Analizy

Złoty umocni się względem euro

Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk

  • Opublikowano · 31 sierpnia 2018, 15:16

  • 0
  • Tagi: EUR finanse GBP PLN USD waluty
  • Powiększ tekst

Ebury, firma oferująca rozliczanie transakcji walutowych, przedstawia aktualizację prognoz dla euro. Spodziewane kursy na koniec roku to: EUR/PLN 4,20; EUR/USD 1,16 oraz EUR/GBP 0,86.

W kwietniu wspólna europejska waluta doświadczyła silnych spadków względem dolara, przy okazji ogólnego umocnienia USD względem wszystkich innych istotnych światowych walut. W sierpniu, euro w parze z dolarem spadło do najniższego poziomu od ponad roku, co było związane z gwałtowną wyprzedażą spowodowaną przez kryzys w Turcji i związane z nim obawy o stabilność europejskich banków zaangażowanych w Turcji. Niemniej, kurs ważony udziałem poszczególnych krajów w handlu zagranicznym był względnie stabilny. W parze ze złotym, euro w ostatnim czasie nadal znajdowało się na dość wysokich poziomach, co jednak związane było ze słabością polskiej waluty.

Ostatnie komunikaty Europejskiego Banku Centralnego (ECB) nie dostarczyły zbyt wiele wsparcia wspólnej europejskiej walucie. Przewodniczący banku centralnego, Mario Draghi potwierdził, że perspektywa podwyżki stóp procentowych w strefie euro jest odległa. W czerwcu EBC dostarczył dość istotnych informacji – Bank ogłosił plan zakończenia programu luzowania ilościowego w terminie późniejszym niż pierwotnie zakładano. Pod koniec września zakup aktywów będzie trwał nadal, ale zostanie ograniczony jego rozmiar. Bank będzie co miesiąc skupował obligacje o wartości 15 miliardów euro, by zakończyć program QE w grudniu.

Mimo ogłoszenia planów dotyczących zakończenia programu QE, Europejski Bank Centralny utrzymał bardzo gołębie stanowisko w kwestii przyszłych podwyżek stóp procentowych w strefie euro. Decydenci stwierdzili, że (aby inflacja powróciła do celu) nadal potrzebna jest „znacząca stymulacja”. Bank centralny oczekuje, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie „w trakcie lata 2019”. W kontekście decyzji EBC warto wspomnieć o tym, że Mario Draghi podkreślał rosnącą globalną niepewność. W lipcu przewodniczący EBC poinformował, że protekcjonizm Stanów Zjednoczonych pozostaje istotnym zagrożeniem, co potwierdziły również opublikowane ostatnio „minutki” ze spotkania EBC.

Po bardzo dobrych wynikach europejskich gospodarek w 2017 roku, kiedy strefa euro doświadczyła największej ekspansji od dekady, w 2018 roku w bloku walutowym można było odczuć spowolnienie tempa wzrostu. W drugim kwartale bieżącego roku gospodarki strefy euro urosły o 0,4 proc. kwartał do kwartału. W ujęciu rocznym wzrost zniżył się z poziomu 2,5 proc. w pierwszym kwartale do 2,2 proc. w drugim. Spowolnienie ekspansji widać we wskaźnikach aktywności biznesowej. Od stycznia bieżącego roku indeksy PMI kierowały się w dół, istotnie spadł kluczowy wskaźnik kompozytowy, który jest średnią ważoną aktywności notowanej w sektorach przemysłowym i usługowym. W związku z obawami o skutki wojny handlowej, istotnie spadły również indeksy sentymentu w Niemczech i strefie euro, które również mogą negatywnie rzutować na wzrost gospodarczy.

Zbiorczy wskaźnik PMI spadł w maju do poziomu 54,1 (najniższego od 18 miesięcy). W sierpniu ten sam indeks znalazł się niewiele wyżej, na poziomie 54,4. Jako główny czynnik odpowiedzialny za spowolnienie ekspansji w strefie euro wymienia się rosnące napięcia handlowe między Stanami Zjednoczonymi, a Unią Europejską. Tym samym Europejski Bank Centralny obniżył szacunek wzrostu w 2018 roku do 2,1 proc.. Prognoza na 2019 rok zakłada, że gospodarki strefy euro doświadczą ekspansji rzędu 1,9 proc..

Przewodniczący EBC, Mario Draghi podkreślał w lipcu, że decydenci banku centralnego są przekonani o tym, że w horyzoncie prognozy dynamika cen w strefie euro powróci do poziomu określonego celem inflacyjnym. Sam wzrost cen osiągnął ostatecznie wartość 2 proc.. EBC podejmuje jednak decyzje w zakresie polityki monetarnej opierając się w pierwszej kolejności na wartości inflacji bazowej, a ta w sierpniu wyniosła zaledwie 1 proc.. Jesteśmy zdania, że minie jeszcze trochę czasu zanim poprawa warunków na rynku pracy przełoży się na wzrost inflacji bazowej. Tym samym perspektywa osiągnięcia przez wskaźnik wzrostu cen wartości „bliskiej, ale nieprzekraczającej 2 proc.”, czyli celu inflacyjnego EBC wydaje się Sądzimy, że ostrożna retoryka Europejskiego Banku Centralnego sugeruje bardzo niskie prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w strefie euro przed drugą połową przyszłego roku.

Podstawowym i jedynym obowiązkiem banku centralnego jest utrzymanie inflacji na poziomie określonym celem inflacyjnym. Bazowa dynamika cen znajduje się obecnie znacznie poniżej celu inflacyjnego, tym samym bank centralny nie spieszy się nawet z rozważeniem podniesienia stóp procentowych. Sądzimy, że jakakolwiek podwyżka stóp procentowych nastąpi najwcześniej w drugiej połowie 2019, jednak dojść do niej może równie dobrze dopiero w początkach 2020 roku.

Z uwagi, że perspektywa wyższych stóp procentowych w strefie euro wydaje się bardzo odległa, podtrzymujemy naszą prognozę zakładającą utrzymanie kursu euro względem dolara amerykańskiego na obecnym poziomie, lub nieco poniżej tego poziomu. Spodziewamy się też deprecjacji euro w stosunku do funta brytyjskiego – uważamy bowiem, że kurs EUR/GBP wydaje się przewartościowany. W związku z tym, iż sądzimy, że kurs EUR/PLN notowany jest premią związaną m.in. z niesprzyjającym sentymentem do ryzyka, spodziewamy się również umocnienia złotego względem euro. Na koniec roku oczekujemy: EUR/PLN 4,20; EUR/USD 1,16 oraz EUR/GBP 0,86.

Komentarze