Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Wyższe stopy to większy koszt kredytów hipotecznych – banki komentują

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 maja 2022, 17:00

  • 1
  • Powiększ tekst

mBank nie zaobserwował pogarszania się jakości portfela kredytów hipotecznych i podtrzymuje strategiczny cel w zakresie kosztów ryzyka na poziomie 80 pb, poinformował wiceprezes mBanku Marek Lusztyn

Nie widzimy sygnałów istotnego pogarszania się jakości portfela, i prognozę, i aspirację kosztów ryzyka w granicach 80 pb, którą pokazywaliśmy w strategii, cały czas podtrzymujemy - powiedział Lusztyn podczas konferencji prasowej.

W I kw. 2022 r. koszty ryzyka wyniosły 89 pb wobec 98 pb w poprzednim kwartale i 59 pb rok wcześniej.

W I kwartale pokazaliśmy koszty ryzyka na poziomie 89 pb. To odzwierciedla nasze historycznie ostrożne podejście do ryzyka i dość konserwatywne podejście do rezerwowania ekspozycji. To jest koszt ryzyka, który jest w ramach poziomu sygnalizowanego w strategii - mówiliśmy, że spodziewamy się w latach 2022-2025 średniorocznego kosztu ryzyka w granicach 80 pb. I tę prognozę cały czas podtrzymujemy - dodał wiceprezes.

Podkreślił, że mBank nie dostrzega rosnącej liczby klientów, którzy mają trudności w spłacaniu swoich zobowiązań, w szczególności odnośnie kredytów hipotecznych.

Nie widzimy takiego trendu. Klienci cały czas kredyty, zwłaszcza hipoteczne, spłacają regularnie i nie widzimy w danych, również we wskaźnikach wczesnego ostrzegania, jakichkolwiek sygnałów, które by wskazywały na rosnące problemy wśród klientów ze spłatą kredytów hipotecznych - wskazał Lusztyn.

Wartość portfela kredytów hipotecznych osób fizycznych wzrosła do 51,16 mld zł w I kw. br. z 49,82 mld zł kwartał wcześniej i wobec 46,26 mld zł rok wcześniej, podano w prezentacji wynikowej.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 199,54 mld zł na koniec 2021 r.

Wyższe stopy korzystne dla BOŚ

W informacji o wynikach finansowych Banku Ochrony Środowiska za I kw. 2022 r. czytamy, że sytuacja wyższych stóp procentowych jest korzystna dla banku.

Grupa BOŚ SA osiągnęła wyższy wynik odsetkowy o 52,6 mln zł, tj. o 60,1 proc. niż w I kwartale 2021 roku, głównie na skutek wzrostu stóp procentowych. Przychody z tytułu odsetek zwiększyły się o 67,7 mln zł, tj. o 66 proc. Najbardziej wzrosły przychody odsetkowe od kredytów klientów instytucjonalnych oraz od dłużnych papierów wartościowych opartych na stawce WIBOR - informuje bank.

BOŚ nieznacznie powiększył wielkość rezerwy na kredyty hipoteczne. Kwota mieszkaniowych kredytów w CHF brutto w BOŚ wyniosła 860,5 mln zł na koniec I kw. 2022 roku. Utworzona przez bank rezerwa na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą CHF wynosi 442,8 mln zł na dzień 31 marca 2022 roku (427 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 roku), podano w komunikacie.

Łączna wartość rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne wynosi 477,9 mln zł na dzień 31 marca 2021 roku (462 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 roku) z czego 415,5 mln zł (408 mln zł na koniec roku 2021) prezentowane jest jako rezerwa na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, a 64,5 mln zł prezentowane jako dodatkowe odpisy z tytułu oczekiwanej straty kredytowej. Utworzone przez bank rezerwy na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą obcą uwzględniają koszt programu ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - czytamy w raporcie.

Stała stopa kredytów w ING

Brunon Bartkiewicz, prezes ING BSK, informował ostatnio, że rośnie zainteresowanie kredytami na okresową stałą stopę. Kredyty te w kwietniu miały 64-proc. udział w łącznej sprzedaży wszystkich kredytów hipotecznych – czytamy na portalu businessinsider.com.pl.

Bank w kredytach z oprocentowaniem zmiennym stosuje stawkę WIBOR 6M, która wynosi w piątek 6,55 proc. Dodać do tego należy około 1,7 pkt. proc. marży i wychodzi 8,2 proc. odsetek rocznie, czyli więcej niż w ofercie specjalnej ING na stałe oprocentowanie - informuje portal.

Oferta ING zwraca uwagę, tym bardziej, że według prognoz z rynku, WIBOR 6M urośnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy nawet do 7,9 proc., co z marżą banku dałoby 9,1 proc. rocznie odsetek. Jednak to kredytobiorca musi rozważyć ryzyko obu wariantów - kredytów z oprocentowaniem stałym - i zmiennym.

Czytaj też: Premier o wskaźniku WIBOR: Narzucimy bankom inną stawkę

isbnews.pl/businessinsider.com.pl/mt

Powiązane tematy

Komentarze