Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Są wyniki PGNiG za III kw. 2021 roku. Wydobycie napędza zysk

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 listopada 2021, 15:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odnotowało 666 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 116 mln zł zysku rok wcześniej

Zysk operacyjny wyniósł 1 399 mln zł wobec 588 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 2 198 mln zł wobec 1 333 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12 509 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 6 392 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 3 099 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6 036 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 37 494 mln zł w porównaniu z 27 430 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 7 392 mln zł wobec 10 685 mln zł rok wcześniej.

Trzeci kwartał to początek bezprecedensowego rajdu cenowego na rynku gazu, choć notowania rosły już od początku roku. Od stycznia do końca września cena gazu na europejskich giełdach zwiększyła się prawie czterokrotnie, co przełożyło się na znaczący wzrost kosztów pozyskania paliwa przez PGNiG. Pomimo to w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. grupa wypracowała solidne wyniki operacyjne - powiedział prezes Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Po trzech kwartałach 2021 r. PGNiG odnotowało wynik EBITDA w wysokości 7,39 mld zł, EBIT 4,82 mld zł - odpowiednio o 31% i 42% mniej niż przed rokiem.

Spadek zysku operacyjnego był jednak efektem zdarzeń jednorazowych, przede wszystkim uwzględnienia w ubiegłorocznych wynikach rozliczenia nadpłaty za dostawy gazu ziemnego w konsekwencji wygranego przez PGNiG arbitrażu z Gazpromem. Jeżeli pominąć kwotę zwrotu a także wpływ odpisów na majątku trwałym, po trzech kwartałach 2021 r. wynik EBITDA GK PGNiG wzrósł rok do roku o 4% a EBIT o 2% - czytamy dalej.

Wzrost cen węglowodorów spowodował istotną zmianę w strukturze EBITDA. Po trzech kwartałach 2021 r. najbardziej rentownym segmentem działalności grupy było Poszukiwanie i Wydobycie, którego udział w EBITDA wyniósł 73% wobec 7% w tym samym okresie 2020 roku. Wzrósł również udział segmentów Dystrybucja oraz Wytwarzanie. Po 9 miesiącach 2021 r. ten pierwszy odpowiadał za 28% EBITDA grupy, a drugi za 8%. Rok wcześniej ich udziały wynosiły odpowiednio 14% i 5%. Segment Obrót i Magazynowanie, w którym skupiona jest działalność handlowa PGNiG, przyniósł stratę operacyjną, która pomniejszyła wynik EBITDA o 9%.

Ujemny wynik EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie ilustruje trudności, z jakimi muszą mierzyć się firmy handlujące gazem. Jednak, dzięki dywersyfikacji działalności, GK PGNiG jest w stanie osiągnąć pozytywne wyniki nawet w tak trudnym otoczeniu rynkowym. To przede wszystkim efekt konsekwentnego rozwoju segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, zwłaszcza na rynku norweskim. Przez pierwsze trzy kwartały 2021 roku wydobyliśmy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym dwa razy więcej gazu niż przed rokiem - zaznaczył Majewski.

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie po pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wyniosły 7,03 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 128%. Wynik EBITDA wzrósł do 5,42 mld zł z 0,72 mld zł rok wcześniej. Znacząca poprawa wskaźników finansowych segmentu była przede wszystkim efektem rosnących cen węglowodorów. Średnie notowania ropy Brent w pierwszych 9 miesiącach roku wyniosły 257 zł za baryłkę i były o 57% wyższe niż w analogicznym okresie 2020 roku. Dużo większą dynamikę miały ceny gazu, które wzrosły o 235% r/r (średnia arytmetyczna notowań na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii).

Wydobycie ropy naftowej przez GK PGNiG wyniosło 938 tys. ton wobec 963 tys. ton rok wcześniej. O 9% r/r wzrosła produkcja gazu ziemnego, która sięgnęła 3,59 mld m3. Stało się to przede wszystkim dzięki zwiększeniu aż o 103% wolumenu wydobycia paliwa na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - z 0,32 mld m3 do 0,65 mld m3. O 19% do 0,25 mld m3 wzrosło wydobycie gazu ziemnego w Pakistanie. Krajowe wydobycie nieznacznie zmniejszyło się do 2,69 mld m3, z 2,78 mld m3, wyliczyła spółka.

Rosnące ceny węglowodorów i większy wolumen sprzedaży gazu ziemnego przełożyły się na dynamiczny wzrost przychodów segmentu Obrót i Magazynowanie, które sięgnęły 29,92 mld zł wobec 21,08 mld zł w pierwszych 9 miesiącach ubiegłego roku. Jednocześnie istotnie wzrosły koszty operacyjne, wskutek czego wynik EBITDA segmentu spadł do minus 0,64 mld zł w porównaniu do 8,19 mld zł rok wcześniej (3,27 mld zł bez uwzględnienia zwrotu nadpłaty z tytułu wygranego arbitrażu z Gazpromem) - czytamy dalej.

Wolumen sprzedaży gazu po trzech kwartałach 2021 roku sięgnął 24,05 mld m3, tj. o 8% więcej r/r. Największa ilość gazu została sprzedana na Towarowej Giełdzie Energii - 7,8 mld m3 (+19% r/r). Mocno wzrosła sprzedaż detaliczna, która sięgnęła 6,52 mld m3, o ok. 0,9 mld więcej niż przed rokiem (+16% r/r), tym samym wyprzedzając sprzedaż dla odbiorców hurtowych, której wolumen spadł o 7% r/r do 6,06 mld m3. Sprzedaż gazu za granicę wniosła po 9 miesiącach 2021. r. 3,66 mld m3, a więc była na zbliżonym poziomie co rok wcześniej (3,62 mld m3).

W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. przychody segmentu Dystrybucja wzrosły o 16% i wyniosły 3,85 mld zł w porównaniu z 3,32 mld zł w tym samym okresie poprzedniego roku. O tyle samo w ujęciu procentowym wzrósł wolumen dystrybuowanego gazu, który sięgnął 9,32 mld m3 wobec 8,03 mld m3 w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku. Zysk EBITDA wyniósł 2,1 mld zł, co oznacza wzrost o 36%, z 1,54 mld zł rok wcześniej - podano także.

O 17% do 2,18 mld zł zwiększyły się przychody ze sprzedaży w segmencie Wytwarzanie. Wynik EBITDA po 9 miesiącach 2021 r. sięgnął 0,61 mld zł, co oznacza wzrost o 8% r/r.

Wolumen sprzedaży ciepła po trzech kwartałach 2021 r. wyniósł 27,27 PJ i był wyższy o ponad 5% r/r. Do wzrostu przyczyniły się przede wszystkim warunki pogodowe - średnia temperatura powietrza była o ok. 1,3 stopnia niższa niż przed rokiem i wyniosła ok. 10,3 stopni Celsjusza. O 8% spadła produkcja energii elektrycznej, która wyniosła 2,28 TWh.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 23 55 mln zł wobec 6 102 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 39,2 mld zł w 2020 r.

Czytaj też: Premier zapowiedział duży pakiet obniżek cen paliw, energii i podatków

ISBnews/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze