Informacje

Rodzice - zdjęcie ilustracyjne. / autor: Pixabay
Rodzice - zdjęcie ilustracyjne. / autor: Pixabay

Ważne zmiany dla pracujących rodziców. Sprawdź szczegóły!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 czerwca 2022, 08:57

  • 2
  • Powiększ tekst

Prace nad nowelizacją Kodeksu pracy zdecydowanie przyspieszyły. W przypadku pracujących rodziców nowe regulacje będą pozwalały na większą swobodę łączenia życia zawodowego z rodzinnym i osobistym – czyli work -life balance.

Pracujący rodzice powinni dokładnie przyjrzeć się przepisom, które mogą wejść w życie już w sierpniu tego roku. Dotyczą one rożnych spraw: nowych urlopów, wyższych zasiłków, elastycznej pracy. Są też nowe rozwiązania nt. pracy zdalnej.

Prace nad zmianami przepisów trwały od ponad dwóch lat, czyli od czasu pandemii. W portalu wgospodarce.pl pisaliśmy już na ten temat, ale warto przypomnieć, że praca zdalna ma być teraz oparta na porozumieniu między pracodawcą a pracownikiem.

Nowelizacja Kodeksu pracy w tej kwestii szczególnie może pomóc rodzicom wychowującym dziecko do 4. roku życia, rodzicom lub opiekunom, którzy się zajmują osobą z niepełnosprawnością, a także kobietom w ciąży – pracodawca nie będzie mógł takim osobom odmówić wykonywania pracy zdalnej. Do tego pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów internetu czy prądu.

Czytaj także: Firmy nie mogą bać się pracujących mam!

Co dalej z urlopami?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców lub opiekunów (tzw. dyrektywa work-life-balance) została przyjęta w czerwcu 2019 roku. Nowe regulacje zawierają wiele rozwiązań dotyczących uprawnień rodzicielskich oraz urlopów – przypomina portal bankier.pl

I podaje, że w związku ze zmianami w prawie i implementacją unijnych przepisów, pojawi się wiele nowych regulacji dotyczących zarówno pracowników, jak i samych firm.

Po pierwsze wprowadzony zostanie zupełnie nowy urlop. Będzie to pięć dodatkowych wolnych dni w roku kalendarzowym. Jego plusem jest zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia z powodu poważnych względów medycznych osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek/małżonka) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym. Za minus natomiast można uznać to, że, nowy urlop ma być bezpłatny. Za czas przebywania w domu pracownik nie otrzyma wynagrodzenia. Dni wolne wliczą się jednak do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Pracownik będzie miał prawo złożyć wniosek o taki urlop w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed jego rozpoczęciem.

Pojawia się też dodatkowe zwolnienie od pracy, które zostanie wpisane do Kodeksu pracy. Będzie to zwolnienie z powodu działania siły wyższej. Dotyczyć będzie pilnych spraw rodzinnych, spowodowanych chorobą lub wypadkiem – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. W tej sytuacji zachowa prawo do 50 proc. wynagrodzenia obliczanego jak pensja za czas urlopu wypoczynkowego.

Mają też zostać wprowadzone regulacje dotyczące wydłużenia urlopu rodzicielskiego.

Obecnie wynosi 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie.

Każdy z rodziców będzie miał również gwarancję 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica. Ponadto po zmianach prawo urlopu rodzicielskiego ma być indywidualnym prawem dla każdego z rodziców. Nie będzie uzależnione od wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka – czytamy w bankier.pl

Dodatkowo nowe przepisy wprowadzą 12-miesięczny okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego. Mają zostać także wprowadzone wyższe stawki zasiłku macierzyńskiego. Chodzi o zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego i ustalenie go na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.Teraz zasiłek wypłacany jest w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą cześć tego urlopu. W praktyce oznacza to, że  zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wynosi średnio 67,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Jeszcze bardziej zwiększona będzie też ochrona stosunku pracy – będzie wprowadzony zakaz prowadzenia przygotowań dotyczących zamiaru rozwiązania stosunku pracy z pracownicami w ciąży, czy też pracownikami, którzy wystąpili z wnioskiem o udzielenie m.in. części urlopu macierzyńskiego, czy urlopu ojcowskiego.

Są też istotne zmiany dotyczące elastycznej pracy dla rodziców dzieci do lat 8.

W tym wypadku projekt nowelizacji Kodeksy pracy zakłada, że o przyczynach odmowy dotyczącej np. udzielenia pracy zdalnej lub zgody na indywidualny czas pracy pracodawca będzie musiał pisemnie poinformować pracownika. Dziś nie ma takiego obowiązku.

Bez zgody pracownika firmy nie będą też mogły zlecać – pracy w nocy, delegacji czy pracy w godzinach nadliczbowych. Dziś ta granica wynosi 4 lata.

Warto podkreślić, że wprowadzane przepisy mają przede wszystkim ułatwiać pracującym mamom i pracującym tatom godzenie życia zawodowego ze sprawowaniem opieki nad dziećmi. Ale także zachęcać rodziny do równiejszego niż ma to obecnie miejsce dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi.

Nie dość też przypominania, że dyskryminacja pracowników ze względu na ich obowiązki rodzicielskie w ogóle jest zakazana.

Jednak - wszystko, co reguluje Kodeks Pracy, dotyczy wyłącznie pracodawców i pracowników. Przepisami nie są objęte osoby wykonujące pracę w ramach umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenie lub umowy o dzieło). To poważne powody, aby być zatrudnianymi w ramach pracy na etacie, a nie tzw. umów śmieciowych.

Czytaj także: Pracownicy ZUS mogą liczyć na korzystniejsze podwyżki

Grażyna Raszkowska/ bankier.pl/ inne źródła

Powiązane tematy

Komentarze