Agnieszka Żyro, prezes zarządu ANWIL / autor: materiały prasowe
Agnieszka Żyro, prezes zarządu ANWIL / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Utrzymaliśmy kurs na mocny i dynamiczny rozwój

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 18 listopada 2021, 14:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Istotną rolę w przemianach wynikających z dynamiki zmian otoczenia gospodarczego odegra w Polsce branża chemiczna, której znaczenie na globalnym rynku rośnie z każdym rokiem. Już dziś zapewnia ona ponad 320 tys. miejsc pracy, generując prawie 20 proc. wartości dodanej w przemyśle. Jednocześnie rozwiązania, na których jest skoncentrowana, są i będą coraz bardziej potrzebne do sprawnego funkcjonowania innych sektorów, takich jak energetyka, transport czy medycyna – pisze Agnieszka Żyro, prezes zarządu ANWIL na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

ANWIL, wyróżniony w tym roku tytułem „Ambasadora Polskiej Chemii”, stale dąży do umacniania swojej pozycji w tym sektorze, a co za tym idzie – wzrostu znaczenia polskiej chemii. Nagroda, którą otrzymaliśmy, to uznanie naszego dotychczasowego wkładu w rozwój branży chemicznej i potwierdzenie wyboru właściwej drogi realizacji ambitnych planów w przyszłości. Mimo wahań rynkowych i nie zawsze dających się przewidzieć zjawisk oddziałujących na biznes, w ciągu ostatniego roku utrzymaliśmy kurs na mocny i dynamiczny rozwój. Najlepszym przykładem tego jest realizowany właśnie projekt inwestycyjny, który zwiększy nasze zdolności produkcyjne nawozów o niemal 50 proc.

Żyjemy w czasie przemian – przemysł, petrochemia czy energetyka, jakie znamy, powoli odchodzą w przeszłość. W perspektywie zaledwie kilkunastu lat większość nowych samochodów będzie napędzana nie paliwami pochodzącymi z przerobu ropy naftowej, ale energią elektryczną lub wodorem. Dlatego obecnie naszym głównym wyzwaniem jest wdrożenie takiej formuły działania, która zagwarantuje nam biznesowy sukces w perspektywie nie tylko kolejnych lat, lecz również dekad. W tym kontekście wspieramy realizację Strategii Grupy ORLEN, a w szczególności jej ambicji w zakresie rozwoju segmentu petrochemicznego. Rosnąca rola petrochemii, jako ważnego ogniwa w łańcuchu wartości całego sektora przerobu ropy, tworzy dla nas sprzyjające otoczenie rynkowe. Jesteśmy dobrze przygotowani, by w pełni wykorzystać możliwości, które przed nami się pojawiają.

Postępujące przemiany wymagają od nas także nowoczesnego podejścia do dzisiejszych działań. Na znaczeniu będą zyskiwać rozwiązania umożliwiające szybszą i efektywniejszą digitalizację przemysłu. Pozwolą one na jeszcze większą automatyzację przetwarzania i wymiany danych oraz pełniejszy monitoring i skuteczną diagnostykę procesów produkcyjnych. W perspektywie najbliższych kilkunastu lat wiele będzie zależeć również od tego, jak wysoki poziom innowacyjności osiągnie polska gospodarka. Dlatego firmy powinny aktywnie szukać okazji do pogłębiania współpracy z innowatorami oraz światem nauki, poszukując jednocześnie nowych rozwiązań wewnątrz organizacji oraz w jej bezpośrednim otoczeniu. Na tym aspekcie koncentruje się też ANWIL, który w swojej działalności wykorzystuje programy akceleracyjne, pomagające łączyć odbiorców zaawansowanych technologii ze start-upami. Rozwijające się sektory odnawialnych źródeł energii, elektroi wodoromobilności będą tworzyły zapotrzebowanie na nowe materiały oraz produkty, a to oznacza dla nas kolejne biznesowe szanse, które zamierzamy w pełni wykorzystać.

Mamy świadomość, że do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa prowadzi także skuteczna realizacja strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Mamy na tym polu liczne sukcesy, a miniony rok i wyzwania związane z pandemią COVID-19 wzbogaciły nas o kolejne cenne doświadczenia. Jeszcze bardziej wzmocniliśmy więzi, które od lat tworzymy z lokalnym środowiskiem, i ugruntowaliśmy pozycję pewnego partnera, na którego zawsze można liczyć. Zgodnie z credo Grupy ORLEN – odpowiedzialnie napędzamy przyszłość.

Agnieszka Żyro, prezes zarządu ANWIL

Tekst prezes ANWIL został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze