Analizy

Prezes Europejskiego Banku Centralnego, Mario Draghi podtrzymał gołębią retorykę również podczas konferencji prasowej po spotkaniu decyzyjnym EBC / autor: PAP/EPA/RONALD WITTEK
Prezes Europejskiego Banku Centralnego, Mario Draghi podtrzymał gołębią retorykę również podczas konferencji prasowej po spotkaniu decyzyjnym EBC / autor: PAP/EPA/RONALD WITTEK

EBC: obniżymy stopy, ale nie dziś

Analitycy Ebury – Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk

  • Opublikowano: 25 lipca 2019, 20:29

  • 0
  • Powiększ tekst

Po czwartkowym spotkaniu Europejskiego Banku Centralnego kurs EUR/USD na moment spadł do najniższego poziomu od dwóch miesięcy. Wspólna europejska waluta zareagowała na sugestie decydentów z EBC, którzy wskazali na gotowość do obniżenia stóp procentowych w celu walki z uporczywie niską inflacją w bloku walutowym.

Podczas spotkania w lipcu decydenci postanowili utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, wbrew oczekiwaniom części inwestorów, którzy liczyli, że spotkanie zaowocuje obniżką stóp procentowych. W oświadczeniu banku centralnego można było jednak odnaleźć najwyraźniejszą dotychczas sugestię wskazującą na gotowość decydentów do obniżki stóp procentowych już podczas spotkania we wrześniu.

W odniesieniu do dalszych kroków decydentów z EBC, oświadczenie po spotkaniu sugeruje, że „Rada Prezesów EBC oczekuje, że przez co najmniej pierwszą połowę 2020 roku kluczowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnych poziomach lub niższych [ang. at their present or lower levels]”. Dodanie słowa „niższych” do treści poprzedniego oświadczenia banku z czerwca oznacza istotną zmianę w kierowaniu oczekiwaniami rynku co do przyszłości (ang. forward guidance), która sugeruje, że bank centralny jest gotów podążyć za Rezerwą Federalną i obniżyć stopy procentowe podczas następnego spotkania. Draghi zasugerował również, że oprócz modyfikowania stóp procentowych, może dojść do ponownego uruchomienia programu QE. EBC dodaje, że bada opcje takie jak „tiering” (różnicowanie oprocentowania depozytów, które banki komercyjne składają w banku centralnym) i „opcje dotyczące rozmiarów i kompozycji potencjalnych nowych zakupów aktywów netto”.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego, Mario Draghi podtrzymał gołębią retorykę również podczas konferencji prasowej po spotkaniu decyzyjnym EBC. Draghi wyraził zwiększone obawy względem perspektyw gospodarek strefy euro oraz podkreślił, że blok walutowy wciąż potrzebuje znaczącej stymulacji. Draghi zwrócił też uwagę na to, że niedawne publikacje makroekonomiczne wskazują na „nieco słabszy wzrost” w drugim oraz w trzecim kwartale bieżącego roku. Prezes EBC dodał też, że szanse na poprawę warunków makroekonomicznych w drugiej połowie bieżącego roku stają się mniejsze. Draghi zwrócił uwagę na niedawne pogorszenie się danych z przemysłu oraz wzrost zewnętrznych ryzyk grających na niekorzyść strefy euro, zwłaszcza na kwestię protekcjonizmu oraz ryzyko twardego Brexitu.

W kwestii perspektyw inflacji Draghi stwierdził, że presja inflacyjna w strefie euro jest, póki co, „przytłumiona” oraz, że bank centralny będzie zdeterminowany do podjęcia działań, jeżeli perspektywy inflacji w średnim terminie będą odbiegać od celu Rady Prezesów. Od dłuższego czasu podkreślamy, że EBC będzie utrzymywać akomodatywną politykę monetarną tak długo, jak inflacja w strefie euro będzie wypadała poniżej celu, który bank centralny definiuje jako „zbliżony do poziomu 2%, ale go nieprzekraczający”. Póki co inflacja w strefie euro nie wykazuje jakiegokolwiek trendu wzrostowego, w związku z czym rośnie potrzeba podjęcia działań.

Jesteśmy zdania, że poprzez dodanie w oświadczeniu EBC wyrażenia o „niższych poziomach” stóp procentowych bank centralny strefy euro otworzył sobie furtkę do bardziej ekspansywnej polityki monetarnej, którą decydenci mogą zacząć wdrażać już podczas spotkania we wrześniu. Wtedy też zostaną opublikowane nowe projekcje gospodarcze EBC.

Obecnie wierzymy, że od następnego spotkania EBC możemy oczekiwać obniżki stopy depozytowej, a potencjalnie także przywrócenia programu skupu aktywów przez bank centralny. Wygląda na to, że jest to również opinia zbliżona do oceny rynku. Obecnie rynkowa wycena prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych EBC we wrześniu wynosi około 80%, przed dzisiejszym spotkaniem wynosiła ona około 70%. W trakcie trwania konferencji prasowej Draghiego kurs EUR/USD zdołał się jednak umocnić. Uważamy, że można to zawdzięczać prezesowi EBC, który specjalnie unikał odpowiedzi na pytania dotyczące czasu, jak i skali, dalszych zmian w polityce monetarnej, dodając, że decydenci nie prowadzili dyskusji w kwestii obniżki stóp procentowych podczas spotkania banku centralnego w tym miesiącu.

Mimo wyższego prawdopodobieństwa obniżek stóp procentowych ze strony Europejskiego Banku Centralnego nadal uważamy, że w 2019 roku euro powinno umocnić się w relacji do dolara amerykańskiego. Stopy procentowe w strefie euro już teraz znajdują się na poziomie zbliżonym do zera, a niektóre z nich są nawet ujemne. Tym samym Rezerwa Federalna ma dużo większe możliwości w kwestii obniżek stóp w porównaniu z EBC, co naszym zdaniem powinno zapewnić wsparcie wspólnej europejskiej walucie w relacji do dolara amerykańskiego w 2019 roku. Materializacja naszych oczekiwań oznaczałaby również spadek kursu USD/PLN.

Analitycy Ebury – Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze