Informacje

PZU / autor: fot. Fratria
PZU / autor: fot. Fratria

897 mln złotych zysku PZU!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 maja 2021, 09:07

  • 1
  • Powiększ tekst

Wynik netto Grupy PZU, przypisany właścicielom jednostki dominującej, wyniósł w I kwartale tego roku 897 mln zł, czyli wzrósł o prawie 700 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. - poinformowała w czwartkowym komunikacie spółka.

Jak dodano, składka przypisana brutto w pierwszym kwartale 2021 r. utrzymała się na poziomie zbliżonym do roku 2020, czyli 6,1 mld zł.

W maju zaproponowaliśmy wypłatę najwyższej od wielu lat dywidendy na akcję w wysokości 3,5 zł za lata 2019 i 2020, tj. prawie o połowę wyższą niż średnia wypłata od IPO. W sumie chcemy przeznaczyć na ten cel rekordowe 3 mld zł, czyli więcej niż jakakolwiek spółka giełdowa w tym roku” - powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym, prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Spółka podkreśliła, że „wynik netto Grupy PZU (przypisany właścicielom jednostki dominującej) wyniósł w I kw. 2021 roku 897 mln zł, co stanowi wzrost o prawie 700 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2020”, (116 mln zł w analogicznym okresie 2020 r. co daje wzrost o 781 mln zł). Jak dodano, zysk przypisany właścicielom jednostki dominującej jest najwyższy od 3 lat w I kwartale roku, a także stanowi prawie 47 proc. wyniku netto osiągniętego w całym 2020 r.

Co ważne, za tymi liczbami stoją nie tylko dobre rentowności w ubezpieczeniach i inwestycjach, ale także szybko rosnące wpływy ze sprzedaży oferty usług medycznych (wzrost o 22 proc. r/r) i coraz większa kontrybucja części bankowej” - wskazała Kozłowska-Chyła.

Jak wskazała, w pierwszym kwartale 2020 roku działalność bankowa „spowodowała konieczność dokonania 516 mln zł odpisu w ciężar wyniku, natomiast w pierwszym kwartale 2021 roku ten segment kontrybuował pozytywnie do wyniku netto w wysokości 86 mln zł”.

Jednocześnie sprzedaż produktów ubezpieczeniowych przez banki Grupy PZU podwoiła się rok do roku, co przekłada się na wzrost przychodów w segmencie ubezpieczeń życiowych” – zaznaczyła Kozłowska-Chyła.

W skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 3 miesięcy tego roku przekazano, że wynik finansowy netto Grupy PZU w tym czasie wyniósł 1 171 mln zł i był wyższy o 305,2 proc. od wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Jak podano w sprawozdaniu, wskaźnik ROE przypadający jednostce dominującej (PZU) w I kw. br. wyniósł 18,8 proc., co oznacza wzrost o 15,9 p.p. wobec tego samego okresu roku poprzedniego.

Zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 1 632 mln zł i był wyższy o 976 mln zł (+148,8 proc.) w stosunku do wyniku analogicznego okresu roku poprzedniego.

W komunikacie prasowym spółka podała, że w I kw. br. przypis składki w ubezpieczeniach na życie wzrósł o 3,2 proc. r/r - do wartości 2,2 mld zł. Wzrost wynikał głównie z rozwoju sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych, z 416 mln zł w I kw. 2020 roku do 487 mln zł w I kw. 2021 r.

W ubiegłym roku składka z ubezpieczeń indywidualnych wzrosła o 8,3 proc. r/r. W I kw. 2021 roku ta dynamika przyspieszyła do 17,1 proc. r/r, co było głównie związane ze wzrostem ubezpieczeń ochronnych o 30,7 proc. r/r. Zanotowaliśmy także dwucyfrowy wzrost na produktach inwestycyjnych” - tłumaczyła, cytowana w komunikacie, prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska.

PZU przekazało, że wynik osiągnięty na lokatach Grupy PZU w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 2,4 mld zł, czyli wzrósł o 75,5 proc. r/r. W tym wynik na lokatach z tytułu działalności bankowej wzrósł o 2,4 proc. r/r.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą grupą finansową w Polsce i Europie środkowo-wschodniej. Na jej czele stoi PZU, którego tradycje sięgają 1803 r. Akcje spółki są od 2010 roku notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa z 34,19-proc. akcji.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze