Informacje

Senat / autor: PAP/Marcin Obara
Senat / autor: PAP/Marcin Obara

Bierecki: sektor bankowy jest beneficjentem wzrostu stóp procentowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 czerwca 2022, 20:57

    Aktualizacja: 29 czerwca 2022, 22:15

  • 2
  • Powiększ tekst

Ustawowe wakacje kredytowe w 2022 i 2023 roku w środę były przedmiotem dyskusji w Senacie. Natomiast w czwartek dojdzie do głosowania. Podczas dyskusji nie zabrakło emocji

Wszystko za sprawą wystąpienia prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza, na które odpowiedzieli Grzegorz Bierecki i Piotr Patkowski. Prezes Pietraszkiewicz stwierdził w debacie m.in., że  „nie jest prawdą – bez względu na to, kto to mówi – że banki nie reagują w ostatnich latach na sytuację klientów”. O projekcie ustawy o wakacjach kredytowych mówił krytycznie.

Jeżeli klient przychodzi o banku i mówi, że ma kłopoty, nie może regulować regularnie zobowiązań, to jest sprawą oczywistą, że taka informacja jest odnotowywana w systemach, że klient ma jakieś kłopoty, a scoring ma to do siebie, że wszystkie istotne informacje, czy podatkowe, czy ZUS-owskie, czy związane z pracą rzutują na scoring, ale będziemy się zachowywali ostrożnie. Pragnę o tym zapewnić pana ministra (Piotra Patkowskiego - red.) i państwa senatorów (…) Prośba ZBP sprowadza się do tego, by ponad podziałami politycznymi byście państwo osiągnęli porozumienie, że potrzebujemy stabilnego systemu bankowego. - (…), jak my mamy zapłacić lepiej za depozyty skoro państwo tą decyzją chcecie uchwalić, żeby banki 20 miliardów straciły. Przecież my wypłacamy depozyty z zarobionych kredytów, kredyty spadają, rosną tylko w przedsiębiorstwach dużych, natomiast w mikroprzedsiębiorstwach i u rolników spadają. (…) Przecież my nie produkujemy pieniędzy. My, żeby zapłacić lepiej za depozyty musimy zarobić na kredytach, mówię o głównych rozwiązaniach, które są dochodowo-kosztowe, bo nie mówię o systemach płatniczo-rozliczeniowych (…). Na tym polega ten biznes bankowy - mówił Pietraszkiewicz.

Przymus bankowy - ważne słowa Biereckiego

Wypowiedź spotkała się z odpowiedzią senatora Prawa i Sprawiedliwości - Grzegorza Biereckiego.

Ja się zapisałem do dyskusji częściowo pod wpływem bardzo emocjonalnego wystąpienia pana prezesa Pietraszkiewicza, chociaż pamiętam, a chodzę po parlamencie już ze 30 lat, że te wystąpienia zawsze były emocjonalne i zawsze sprowadzały się do tego samego – do stwierdzenia, żeby bankom, broń Boże, nie zabierać ani złotówki, żeby banki mogły mieć coraz większe zyski i żeby państwo te zyski bankom gwarantowało. I muszę państwu powiedzieć, że w jakimś sensie my gwarantujemy bankom znakomite zyski poprzez te wszystkie ustawy, które tutaj przyjęliśmy, które w rzeczy samej wprowadzają w Polsce przymus bankowy - zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że „przedsiębiorcy muszą operować poprzez konta bankowe, muszą dokonywać operacji przez konta bankowe. Konsumenci muszą przeprowadzać coraz więcej operacji w bankach, muszą mieć konto w banku. Mamy oczywiście do tego powody. To są powody fiskalne. To ułatwia pobór podatków i są z tego korzyści. Ale trzeba pamiętać, że ogromną część tych korzyści wynikających z wprowadzonego w Polsce w rzeczywistości przymusu bankowego uzyskuje sektor bankowy”.

Zysk sektora bankowego w okresie styczeń-kwiecień 2022 wyniósł 9,2 miliarda złotych i wzrósł rok do roku o 111 procent. To jest informacja Narodowego Banku Polskiego. Zysk netto wzrósł rok do roku o 70 procent w pierwszych czterech miesiącach. Przychody odsetkowe znakomicie urosły, 83 procent rok do rok. - Można powiedzieć, że sektor bankowy jest beneficjentem wzrostu stóp procentowych (…), bo banki mają ten przywilej jednostronnej zmiany umów zawartych z konsumentami i dokonywania przeliczenia tak, jak stopy procentowe rosną. Tak sobie podwyższają potem raty kredytów, które płacą obywatele. Jest tu taki szereg przywilejów, które banki posiadają, więc nie chciałbym, żebyśmy po tym wystąpieniu pana prezesa (Związku Banków Polskich - red.) Pietraszkiewicza byli pod wrażeniem, że sektor bankowy jest zagrożony tą ustawą - podkreślił Grzegorz Bierecki.

W dyskusji brał też udział wiceminister finansów Piotr Patkowski. Zwrócił uwagę na kwestię przymuszania banków.

Jako wiceminister finansów – albo stety, chyba bardziej stety – mam ograniczony, bardzo ograniczony wpływ na działalność sektora bankowego i bardzo ograniczoną możliwość przymuszania banków do takich, a nie innych działań. Owszem, są banki z udziałem Skarbu Państwa, są to głównie 3 banki. I tutaj też wiem, że Ministerstwo Aktywów Państwowych w tym kierunku rozmawiało z prezesami banków. I jeśli popatrzymy akurat na te banki, to zobaczymy, że one dość szybko podjęły działania. Chociaż myślę, że to były działania przede wszystkim powodowane troską o klienta i z tego wynikały. Niemniej jednak, jak myślę, tutaj nadzorca też będzie nad tym pracował. Chociaż chyba to jest bardziej pytanie, które, jak mógłbym zasugerować, należałoby zadać przy okazji wizyty któregoś z członków Ministerstwa Aktywów Państwowych. Bo ja, powiem szczerze, aż takiego kontaktu z bankami w tym zakresie nie mam. A nawet jeśli, no, to nie jest to w mojej gestii. Ale też, żeby było jasne, Komisja Nadzoru Finansowego i minister finansów bardzo jasno zachęcają banki – i też premier Morawiecki, przede wszystkim – do tego, żeby taką akcję podjęły. I miejmy nadzieję, że to się ziści - zaznaczył Patkowski.

Czytaj też: Wakacje kredytowe przyjęte przez Sejm. Jak można skorzystać?

TVN24/KG

Powiązane tematy

Komentarze