Analizy

Przechodnie / autor: Fratria
Przechodnie / autor: Fratria

Niepokojący spadek nastrojów konsumenckich

Eryk Łon

Eryk Łon

prof. nadzw katedry Finansów Publicznych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2016–2022

  • Opublikowano: 6 czerwca 2024, 11:14

    Aktualizacja: 6 czerwca 2024, 11:23

  • Powiększ tekst

Potrafimy jako Polacy realizować ważne cele makroekonomiczne

Z szacunkowych danych GUS wynika, że w maju tego roku inflacja konsumpcyjna w naszym kraju ukształtowała się na poziomie 2,5 %. Tym samym osiągnęła poziom celu inflacyjnego. Można więc powiedzieć, że dzięki działaniom Narodowego Banku Polskiego polegających na jedenastu podwyżkach stóp procentowych osiągnięty został pożądany cel.

Co ogromnie ważne cel ten został zrealizowany stosunkowo małym kosztem dla realnej sfery gospodarki. Tym samym przekonaliśmy się, że potrafimy jako Polacy realizować ważne cele makroekonomiczne odpowiednio wykorzystując własną suwerenność w określonej dziedzinie. Na tym przykładzie możemy się przekonać, jak ważne jest to, aby zachować suwerenność Polski w różnych obszarach.

Zagrożenie poszerzania kompetencji organów UE kosztem kompetencji Polski

W tym kontekście zdecydowanie warto podkreślać, że występuje cały szereg zagrożeń dla poszczególnych atrybutów naszej suwerenności. Są one związane z propozycjami zmian traktatowych dotyczących prawa Unii Europejskiej. Mówiąc ogólnie sprowadzają się one do poszerzania kompetencji organów UE kosztem kompetencji państw członkowskich. Polska przebywa w tej organizacji już od 2004 roku i można być przekonanym, że coraz większa liczba naszych rodaków coraz bardziej zdaje sobie sprawę z tego, że Unia Europejska jest terenem walki o interesy narodowe.

Agresywna euro-propaganda

Towarzyszy temu promocja inspirowanych prawdopodobnie z zewnątrz postaw kosmopolitycznych mających nas niejako uśpić i wytworzyć w nas przekonanie, że UE jest dobrym wujkiem, który wręcza nam kolejne prezenty. Służy temu wielokrotne podkreślanie tego, że dana konkretna inwestycja została sfinansowana ,,dzięki środkom unijnym”, co ma wytworzyć w nas wrażenie, że sami jako Polacy nie jesteśmy wytworzyć żadnej wartości gospodarczej, że tylko zagranica nam pomóc i to dzięki zagranicy możemy poprawić swój standard życia. Tymczasem doświadczenie w różnych obszarach coraz bardziej upewnia nas, że potrzebne jest prowadzenie ostrych sporów z różnymi ośrodkami zagranicznymi, które realizują przecież cele nie polskie a cele zagraniczne.

Protesty polskich rolników stanowią kolejny przykład mobilizowania się sił polskich coraz bardziej świadomych tego, że zagrożenia dla polskiej gospodarki płyną z różnych stron. Wspominam o tym dlatego, że wielokrotnie wspomina się w mediach o zagrożeniach płynących ze Wschodu, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Pamiętajmy jednak, że zagrożenie militarne o którym się najczęściej wspomina nie jest jedynym typem zagrożenia. Przykładowo w świecie współczesnym wojna prowadzona jest różnymi metodami i oprócz wymiaru militarnego może ona przyjmować wymiar ekonomiczny. Może ona sprowadzać się na przykład do przejmowania przedsiębiorstw.

Fundusze unijne jako narzędzie do przejmowania suwerenności krajów biedniejszych

Może być także realizowana za pomocą na przykład rożnego rodzaju funduszy służących finansowaniu rożnego typu przedsięwzięć. Można w tym względzie nawet powiedzieć, że w ramach integracji europejskiej fundusze unijne traktowane są przez kraje bogatsze jako swoisty bon pieniężny za który przejmują one niejako suwerenność krajów biedniejszych.

Trudno na przykład w UE przeforsować coś wbrew woli Nieniec i Francji, które zajmują w niej pozycję dominującą. Warto mieć świadomość, że analizując konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej stoimy przed zadaniem niełatwym, wieloaspektowym. W ramach tego typu analiz problem ograniczenia naszej suwerenności w różnych dziedzinach nabierać będzie dla nas tym większe znaczenie, im bardziej nasi uczniowie i studenci kształtowani będą w duchu patriotycznym. Młodzi Polacy stanowią przecież przyszłość naszego narodu.

Uważam, że bardzo ważne jest toczenie walki o taki model polskiej gospodarki, który byłby jak najbardziej zgodny z ideą społecznej gospodarki rynkowej. Z tego punktu widzenia ogromnie ważne jest to, aby przeciwstawiać się pomysłom ograniczenia wypoczynku niedzielnego dla wielu pracowników handlu, które to ograniczenie zostało wprowadzone za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Pojawiła się koncepcja aby, poziom ,,czternastki” dla polskich emerytów był w tym roku niższy niż w roku ubiegłym. To także bardzo niebezpieczny pomysł będący elementem rozmontowywania wspomnianej idei społecznej gospodarki rynkowej.

Nie jest wykluczone a nawet jest bardzo prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości możemy być świadkami pojawiania się kolejnych zagrożeń płynących z obszaru zagadnień społeczno-gospodarczych. Już teraz słyszymy o możliwych zwolnieniach pracowników w Poczcie Polskiej. To bardzo niepokojące.

Okazuje się ponadto, że w kwietniu tego roku liczba pożyczek parabankowych była wyższa o 260 % wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego na kwotę wyższą o 124,5 %. Może to sugerować, że sytuacja materialna pewnej grupy gospodarstw domowych pogorszyła się, skoro były niejako zmuszone do skorzystania z tej formy finansowania. Istnieje ryzyko, że sytuacja może się pod tym względem jeszcze pogorszyć po 1 lipca tego, kiedy to mają być dokonane podwyżki cen prądu.

Pogorszenie nastrojów konsumenckich w naszym kraju

Niepokoi ponadto pogorszenie nastrojów konsumenckich. Bieżący wskaźnik nastrojów konsumenckich ukształtował się w maju tego roku na najniższym poziomie od grudnia poprzedniego roku a wskaźnik wyprzedzający na poziomie najniższym od września 2023 roku. Pogorszyły się między innymi oczekiwania polskich konsumentów dotyczących sytuacji na krajowym rynku pracy.

EBC zapowiada, że obniży stopy procentowe

W ostatnim czasie pojawiły się opinie wskazujące na to, że w czerwcu tego roku Europejski Bank Centralny obniży stopy procentowe. Główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego Philip Lane pytany przez dziennikarza „Financial Times” o decyzje, które mogą być podjęte na spotkaniu Rady Prezesów EBC 6 czerwca 2024 roku powiedział: ,,O ile nie będzie większych niespodzianek, sytuacja którą obecnie mamy umożliwia obniżenie najwyższego poziomu restrykcji”.

Zapowiedź obniżki stóp w strefie euro może wynikać z tego, że w eurolandzie panuje stagnacja gospodarcza, co związane jest między innymi z kiepskimi danymi makroekonomicznymi w Niemczech. Świadczy o tym na przykład poziom indeksu bieżących warunków gospodarczych ZEW. Publikowany jest on od 1991 roku i jego poziom waha się od minus 100 do plus 100 punków. Ankieta przeprowadzana jest wśród ekspertów z branży finansowej w Niemczech.

Aktualnie poziom tego wskaźnika kształtuje się na poziomie minus 72,3. Jest więc bardzo niski. Stwarza to określone ryzyko dla polskiego eksportu zważywszy na to, że Niemcy są aktualnie głównym odbiorcą naszych towarów. Przykładowo z danych GUS wynika, że w okresie od stycznia do marca 2024 roku eksport do Niemiec stanowił 27,2 % polskiego eksportu ogółem.

Politykę gospodarczą prowadzi nie tylko rząd i samorząd, lecz także Naród

Znajdujemy się obecnie w trudnej sytuacji. Z punktu widzenia celów polityki polskiej bardzo ważne byłoby podejmowanie kolejnych działań mających na celu repolonizację naszej gospodarki. Byłoby właściwe, aby w takim procesie uczestniczyły także i spółki Skarbu Państwa. Trudno jednak się w najbliższych latach spodziewać podejmowania tego typu działań.

W tym kontekście warto jednak odwołać się do pewnej ważnej wypowiedzi przedwojennego polskiego ekonomisty prof. Stanisława Głąbińskiego, który wskazywał, że politykę gospodarczą prowadzi nie tylko rząd i samorząd, lecz także Naród. Naród składając się ze świadomych swych praw i obowiązków obywateli Rzeczypospolitej Polskiej stanowi bowiem ogromną siłę także i w wymiarze gospodarczym. Pojawia się czasem nawet pogląd, że decyzje konsumentów mają nawet może i większe znaczenie, niż decyzje wyborców.

Biorąc to pod uwagę należy wciąż podkreślać znaczenie patriotyzmu konsumenckiego. Sprowadza się on ogólnie rzecz biorąc to preferowania w swych decyzjach konsumenckich tego, co polskie. Ogromne znaczenie ma także prowadzenie polskiej działalności gospodarczej w różnych dziedzinach życia.

Warto w tym kontekście wskazać na aktualność ideałów pracy organicznej prowadzonej w okresie zaborów, kiedy nasi rodacy podejmowali walkę z Niemcami na polu gospodarczym. Konieczne wydaje się więc promowanie wiedzy o takich bohaterach naszej historii, jak Hipolit Cegielski czy też ks. Piotr Wawrzyniak, którzy wnieśli wielki wkład w rozwój polskiego przemysłu, czy też bankowości spółdzielczej.

Prof. UEP dr hab. Eryk Łon

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych