Opinie

Zmiana polityki Fed i EBC może zaszkodzić Polsce

Christopher Dembik

Christopher Dembik

Dyrektor ds. analizy makroekonomicznej Saxo Bank

  • Opublikowano: 23 czerwca 2018, 18:01

  • 0
  • Powiększ tekst

Jaki będzie wpływ polityki Fed i EBC na gospodarki państw europejskich?

Usztywnianie ilościowe to duże ryzyko dla wzrostu gospodarczego w Europie, w szczególności dla strefy euro, w której nastąpiło spowolnienie.

Nasz ulubiony wskaźnik wyprzedzający – impuls kredytowy - odzwierciedlający przepływ nowych kredytów z sektora prywatnego jako procent PKB w przypadku strefy euro jest obecnie bliski zeru. Innymi słowy, należy się spodziewać pogorszenia sytuacji w nadchodzących kwartałach.

Najbardziej obawiam się jednak o Europę Środkowo-Wschodnią. Tempo wzrostu pozostaje solidne, jednak dostrzegamy już napięcia na rynku walutowym, które mogą zaszkodzić takim krajom, jak Polska czy Węgry.

Dotychczas sytuacja była możliwa do opanowania, istnieje jednak nadal ryzyko rozprzestrzenienia się tego problemu na inne regiony, podobnie jak miało to miejsce w 2013 roku w wyniku ograniczania skupu aktywów przez Fed.

Bez względu na rozwój wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej w nadchodzących miesiącach, wiemy, że region ten zmaga się z wieloma trudnościami o charakterze finansowym ze względu na usztywnianie ilościowe, m.in. z niższym impulsem kredytowym, problemami z płynnością, wzrostem zmienności czy wyższym kosztem kapitału.

Większość państw środkowoeuropejskich jest naturalnie w lepszej sytuacji niż kilka lat temu, dlatego w perspektywie długoterminowej pozostaję optymistą, jednak trudno będzie dostosować się do mniej korzystnych warunków w obszarze polityki pieniężnej i do znacznie większego odpływu kapitału.

Christopher Dembik, dyrektor ds. analiz makroekonomicznych w Saxo Banku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze