Informacje

Lotos / autor: LOTOS
Lotos / autor: LOTOS

Transformacja energetyczna – co zmienia wojna na Ukrainie?

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 29 marca 2022, 12:48

    Aktualizacja: 29 marca 2022, 12:55

  • 0
  • Powiększ tekst

Odejście od paliw kopalnych i inwestycje w alternatywne źródła energii to wyzwania nie tylko dla Europy, ale także gospodarek na całym świecie. Agresja Rosji, kluczowego dostawcy węglowodorów na świecie, na Ukrainę, sprawia, że konieczne stało się zweryfikowanie dotychczasowej polityki energetycznej wielu państw, w tym także założeń transformacji energetycznej.

Uzależnienie Europy od rosyjskiego gazu i ropy w obliczu wojny na Ukrainie stało się jednym z najważniejszych problemów Unii Europejskiej. Potrzebę dywersyfikacji dostaw powszechnie komunikowano już wcześniej, szczególnie podczas budowy Nord Stream 2 i po aneksji Krymu przez Rosję. Polska poczyniła duży wysiłek inwestując w takie przedsięwzięcia jak gazoport, gazociąg Baltic Pipe, zakupy gazu i ropy na rynkach bliskowschodnim i amerykańskim. Kluczowa w tym kontekście jest z pewnością finalizacja fuzji LOTOSU z Orlenem. Przełoży się ona na zwiększenie pozycji przetargowej przy zakupach surowca i znacząco wpłynie na dywersyfikację dostaw, ale przede wszystkim wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Saudi Aramco jako partner fuzji będzie miał olbrzymie znaczenie w procesie uniezależnienia się koncernu od Rosji.

Należy jednak podkreślić, że pilne szukanie rozwiązań pozwalających uniezależnić rynki europejskie od rosyjskich węglowodorów, siłą rzeczy musi spowolnić nabierający do tej pory tempa proces transformacji energetycznej. Nie oznacza to jednak zmiany trendu inwestowania w alternatywne źródła energii, ale rozsądne dostosowanie do aktualnej sytuacji. Grupa LOTOS swoją przyszłość widzi w ramach stworzonego wspólnie z Orlenem i PGNiG koncernu multienergetycznego. Fuzja pozwoli lepiej realizować główne założenia transformacji energetycznej, opierając się na zdywersyfikowanych źródłach energii zwłaszcza nisko- i zeroemisyjnych. Stąd plany transformacji spółki LOTOS Petrobaltic na narodowego operatora morskich farm wiatrowych czy inwestycje w opracowanie metod pozyskiwania zielonego wodoru – projekty Green H2 czy VETNI.

Czytaj też: Rola lidera - ukazanie drogi bezpiecznej transformacji mimo wojny

LOTOS

Powiązane tematy