Informacje

Ubezpieczyciele prognozują spadek przypisu składek, wzrost zysku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 27 kwietnia 2017, 12:08

  • 0
  • Tagi: finanse KNF ubezpieczenia
  • Powiększ tekst

Plany finansowe zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na 2017 r. przewidują spadek składki przypisanej brutto o 0,3 proc. r/r do 55,87 mld zł, przy wzroście zysku netto o 25,55 proc. r/r do 5,25 mld zł, podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

W opinii większości zakładów ubezpieczeń działu I, w 2017 roku należy spodziewać się wyhamowania spadku składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach na życie (13,33 proc. za rok 2016). Dane zagregowane opracowane na podstawie planów finansowych na 2017 r. wskazują jednak na dalszy spadek składki w ubezpieczeniach na życie równy 3,06 proc. (składka w wysokości ok. 23,13 mld zł) - czytamy w raporcie.

W roku 2017 należy spodziewać się w szczególności wzrostu znaczenia ubezpieczeń ze składką regularną, długoterminowych produktów oszczędnościowych (dodatkowe oszczędzanie na emeryturę), produktów posagowych (jako rezultat programu 500+), jak również rozwoju ubezpieczeń medycznych i zdrowotnych. Możliwy jest natomiast dalszy spadek sprzedaży w ubezpieczeniach inwestycyjnych i oszczędnościowych ze składką jednorazową, co wynika ze wprowadzonych zmian regulacyjnych i prawnych, podano także.

Zdaniem zakładów działu II, w roku 2017 rynek ubezpieczeń majątkowych będzie charakteryzował się dość stabilną sytuacją. Tempo jego rozwoju jest oceniane przez zakłady na ok. 4-5 proc. Agregacja planów finansowych poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu II wskazuje natomiast na wzrost w 2017 r. składki przypisanej brutto działu II na poziomie ok. 1,75% (do poziomu 32,74 mld zł)" - czytamy dalej.

Głównym obszarem wzrostu ubezpieczeń majątkowych będzie segment ubezpieczeń korporacyjnych oraz ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podobnie jak w ubezpieczeniach na życie, zakłady ubezpieczeń majątkowych oczekują w roku 2017 wzrostu roli ubezpieczeń zdrowotnych. Przewidywany jest również wzrost składki z ubezpieczeń komunikacyjnych, jednak na poziomie znacznie niższym niż w 2016 r. W roku 2017 ubezpieczyciele będą dalej koncentrować się przede wszystkim na poprawie rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych, podano też w materiale.

Przychody z tytułu składki przypisanej brutto uzyskane przez zakłady ubezpieczeń w roku 2016 były o 2,67 proc. (1,45 mld zł) wyższe od planowanych. W dziale II przychody ze składki były wyższe od zakładanych o niemal 4 mld zł (14,18 proc.), natomiast w dziale I przychody te były niższe od planowanych o 2,54 mld zł (9,63 proc.), wskazał także Urząd.

W dziale I (ubezpieczenia na życie) spodziewany jest wzrost zysku netto o 1,38 proc. r/d do 2,28 mld zł w tym roku, a w dziale II (ubezpieczenia majątkowe) - o 53,65 proc. do 2,97 mld zł, podano także w raporcie.

Wynik finansowy netto uzyskany przez zakłady ubezpieczeń w roku 2016 był o niespełna 1 proc. (37 mln zł) niższy od zaplanowanego. W dziale I zakłady ubezpieczeń osiągnęły wynik niższy od zakładanego o 2,04 proc. (47 mln zł), natomiast w dziale II osiągnięty wynik był wyższy od zaplanowanego o 0,48 proc., (9 mln zł). Ogółem 30 zakładów ubezpieczeń uzyskało w roku 2016 wyższy wynik finansowy niż przewidywany w planach finansowych (16 zakładów w dziale I oraz 14 zakładów w dziale II), podał UKNF.

Na podst. ISBNews

Komentarze