Opinie

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Sprzedajesz sprzęt medyczny? Zwróć uwagę na stawkę VAT na poszczególne jego elementy!

Mateusz Stawski

Mateusz Stawski

Partner współzarządzający w Taxxon Consulting Sp. z o.o., autor wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego

  • Opublikowano: 4 lipca 2014, 10:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Czy elementy składowe wyrobu medycznego, niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania, ale jednocześnie odrębnie nie stanowiące wyrobu, powinny zostać opodatkowane uprzywilejowaną stawką VAT? Na to pytanie odpowiedzi udzielił NSA w wyroku o sygnaturze I FSK 122/13.

NSA uchylił sentencję WSA (sygn. III SA/Gl 579/12) i jednocześnie podzielił stanowisko MF odnośnie opodatkowania poszczególnych wyrobów. Strona we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego podkreśliła, że w skład wyrobów medycznych, sprzedawanych przez Stronę w ramach działalności gospodarczej w zakresie handlu wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych, wchodzą również części, które, pomimo że odrębnie nie są zarejestrowane jako wyrób medyczny, to stanowią niezbędne elementy składowe wyrobu, które z kolei potrzebne są do prawidłowego działania sprzętu medycznego jako wyrobu medycznego, czyli jako wyposażenie dodatkowe, np. zestaw komputerowy (niezbędny do odczytania i zapisania wyniku badania), oprogramowanie komputerowe (służące interpretacji pomiarów), wspornik do montażu aparatu, lampy RTG, drukarka, specjalistyczne materace, pasy do stabilizacji głowy i nadgarstków. Elementy te, wg Strony, są nieodzownie powiązane ze sprzętem medycznym, więc w przypadku sprzedaży sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem dodatkowym, w ramach jednej sprzedaży i jednego świadczenia, opodatkowane powinny być stawką 8%.

NSA nie podzielił stanowiska Strony, wskazał, iż powszechnie wiadomo, że takie urządzenia jak komputer, mysz czy też drukarka używane są powszechnie, a nie tylko jako wyposażenie wyrobów medycznych, a opodatkowanie ich stawką VAT 8% naruszy zasadę wolnej konkurencji. NSA ponadto wskazał na wyrok TSUE o sygn. C – 360/11 i stwierdził, że gdyby wyrok orzekającego w przedmiotowej sprawie składu byłby inny, TSUE orzekając analogicznie, jak w przywołanym wyżej wyroku, uznałby to orzeczenie za niezgodne z prawem.

tytuł

Powiązane tematy

Komentarze