Informacje

Maciej Trybuchowski, prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i KDPW_CCP / autor: materiały prasowe
Maciej Trybuchowski, prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i KDPW_CCP / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Pandemia przyspieszyła cyfryzację gospodarki

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 26 listopada 2020, 09:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Na przestrzeni ostatnich lat w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym Grupa KDPW stworzyła komplementarny pakiet usług, odpowiadający współczesnym wymogom najbardziej rozwiniętych centrów finansowych – pisze Maciej Trybuchowski, prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i KDPW_CCP na łamach rocznika „Polski Kompas 2020”

W jednej chwili gospodarki i społeczeństwa musiały się odnaleźć w zupełnie nowej rzeczywistości. Dla dziesiątków tysięcy ludzi na świecie pandemia oznacza osobiste tragedie z powodu chorób i śmierci bliskich osób. Dla setek milionów – konsekwencje będą dotyczyły sposobu życia i jego strony ekonomicznej.

Szok, z którym mamy do czynienia, w tym momencie powinien się przełożyć na zmianę priorytetów i stymulowanie innowacji w obszarach związanych z ochroną zdrowia, bezpieczeństwem w miejscach publicznych, miejscach pracy, w domach, ale i rozwojem technologii cyfrowych oraz wydajnością pracy zdalnej.

Jednym z podstawowych celów charakterystycznych dla innowacji jest zwiększenie efektywności i odpowiedź na nowo powstające potrzeby. A takie właśnie kreuje obecny kryzys, stawiając całą światową gospodarkę w zupełnie nowym położeniu.

Jak przewidują eksperci z Instytutu Kościuszki, takie obszary jak sztuczna inteligencja, automatyzacja produkcji czy analityka Big Data – odpowiednio wykorzystane – zapewnią gospodarce innowacyjność i wzrost produktywności. Siłą napędową cyfrowej gospodarki może stać się wykorzystanie technologii 5G.

Kolejnym obszarem wartym uwagi jest digitalizacja administracji publicznej – już teraz, po pierwszych miesiącach pandemii, obserwujemy znaczący wzrost liczby spraw, które zarówno obywatel, jak i przedsiębiorca może załatwić bez osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Innym, pozytywnym aspektem ostatnich miesięcy jest rewizja prowadzonej przez większość państw Zachodu polityki związanej z przenoszeniem produkcji za granicę. Jak się okazuje, czas pandemii może być szansą na rozwój krajowego przemysłu farmaceutycznego, produkcji materiałów ochrony osobistej itp. Mamy nawet konkretne przykłady: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w kwietniu br. konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”, w którego ramach 200 mln zł trafi do  polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym.

Wreszcie – obecna sytuacja związana z COVID-19 doprowadziła do powstania nowych usług, produktów lub szerszego wykorzystania istniejących rozwiązań, będących doskonałą odpowiedzią na wyzwania pandemii.

Jednym z takich rozwiązań jest usługa eVoting, oferowana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Warto w tym miejscu przypomnieć, że KDPW wraz z izbą rozliczeniową KDPW_ CCP tworzy grupę kapitałową oferującą wiele specjalistycznych usług dla sektora finansowego w szeroko pojętym obszarze posttransakcyjnym. Od ponad 25 lat tworzymy infrastrukturę rynku kapitałowego w Polsce, będąc kluczowym dostawcą usług w zakresie rejestrowania, rozliczania, rozrachunku i przechowywania papierów wartościowych. Odbiorcami naszych usług są przede wszystkim banki, domy maklerskie, emitenci papierów wartościowych, a ostatnio także inwestorzy.

Cyfryzacja gospodarki postępuje, a obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa ten proces przyspiesza. KDPW opracował rozwiązanie digitalizujące organizację walnych zgromadzeń akcjonariuszy (WZA) – aplikację eVoting, która daje możliwość zdalnego, elektronicznego udziału i głosowania na walnych zgromadzeniach. Było to szczególnie ważne w okresie obowiązywania zakazów związanych z gromadzeniem się osób.

eVoting to narzędzie dla emitentów, których akcje są zarejestrowane w KDPW, oraz ich akcjonariuszy. Aplikacja daje gwarancję niezaprzeczalnej identyfikacji akcjonariuszy, dzięki integracji z wykazem uprawnionych do udziału w WZA w KDPW oferuje znacznie więcej niż tylko możliwość zdalnego głosowania (w tym głosowania tajnego). Wśród innych funkcjonalności eVotingu znajdziemy m.in. dostęp i zarządzanie informacją o akcjonariuszach i ich pełnomocnikach, porządkiem obrad oraz projektami uchwał. eVoting umożliwia również publikację wyników głosowań, a także wspiera sporządzanie protokołu z walnego zgromadzenia.

Aplikacja eVoting dla akcjonariuszy jest bezpłatna i dostępna na stronie https:// mojeglosowanie.pl. Pozwala na głosowanie z dowolnego miejsca na świecie, w którym akcjonariusz lub pełnomocnik ma dostęp do urządzenia z internetem. Co ważne, głosować można zarówno przed fizycznym WZA, jak i w jego trakcie. Dzięki aplikacji akcjonariusz nie musi ponosić kosztów związanych z dojazdem na miejsce WZA, a czasem i noclegiem. Jeśli inwestor pracuje zawodowo, dochodzą jeszcze koszty utraconych korzyści w związku z koniecznością wzięcia dnia wolnego. Dodatkowo przy ogłoszeniu przerwy w WZA koszty proporcjonalnie rosną. Warto pamiętać także o zagranicznych akcjonariuszach. Można zatem powiedzieć, że eVoting to oszczędność pieniędzy i czasu. I to nie tylko w czasie pandemii.

Działalność takich instytucji jak KDPW i KDPW_CCP jest fundamentem efektywności, bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego. Jest to możliwe dzięki zachowaniu wysokich standardów zarządczych, regulacyjnych, operacyjnych, a w szczególności technologicznych.

Czas pokaże, czy również inne obszary życia gospodarczego i społecznego będą mogły wykorzystać funkcjonalności aplikacji eVoting.

John F. Kennedy, 35. prezydent Stanów Zjednoczonych, jest autorem prawdopodobnie najbardziej popularnego powiedzenia dotyczącego kryzysu: „Chińczycy używają dwóch pociągnięć pędzlem, by napisać słowo »kryzys«. Pierwsze oznacza zagrożenie, drugie – szansę. W czasach kryzysu uważaj na zagrożenie, ale rozpoznaj też rodzące się szanse”. Niech te słowa wypowiedziane w 1959 r. w Indianapolis będą dewizą dla polskiej gospodarki w tym nowym, trudnym dla całego świata okresie.

Maciej Trybuchowski, prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i KDPW_CCP

Tekst prezesa KDPW został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze