Informacje

autor: Źródło: twitter Philip Morris Int.
autor: Źródło: twitter Philip Morris Int.

Philip Morris w Polsce z Certyfikatem Równych Płac

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 grudnia 2018, 15:18

  • 1
  • Powiększ tekst

Philip Morris International (PMI) w Polsce został uhonorowany prestiżowym Certyfikatem Równych Płac, potwierdzającym, że firma wynagradza kobiety i mężczyzn jednakowo, a wkład i wysiłki pracowników w działalność biznesową i rozwój firmy cenione są niezależnie od płci. Wyróżnienie spółek PMI w Polsce przybliża PMI do uzyskania globalnego Certyfikatu Równych Płac i stania się pierwszą międzynarodową organizacją certyfikowaną znakiem Równych Płac.

Certyfikat Równych Płac (ang. Equal Salary Certification) przyznawany jest przez Equal Salary Foundation, niezależną organizację non-profit z siedzibą w Szwajcarii. Certyfikacja odbywa się na podstawie wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych (projekt Global Compact) i jest uznawana przez Komisję Europejską. Procedura certyfikacji obejmuje analizę statystyczną danych dotyczących wynagrodzeń oraz szczegółowy audyt, przeprowadzany przez firmę doradczą PwC, oceniający zaangażowanie kierownictwa firmy w równe wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn, integrację zasad i praktyk równego wynagrodzenia w ramach procesów i polityk HR, a także postrzeganie praktyk HR firmy przez pracowników.

Uhonorowanie spółek PMI w Polsce, w których zatrudnienie znajduje ok. 7 tysięcy osób, potwierdza, że równość wynagrodzeń niezależnie od płci jest podstawą standardów obowiązujących w firmie. Ubiegając się o Certyfikat Równych Płac, PMI dąży do zapewnienia kobietom i mężczyznom równych szans rozwoju, zapewnienia równowagi płci oraz niezależnego potwierdzenia, że w firmie nie występuje zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć. Stanowi to jeden z kluczowych elementów udanej transformacji biznesowej firmy na drodze do stworzenia świata wolnego od dymu tytoniowego.

Przyznanie spółkom Philip Morris w Polsce Certyfikatu Równych Płac nie tylko wzmacnia atrakcyjność PMI jako pracodawcy, ale również potwierdza, że jesteśmy wobec siebie po prostu fair. W obliczu tak ogromnej transformacji, jaką jest stworzenie przyszłości bez dymu tytoniowego, także w Polsce, ma to szczególne znaczenie, pracownicy są kluczem do sukcesu i realizacji naszej wizji. W PMI od zawsze szanujemy różnorodność, dajemy szerokie możliwości rozwoju zawodowego, a naszych pracowników wynagradzamy tylko i wyłącznie na podstawie oceny merytorycznej. Wdrożyliśmy i kontynuujemy prace nad szeregiem innych programów, mających na celu udoskonalenie naszych praktyk związanych z zarządzaniem równowagą płci w PMI. Dotyczą one na przykład promowania kobiet do obejmowania najważniejszych funkcji w zespołach zarządzających PMI” – powiedziała Anita Rogalska, członek zarządu, dyrektor działu kapitału ludzkiego i kultury organizacyjnej Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.

Philip Morris od wielu lat kieruje się wartościami, które są uzupełnieniem misji, celów, strategii i planów PMI. Rozwój kultury organizacyjnej firmy opartej na współpracy, wzajemnym szacunku i innowacyjności jest tak samo ważny jak strategia biznesowa. Firma od wielu lat dąży do ciągłego doskonalenia kultury organizacji oraz praktyk i procesów HR w celu zapewnienia wszystkim pracownikom równych szans rozwoju, planowania kariery i dostępu do programów szkoleniowo-rozwojowych.

PMI przechodzi największą transformację nie tylko w historii firmy, ale również całej branży. Jej celem jest zbudowanie przyszłości bez dymu tytoniowego, również w Polsce. Działania PMI w tym zakresie koncentrują się na dostarczaniu dorosłym palaczom gamy produktów stanowiących lepszą alternatywę. Produkty z potencjałem obniżonej szkodliwości (w porównaniu z paleniem papierosów) mogą być satysfakcjonującym zamiennikiem dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Najbardziej zaawansowanym produktem alternatywnym PMI jest IQOS, który elektronicznie podgrzewa tytoń. Portfolio produktów bezdymnych PMI zawiera również e-papierosy oraz inne technologie wytwarzające aerozol z nikotyną, w których nie dochodzi do procesu spalania.

Certyfikat Równych Płac to kolejne wyróżnienie dla Philip Morris w Polsce, który od wielu lat znajduje się na listach najlepszych pracodawców w kraju i na świecie. Spółki PMI w Polsce już pięciokrotnie zostały uhonorowane tytułem Top Employer Polska i Top Employer Europe w uznaniu za doskonałe warunki pracy, programy szkoleniowo-rozwojowe dla pracowników, planowanie kariery oraz kulturę organizacyjną.

Powiązane tematy

Komentarze