Informacje

posiedzenie Rady UE / autor: mat. prasowe
posiedzenie Rady UE / autor: mat. prasowe

Rada UE przyjęła pakiet spójności na lata 2021-27 wart 330 mld euro

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 maja 2021, 19:10

  • 0
  • Powiększ tekst

Rada Unii Europejskiej przyjęła pakiet spójności - zbiór przepisów regulujących wydatkowanie ok. 330 mld euro (w cenach z 2018 r.) w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w latach 2021-2027, poinformowała Rada. Fundusze mają zasilić projekty regionalne i lokalne, których celem jest zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych między państwami i regionami oraz wspieranie wychodzenia z pandemii poprzez inwestycje w zielone i cyfrowe przedsięwzięcia

Polityka spójności […] jest blisko obywateli, a płynące z niego korzyści są odczuwalne na szczeblu lokalnym. Pakiet legislacyjny na następny okres programowania będzie koncentrował się na wyzwaniach związanych z zieloną i cyfrową transformacją, wspierając regiony, firmy i pracowników” - powiedział portugalski minister planowania Nelson de Souza, przewodniczący Rady UE, cytowany w komunikacie.

Czytaj też: Senat przyjął ustawę ratyfikacyjną dot. Funduszu Odbudowy

Czytaj też: Wszystkie kraje UE zatwierdziły finansowanie Funduszu Odbudowy

Pakiet spójności na lata 2021-2027 jest zgodny z ustaloną polityką spójności wieloletnich inwestycji, przy czym większość środków trafia do słabiej rozwiniętych krajów i regionów w celu wspierania spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w całej UE.

Upraszcza przepisy i odzwierciedla nowe priorytety UE, takie jak przyśpieszenie innowacyjności i cyfryzacji, przejście na gospodarkę o zerowej emisyjności, dalszą poprawę łączności ze strategicznymi sieciami transportowymi i cyfrowymi oraz włączeniu społecznym - czytamy także.

Pakiet składa się z nadrzędnego aktu prawnego ustanawiającego zasady funduszy zarządzanych wspólnie przez państwa członkowskie i Komisję - rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów - oraz kilka innych rozporządzeń określających szczegółowe cele i zakres każdego funduszu.

Główne fundusze polityki spójności obejmują:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 200 mld euro na projekty regionalne z dostosowanym wsparciem dla niektórych regionów oraz zwiększonym naciskiem zrównoważony rozwój obszarów miejskich; wspieranie konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Finansowany z EFRR program Interreg to ponad 8 mld euro na projekty transgraniczne, aby mają pomóc regionom przygranicznym rozwinąć potencjał

Fundusz Spójności - 42,5 mld euro dla państw członkowskich, których PKB na mieszkańca jest poniżej 90% średniej UE; wspiera transeuropejskie sieci transportowe oraz projekty energetyczne i transportowe korzystne dla środowiska

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) – 88 mld euro na wspieranie tworzenia miejsc pracy, edukacji i szkoleń, a także włączenia społecznego

Przyjęte przez Radę rozporządzenia trafią teraz na posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego. Mają zostać przegłosowane do końca czerwca, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Mają wejść w życie następnego dnia po opublikowaniu.

isbnews.pl/mt

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze