń spotkał się ze związkowcami z grupy Tauron oceniając, że wypracowanie efektywnego porozumienia ze stroną społeczną w energetyce i górnictwie jest kluczowe dla sfinansowania transformacji polskiej energetyki, która zagwarantuje spełnienie stawianych przez UE celów klimatycznych. Soboń podtrzymał wówczas wcześniejsze deklaracje, iż w ramach prac nad strategią dla energetyki prowadzone będą również rozmowy ze stronę społeczną tego sektora.

W końcu września, niemal równolegle do podpisania porozumienia między delegacją rządową a działającymi na Śląsku związkami w sprawie zasad i tempa restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, w Tauronie powstał komitet protestacyjno-strajkowy. Związki działające w zatrudniającej ok. 25 tys. osób grupie uznały wówczas, że strategia w tym zakresie wymaga również rozmów ze stroną społeczną firm energetycznych i zgłosiły postulat zorganizowania „energetycznego okrągłego stołu” na temat przyszłości tej branży.

Obecnie aktywa wytwórcze Grupy Tauron oparte są głównie na węglu kamiennym. W 2019 r. Grupa ogłosiła strategię tzw. zielonego zwrotu, w ramach której w perspektywie 2030 r. chce produkować dwie trzecie energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę. Priorytetem jest zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej i szybkie zmniejszanie emisji CO2.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Prezes ZUS o emeryturach. Wróci warunek stażowy

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze