Informacje

Wynik finansowy netto ubezpieczycieli przekroczył w I kw. 2017 r. 1 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 czerwca 2017, 15:01

  • 0
  • Powiększ tekst

Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wzrósł o 67,5 proc. w skali roku do 1.024,3 mln zł w I kw. 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Składka przypisana brutto ogółem wyniosła 15.958,3 mln zł i była wyższa o 18,4 proc. r/r.

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w I kwartale 2017 r. były lepsze niż przed rokiem. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane przez zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II) przy pogorszeniu wyników zakładów ubezpieczeń na życie (dział I) - podał GUS.

Towarzystwa ubezpieczeń na życie wypracowały wynik w wysokości 484,9 mln zł wobec 578,3 mln zł rok wcześniej, natomiast ubezpieczyciele majątkowi osiągnęli w I kw. 2017 r. wynik w wysokości 539,4 mln zł wobec 33,3 mln zł rok wcześniej.

W I kwartale 2017 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 15.958,3 mln zł (więcej o 18,4 proc. niż w I kwartale 2016 r.), z czego 6 123,8 mln zł stanowiła składka działu I, a 9.834,5 mln zł działu II.

W strukturze składki przypisanej brutto z działalności bezpośredniej ogółem, składka zakładów działu I stanowiła 40,9 proc., a zakładów działu II - 59,1 proc. Dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranej składki brutto, uzyskały ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz ubezpieczenia na życie. Udział tych dwóch grup ubezpieczeń na życie wyniósł odpowiednio 47,3 proc. i 29,8 proc. wartości składek przypisanych brutto tego działu - czytamy dalej.

W dziale II największą pozycję (61,1 proc. wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 39,3 proc. i wyniosły 5.403,6 mln zł, podał także GUS.

Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,4 proc., a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 38,5 proc.

W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 33,1 mln zł wobec 53,6 mln zł zysku w I kwartale 2016 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 87,7 mln zł (342,1 mln zł straty w analogicznym kwartale poprzedniego roku). W ubezpieczeniach szkód rzeczowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 83,9 mln zł wobec 126,1 mln zł straty w I kwartale 2016 r. - czytamy także.

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w I kwartale 2017 r. wyniosły 10.445,6 mln zł i były wyższe o 17,5 proc. niż w I kwartale 2016 r., w dziale I wzrosły do 5.667,4 mln zł, a w dziale II do 4.778,2 mln zł - czytamy dalej.

GUS podał, że wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 1.239,8 mln zł i był wyższy o 63,3 proc. niż rok wcześniej. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zmniejszył się do 639,3 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych zwiększył się do 600,5 mln zł.

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec marca 2017 r. wyniosła 189.983,9 mln zł (wzrost o 4,9 proc. r/r), z tego na dział I przypadało 104.737,1 mln zł, a 85.246,8 mln zł na dział II.

Na podst. ISBnews

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze