Informacje

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen / autor: Fratria
Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen / autor: Fratria

Kolejny atak na Daniela Obajtka. Jest oświadczenie pełnomocnika prezesa PKN Orlen!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 kwietnia 2021, 11:35

  • 4
  • Powiększ tekst

Dzisiaj ukazała się kolejna publikacja „Gazety Wyborczej” atakująca prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Do sprawy odniósł się Maciej Zaborowski, adwokat i pełnomocnik szefa naszego największego, narodowego koncernu.

Jak czytamy w oświadczeniu mecenasa Zaborowskiego:

Dzisiejszą publikację Gazety Wyborczej należy traktować wyłącznie jako próbę kolejnej manipulacji faktami oraz dalszy ciąg publikacji naruszających dobra osobiste Pana Daniela Obajtka. Przede wszystkim postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie wydane 29 marca br. o zabezpieczeniu i uwzględnieniu części żądań oznacza, że Pan Daniel Obajtek w znacznym stopniu uprawdopodobnił, że dziennikarze Gazety Wyborczej opublikowali nieprawdziwe informacje.

Adwokat prezesa PKN Orlen odnosi się do postanowień sądu:

Jak stwierdził sąd w uzasadnieniu postanowienia: „Wniosek o udzielenie zabezpieczenia mógł zostać uwzględniony, ponieważ Daniel Obajtek nie tylko zaprzeczył prawdziwości informacji zawartych w artykułach, ale również przedstawił środki uprawdopodobnienia, które skłaniały ku stanowisku, że nie wszystkie twierdzenia, którymi posługiwali się w materiałach prasowych pozwani odpowiadały prawdzie.” Dalej sąd stwierdził także: „ (…) powód uwiarygodnił w stopniu wystarczającym, że w stanie faktycznym sprawy doszło do naruszenia dóbr osobistych.” Sąd Okręgowy w Warszawie zaznaczył także, że: „ (…) treść artykułów może podważać zaufanie do powoda, które jest mu niezbędne do niezakłóconego i prawidłowego pełnienia funkcji prezesa spółki PKN Orlen i naruszać tym samym jego dobre imię. Jak bowiem wskazano powyżej do takiego naruszenia może dojść, jeżeli osobie postawi się zarzut zachowania, które może narazić ją na utratę zaufania potrzebnego dla danego zawodu czy pełnionej funkcji.”

W związku z powyższymi faktami mówienie o „przegranej” Pana Daniela Obajtka w sądzie jest manipulacją i wprowadzeniem opinii publicznej w błąd” - pisze ZAborowski, dodając:

Na koniec należy podkreślić, że redakcja portalu Wyborcza.pl pomimo posiadania pełnej wiedzy o wydanym postanowieniu – o czym świadczy chociażby opublikowany artykuł redaktor Evy Ivanovej - do dnia dzisiejszego go nie wykonała wbrew rozstrzygnięciu Sądu. Całkowicie niewiarygodne są twierdzenia podawane w artykule, że Panu Jarosławowi Kurskiemu nie doręczono pozwu i postanowienia – dokumenty wysłano bowiem na adres redakcji portalu Wyborcza.pl i zostały one tam odebrane – trudno przyjąć, by korespondencja kierowana do redaktora naczelnego portalu na adres kierowanej przez niego redakcji nie była w jego imieniu odbierana. Zdumiewa także podkreślanie w artykule nieprawomocności wydanego postanowienia, jako rzekomy argument przemawiający za brakiem obowiązku wykonania zabezpieczenia. Przypomnieć należy, że jeszcze w ubiegłym roku, portal Wyborcza.pl nie miał wątpliwości, że nieprawomocne postanowienie o zabezpieczeniu podlega wykonaniu – w artykule pt. „Sąd nakazał TVP usunąć osiem tekstów ze strony TVP Info. Minęły dwa tygodnie, a tekstów nie usunięto” podkreślano: „Postanowienie jest natychmiast wykonalne, czyli do jego wyegzekwowania nie trzeba czekać na ewentualne odwołanie powoda.”

Wówczas jednak postanowienie nie dotyczyło portalu Wyborcza.pl, stąd zapewne ta nieoczekiwana zmiana poglądu.” - podsumowuje.

Maciej Zaborowski/ as/

Powiązane tematy

Komentarze