Informacje

Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji / autor: materiały prasowe
Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Teleinformatyczna deska ratunku w dobie kryzysu

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 23 listopada 2020, 13:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Branża ICT pełni w gospodarce krytyczną funkcję dostawcy, łącznika oraz strażnika procesów biznesowych, społecznych i administracyjnych. Aby móc ją realizować, przy zachowujących się nieprzewidywalnie wskutek pandemii czynnikach makroekonomicznych, mierzy się obecnie z takimi wyzwaniami, jak problem powszechnej dostępności do łączności szerokopasmowej czy brak ustandaryzowania regulacji prawnych, w tym dotyczących cyberbezpieczeństwa. Polski przemysł teleinformatyczny, a przez to cała polska gospodarka potrzebują teraz, jak nigdy wcześniej, dialogu z przedstawicielami rządu i zaangażowania całego społeczeństwa w transformację cyfrową – postuluje Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji na lamach rocznika „Polski Kompas 2020”

Nie sposób przecenić działań wymierzonych w skutki globalnej kwarantanny, jakie podejmowały kluczowe gałęzie gospodarki, w tym firmy technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, które w dobie kryzysu nie tylko utrzymały jakość dostarczanych produktów i usług łączności, lecz także bardzo dobrze poradziły sobie ze znacznym wzrostem ruchu danych i głosu.

Dziś dużą wagę powinniśmy jednak przywiązywać nie tylko do podtrzymywania funkcjonowania gospodarki w sytuacji kryzysowej, lecz i konieczności zmiany postawy przedsiębiorców i przedstawicieli organów publicznych w kierunku otwarcia się na wdrażanie rozwiązań cyfrowych. Inwestycje w rozwój rozwiązań IT i telekomunikacji są niezbędne, aby nie dopuścić do paraliżu krytycznych sektorów gospodarczych (takich jak służba zdrowia, porządek publiczny, sektor finansowy i bankowy) wskutek gospodarczej recesji, którą może wywołać zapowiadana na jesień 2020 r. druga fala wzrostu zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Branża postuluje skuteczną transformację cyfrową

Z punktu widzenia przedstawicieli przemysłu teleinformatycznego najważniejszym kierunkiem rozwoju polskiej gospodarki, determinującym jej konkurencyjność w najbliższych dwóch latach, jest transformacja cyfrowa. Opierając się na własnych doświadczeniach cenionych na arenie międzynarodowej i w poczuciu odpowiedzialności za zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania polskiej gospodarki dziś i w przyszłości, branża teleinformatyczna przyjęła rolę propagatora cyfrowej transformacji Polski.

Aby przeprowadzić ją skutecznie, potrzebne jest dziś przede wszystkim zapewnienie powszechnej i niezawodnej łączności szerokopasmowej oraz wprowadzanie nowoczesnego prawa nadążającego za nowymi technologiami. To wszystko jednocześnie powinno się odbywać drogą wspólnego wypracowywania nowych ram cyfrowej Polski, w dialogu administracji publicznej z sektorem ICT.

Nowoczesne prawo i łączność

Firmy teleinformatyczne zwracają uwagę na konieczność poluzowania gorsetu regulacyjnego i stworzenia przyjaznego otoczenia prawnego dla nowych technologii IT i telekomunikacyjnych. Obecne regulacje są niewystarczające do tego stopnia, że wręcz blokują dalszą rozbudowę nowoczesnych sieci światłowodowych, montaż nowych stacji bazowych telefonii mobilnej oraz wprowadzenie technologii łączności bezprzewodowej 5G, na której praktyczne wykorzystanie czekają od dłuższego czasu m.in. branże medyczna, finansowa czy transportowa. Nikt nie powinien się spotykać z technicznymi, geograficznymi czy ekonomicznymi barierami dostępu do internetu, a parametry i zasięg sieci powinny odpowiadać stale zwiększającym się oczekiwaniom co do jej przepustowości, przesądzającej o komforcie komunikowania się i pracy.

Cyberbezpieczeństwo kluczem zaufania

Wyzwaniem dla polskiej gospodarki jest też brak ustandaryzowania bezpiecznego poruszania się po cyberprzestrzeni. Abyśmy mogli jednak w pełni bezpiecznie korzystać z możliwości, jakie daje świat cyfrowy, poza przepisami regulującymi cyberbezpieczeństwo musi pojawić się zaangażowanie w wykształcenie cyberspołeczeństwa, świadomego cyfrowych możliwości i zagrożeń. Budowę podwalin technologicznego zaangażowania w gospodarkę powinniśmy zacząć od skierowania strumienia inwestycji w kształcenie rodzimych kadr i specjalistów IT, którzy będą dostarczać na rynek rodzime rozwiązania informatyczne, pozwalające przyjmować rolę innowatora gospodarczego i partnera na globalnym rynku najnowszych technologii. Sektor ICT zgłasza swoją gotowość do prowadzenia działań edukacyjnych, informacyjnych i tworzenia dobrych cyfrowych praktyk, jednocześnie podejmując wszelkie możliwe zadania, aby dla użytkowników ich usług bezpieczeństwo danych, środków finansowych i komunikatów było gwarantowane.

Rząd i samorządy promotorami cyfrowych innowacji

Cyfryzacja polskiej gospodarki potrzebuje silnych impulsów dla dalszego rozwoju. Administracja na szczeblu zarówno centralnym, jak i lokalnym ma ogromny potencjał w sferze budowania strategii, realizacji wybranej polityki oraz przekierowania finansowych zasobów. Dotyczy to także sfery zamówień publicznych; przykładem jest inicjatywa powstawania „piaskownic regulacyjnych”, które mogą się stać istotnymi narzędziami zwiększenia skuteczności podjętych inicjatyw. Zdaniem sektora ICT należy je świadomie wykorzystywać dla jak najgłębszego wdrażania technik cyfrowych i ich obecności w polityce publicznej.

Podsumowanie

Skala rozprzestrzenienia się epidemii COVID-19 zmieniła warunki ekonomiczne i prawne do funkcjonowania przedsiębiorstw i społeczeństwa. Walka podejmowana z wirusem przeobraziła nawyki codzienności, pracy i komunikowania się, uświadamiając realne zagrożenie dla ludzkiego życia oraz stabilności globalnych rynków, pozwoliła zdobyć doświadczenie i wiedzę, które pozwolą wytyczać nowe kierunki rozwoju gospodarczego.

Kluczem do przetrwania kryzysu i odrodzenia się w nowej rzeczywistości będzie postawa podmiotów gospodarczych – ich gotowość do podejmowania trudnych decyzji i wprowadzania zmian do modeli biznesowych w kierunku transformacji cyfrowej. Kolejnym fundamentem będzie postawa sprzyjająca prowadzeniu dialogu pomiędzy przedstawicielami przemysłu teleinformatycznego oraz administracji publicznej. To organy publiczne powinny się stać sprzymierzeńcem firm na drodze ku transformacji cyfrowej.

Nowe kierunki rozwoju gospodarczego wraz z określeniem szans i wyzwań, a także istotne elementy otoczenia rynkowego wpływające na polską gospodarkę doskonale prezentuje wydany przez PIIT we współpracy z IDC Polska Raport „Rynek IT i telekomunikacji w Polsce 2020 – szanse, zagrożenia, bariery rozwoju”. To jedyna taka publikacja na rynku, która przedstawia kompleksowe stanowisko branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Stanowi tym samym dobry kompas dla liderów odpowiadających za przyszłość naszego państwa. Zachęcam do jego lektury

Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Tekst prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze