Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Rząd przyjął strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 września 2022, 21:03

  • Powiększ tekst

Rząd przyjął strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2023–2026 - podała w środę KPRM. Wynika z niej, że na koniec 2022 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 40,5 proc.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że przygotowany przez resort finansów dokument, obejmujący czteroletnią strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz czynniki oddziaływania na państwowy dług publiczny, jest przygotowywany corocznie.

Przyjęte założenia makroekonomiczne i fiskalne są zgodne z założeniami projektu ustawy budżetowej na 2023 r.

Jak wynika z przyjętej Strategii, na koniec 2022 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 40,5 proc., a na koniec 2023 r. wyniesie 40,6 proc. Następnie w latach 2024-2025 relacja ustabilizuje się na poziomie 41,1 proc., by na koniec okresu objętego prognozą Strategii spaść do 39,9 proc.

Natomiast relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (według definicji UE) do PKB obniży się do 51, proc. w 2022 r., a następne wzrośnie do 53,3 proc. w 2023 r. i 55,0 proc. w 2024 r., stabilizując się poniżej 56 proc. w 2026 r.

Oznacza to, że relacja długu do PKB na poziomie 60 proc. nie zostanie przekroczona w horyzoncie Strategii - zaznaczyła Kancelaria.

Założony w projekcie budżetu na 2023 r. limit kosztów obsługi długu Skarbu Państwa wynosi 66 mld zł, tj. 1,99 proc. PKB. Do 2026 r. zakłada się, że koszty obsługi długu będą się utrzymywały poniżej 2 proc. PKB.

Celem Strategii pozostaje minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w długim horyzoncie czasowym, przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem. Utrzymane zostały także zadania służące wykonaniu celu Strategii, związane z rozwojem rynku finansowego, tj. zapewnienie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa.

Jak podała KPRM, dla realizacji celu Strategii w latach 2023-2026 przyjęto m.in., że utrzymane zostanie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do minimalizacji kosztów obsługi długu i przy ograniczeniach, które wynikają z przyjętych poziomów ryzyka.

Głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy, a udział długu nominowanego w walutach obcych w długu Skarbu Państwa zostanie utrzymany na poziomie poniżej 25 proc., z możliwością przejściowych odchyleń wynikających z uwarunkowań rynkowych lub budżetowych.

PAP/RO

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych