Informacje

płatność / autor: Pixabay
płatność / autor: Pixabay

Banki zarobiły aż o 9,2 mld zł więcej niż rok temu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 lutego 2022, 12:50

  • 2
  • Powiększ tekst

Wynik finansowy netto banków wyniósł 8,85 mld zł na koniec listopada 2021 r. wobec 0,32 mld zł straty w 2020 r., przy czym w samym grudniu 2021 r. sektor odnotował 3,3 mld zł straty netto, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało w ub.r. 9 banków komercyjnych i 16 spółdzielczych

Wynik finansowy netto na koniec grudnia 2021 r. wyniósł 8,8 mld zł i był wyższy o 9,2 mld zł od wyniku osiągniętego na koniec grudnia 2020 r. Wynik miesięczny w grudniu 2021 r. wyniósł -3,3 mld zł i był niższy o 4,9 mld zł od wyniku z listopada 2021 r. (1,6 mld zł)” - czytamy w prezentacji KNF.

Na koniec grudnia 2021 r. 25 banków (9 komercyjnych i 16 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 4 mld zł. Banki te miały ok. 16% udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 13,5 mld zł, podano także.

W okresie styczeń-grudzień 2021 r. wynik z odsetek spadł o 1,2% do 46,59 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 17,11 mld zł i był o 15,3% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 301,8% r/r do 14,64 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 2,2% r/r do 35,46 mld zł w 2021 r.

W pozycji „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości” (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 6,91 mld zł (spadek o 48,2% r/r).

Wskaźnik ROE na koniec grudnia 2021 r. wyniósł 4,34% (wobec 2,09% miesiąc wcześniej i -0,08% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,36% (wobec odpowiednio: 0,16% i -0,01%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się we wrześniu 2021 r. na poziomie 19,98% (TCR) i 17,95% (T1).

Według stanu na koniec III kwartału 2021 r., jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych - napisała Komisja.

Na koniec grudnia 2021 r. działalność prowadziło 30 banków komercyjnych, 511 banków spółdzielczych oraz 37 oddziałów instytucji kredytowych.

ISBnews, mw

Powiązane tematy

Komentarze