Informacje

woda / autor: Pixabay
woda / autor: Pixabay

Philip Morris Polska nie leje wody i dostaje nagrody

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 kwietnia 2021, 15:53

  • 1
  • Powiększ tekst

Philip Morris Polska został drugą firmą w Polsce wyróżnioną certyfikatem zrównoważonego zarządzania wodą Alliance for Water Stewardship (AWS). Racjonalna gospodarka wodna jest częścią kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju firmy, która od kilku lat przechodzi transformację biznesową, inwestując w rozwój produktów o potencjale obniżonego ryzyka, takich jak systemy podgrzewania tytoniu. Firmę nagrodzono także za 8 innych dobrych praktyk biznesowych. To jedyna w Polsce firma z Certyfikatem Równych Płac

Philip Morris Polska został również doceniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za 8 dobrych praktyk z obszaru społecznej odpowiedzialności oraz zrównoważonego rozwoju, w tym za AWS. To największa w branży liczba wyróżnionych praktyk biznesowych.

Według danych ONZ do 2030 roku prawie połowa światowej populacji będzie żyła na obszarach o wysokim niedoborze wody. Deficyt jednego z podstawowych surowców na naszej planecie sprawia, że firmy konsekwentnie inwestują w pro-ekologiczne rozwiązania i polityki, których celem jest zahamowanie i odwrócenie tego trendu.

Zrównoważony rozwój, w tym ochrona środowiska i zasobów wodnych, są jednym z kluczowych elementów strategii biznesowej Philip Morris International. Od 2017 roku firma wprowadziła do swoich działań certyfikację Alliance for Water Stewardship (AWS). Jej celem jest ograniczenie zużywanej wody w fabrykach firmy (tzw. „ślad wodny”) oraz promowanie zrównoważonego zarządzania zasobami wody na obszarach produkcyjnych. Do 2025 roku PMI chce certyfikować wszystkie swoje obiekty zgodnie z tym standardem. Obecnie spełnia go już 11 placówek PMI na świecie, w tym krakowska fabryka Philip Morris Polska, która pozytywnie przeszła pełen audyt polityk gospodarki wodnej.

Certyfikat AWS jest długoterminowym zobowiązaniem przedsiębiorstwa do odpowiedzialnego zarządzania wodą oraz stosowania dobrych praktyk zarówno na terenie zakładu produkcyjnego, jak również w szerszym aspekcie terytorialnym. Optymalizacja gospodarki wodnej oraz związane z nią: identyfikacja wycieków oraz działania monitorujące, doprowadziły do znaczącego ograniczenia zużycia wody na terenie zakładu. Do 2022 roku Philip Morris Polska chce zredukować całkowite zużycie wody w krakowskiej fabryce o 20 proc.

Realizowane z sukcesem inicjatywy pro-środowiskowe Philip Morris International stanowią integralny element globalnej strategii firmy, którą określa wizja „przyszłości bez dymu tytoniowego”. PMI to firma, która zapoczątkowała technologiczno-naukową rewolucję w branży tytoniowej, stając się jej globalnym liderem:

Inwestycje w nowe technologie oraz badania naukowe pozwalają nam tworzyć produkty będące lepszą alternatywą dla dalszego palenia papierosów. Eliminują one podstawowy problem związany z paleniem, czyli dym. Dzięki temu, że podgrzewają tytoń bez jego spalania, dostarczają palaczom nikotynę bez dymu i substancji smolistych. Znacząco ograniczają przez to narażenie na działanie wielu toksycznych związków, które wdychaliby podczas palenia papierosa. Produkty o potencjalnie obniżonym ryzku dla pełnoletnich palaczy są filarem transformacji biznesowej Philip Morris International. Ma ona złożony charakter, ponieważ obejmuje także działania w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Już teraz w Polsce możemy pochwalić się znaczącymi dokonaniami w tym zakresie. Cieszymy się również, że możemy realizować nasze cele, jak choćby racjonalne gospodarowanie zasobami wody, wspólnie z naszymi partnerami, przynosząc w ten sposób korzyść dla całej gospodarki krajowej – powiedział Wojciech Niewierko, członek zarządu ds. relacji zewnętrznych Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.

IQOS / autor: mat. prasowe
IQOS / autor: mat. prasowe

Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi przez PMI w Polsce koncentruje się na 5 obszarach certyfikatu AWS, do których zaliczają się: „dobre zarządzanie wodą”, „zrównoważony bilans wodny”, „dobra jakość wody”, „ważne obszary związane z wodą” oraz „bezpieczna sanitacja wody i higiena dla wszystkich”. W ich skład wchodzą m.in.: programy sadzenia drzew, mające na celu ochronę i utrzymanie zdrowego ekosystemu wodnego na terenach zielonych krakowskiego zakładu – w 2019 roku zostało posadzonych 20 drzew, a do końca 2021 planowane jest posadzenie następnych 15; cykliczne warsztaty dla pracowników; współpraca z interesariuszami i prowadzenie kampanii informacyjnych z dostawcą usług wodnych, czyli Wodociągami Miasta Krakowa. Ponadto, Philip Morris w Polsce wdrożył praktyki zmierzające do optymalizacji wykorzystania wody, m.in. instalując w krakowskiej fabryce dodatkowe wodomierze do monitorowania i wykrywania wycieków. Od 2019 roku tylko w jednym z działów Philip Morris Polska zmniejszono zużycie wody aż o 22 proc. Dodatkowo, dzięki wprowadzonym działaniom, udało się już zaoszczędzić ponad 17 tys. m3 wody dostarczanej przez lokalnego dostawcę. To ekwiwalent blisko 7 basenów olimpijskich.

Pro-środowiskowe oraz pro-pracownicze starania Philip Morris Polska zostały również dostrzeżone w prestiżowym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu: „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”. To najbardziej kompleksowy przegląd działań firm w Polsce obejmujących działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz zrównoważonego rozwoju. W tegorocznej edycji doceniono aż 8 inicjatyw Philip Morris Polska. Oprócz samego certyfikatu Alliance for Water Stewardship, firmę wyróżniono za skuteczne egzekwowanie zasady parytetu płci w procesach rekrutacyjnych, wdrożenie systemu kafeterii benefitów dla pracowników oraz kampanię „Benefity w Moich Rękach”; program mentoringowy „Siła Mentoringu”; zasiłek opiekuńczy dla pracowników w czasie lockdownu; w kategorii „Praktyk długoletnich” uwzględniono działania polegające na stałym zwiększaniu liczby kobiet na stanowiskach zarządczych; program „Happy Parents” skierowany do rodziców wracających do pracy po urlopach rodzicielskich oraz status jedynej firmy w Polsce z Certyfikatem Równych Płac.

mw

CZYTAJ TEŻ: Polak na czele Philip Morris International

CZYTAJ TEŻ: Czy widzisz w telefonie VOLTE i czy powinieneś to wyłączyć? Sprawdź

CZYTAJ TEŻ: Mądre regulacje przywrócą nas na ścieżkę rozwoju

Powiązane tematy

Komentarze