Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com

UKNF: TU nie straciłyby pokrycia wymogu kapitału po unieważnieniu umów w CHF

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 kwietnia 2021, 22:30

  • 1
  • Powiększ tekst

Wartość zwróconych ubezpieczonym składek przypisanych brutto wynikających z unieważnionych umów kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych według zakładanych scenariuszy wyniosłaby 3,37 mld zł, podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dokumencie „Wpływ potencjalnych zmian otoczenia prawnego dot. kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych na sektor ubezpieczeń”. Żaden zakład ubezpieczeń nie straciłby pokrycia wymogu kapitałowego w wyniku realizacji scenariuszy

UKNF podał, że krajowe zakłady ubezpieczeń przeprowadziły testy warunków skrajnych ad-hoc (TWS) w celu oszacowania wpływu zmian otoczenia prawnego na sektor ubezpieczeniowy odnośnie do kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych, w szczególności tzw. kredytów frankowych. W TWS wzięło udział 58 zakładów ubezpieczeń.

Opracowano dwa scenariusze, na podstawie których zakłady ubezpieczeń oszacowały wpływ ww. zmian na wartość środków własnych, wynik techniczny, wynik finansowy, wymogi kapitałowe oraz współczynnik wypłacalności.

W obu scenariuszach założono, iż wszystkie umowy ubezpieczenia związane z kredytami walutowymi zostają unieważnione.

W scenariuszu pierwszym (bazowym) przyjęto ponadto, że: wszystkie składki przypisane brutto wynikające z unieważnionych umów zostają zwrócone ubezpieczonemu; zakład ubezpieczeń uzyskuje zwrot zapłaconych prowizji związanych z przedmiotowymi polisami (tzw. clawback) oraz następuje zwrot wszystkich wypłaconych świadczeń wynikających z unieważnionych umów.

W scenariuszu drugim (pesymistycznym) założono z kolei, że: wszystkie składki przypisane brutto wynikające z unieważnionych umów zostają zwrócone ubezpieczonemu; zakład ubezpieczeń nie ma możliwości uzyskania zwrotu zapłaconych prowizji związanych z przedmiotowymi polisami (tzw. clawback), zakład ubezpieczeń nie ma możliwości uzyskania zwrotu wypłaconych świadczeń, wynikających z unieważnionych umów.

W wyniku realizacji zakładanych scenariuszy wartość zwróconych ubezpieczonym składek przypisanych brutto wynikających z unieważnionych umów wyniosłaby 3,37 mld zł: 1,8 mld zł dla zakładów ubezpieczeń na życie oraz 1,57 mld zł dla zakładów ubezpieczeń majątkowych” - wynika ze wstępnych szacunków zmian zmian otoczenia prawnego na sektor ubezpieczeń w 2020 r.

Urząd wskazał, że w wyniku zrealizowania się scenariusza bazowego nastąpiłby zwrot prowizji przez agentów (głównie banki) w wysokości 1,27 mld zł, w tym 0,78 mld zł dla ubezpieczycieli życiowych, a 0,49 mld zł dla ubezpieczyli majątkowych.

Z kolei zwrot odszkodowań/świadczeń przez ubezpieczonych/banki byłby równy 0,7 mld zł, w tym 0,38 mld zł dla ubezpieczycieli życiowych, a 0,33 mld zł - majątkowych.

Wstępne szacunki zmian otoczenia prawnego na sektor ubezpieczeń w 2020 r. (wg scenariusza bazowego) zakładają także:

  • dla ubezpieczycieli życiowych: spadek wyniku finansowego o 0,48 mld zł, czyli o 21%, spadek wyniku technicznego o 0,60 mld zł, czyli o 20%, spadek środków własnych o 0,41 mld zł, czyli o 1,7%,

  • dla ubezpieczycieli majątkowych: spadek wyniku finansowego o 0,63 mld zł, czyli o 16%, spadek wyniku technicznego o 0,70 mld zł, czyli o 22%, spadek środków własnych o 0,67 mld zł, czyli o 1,7%.

W wyniku zrealizowania się scenariusza pesymistycznego nastąpiłby:

  • dla ubezpieczycieli życiowych: spadek wyniku finansowego o 1,52 mld zł, czyli o 67%, spadek wyniku technicznego o 1,76 mld zł, czyli o 58%, spadek środków własnych o 1,28 mld zł, czyli o 5,5%,

  • dla ubezpieczycieli majątkowych: spadek wyniku finansowego o 1,28 mld zł, czyli o 33%, spadek wyniku technicznego o 1,51 mld zł, czyli o 48%, spadek środków własnych o 1,6 mld zł, co stanowi spadek o 4%.

Zrealizowanie się któregokolwiek z zakładanych scenariuszy nie spowodowałoby braku stabilności krajowego sektora ubezpieczeń ani nie doprowadziłoby do sytuacji braku pokrycia wymogu kapitałowego przez poszczególne zakłady ubezpieczeń” - czytamy dalej.

Żaden zakład ubezpieczeń nie straciłby pokrycia wymogu kapitałowego w wyniku realizacji scenariuszy (współczynnik wypłacalności po realizacji scenariuszy testowych dla wszystkich zakładów ubezpieczeń wynosiłby powyżej 100%), podano także.

UKNF podkreślił, że prezentowane dane należy traktować jako szacunkowe, co wynika m.in. z faktu, że część zakładów ubezpieczeń nie posiadała precyzyjnych informacji, które pozwalałyby stwierdzić czy określona umowa ubezpieczenia jest związana z kredytem indeksowanym w walucie obcej.

Czytaj też: Toksyczne kredyty frankowe zarażają całą gospodarkę

ISBnews/KG

Powiązane tematy

Komentarze