Informacje

PKN Orlen / autor: Fratria
PKN Orlen / autor: Fratria

PILNE

Akcjonariusze Orlenu przegłosowali kwestię PGNiG

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 września 2022, 12:21

  • 1
  • Powiększ tekst

Akcjonariusze PKN Orlen podczas Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia spółki w Płocku przegłosowali w środę jej połączenie z PGNiG. Za odpowiednią uchwałą padło niemal 82 proc. oddanych głosów, 0,016 proc. było przeciw, a 18 proc. głosów było wstrzymujących się. Łącznie oddane głosy reprezentowały prawie 68,36 proc. akcjonariuszy Orlenu

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w środę akcjonariusze PKN ORLEN głosowali nad zgodą na połączenie PKN ORLEN z PGNiG. Podjęcie takiej uchwały przed tym ruchem było wymogiem art. 506 Kodeksu spółek handlowych. Podwyższenie kapitału w związku z tym krokiem nie było wymogiem prawnym, ale wynikało z przyjętego mechanizmu wymiany akcji PGNiG na akcje PKN ORLEN.

Zgodnie ze wskazanym w uchwale zgromadzenia planem połączenia spółek, będzie ono polegało na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje PKN Orlen przyznawane akcjonariuszom PGNiG. W zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu.

Dodatkowo uchwała przewiduje, że w związku z połączeniem kapitał zakładowy PKN Orlen zostaje podwyższony o ponad 668 mln zł - do 1,451 mld zł w drodze emisji 534 494 124 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,25 zł. Zostaną one przyznane akcjonariuszom PGNiG we wskazanej proporcji. Akcje te będą dopuszczone do obrotu na giełdzie.

CZYTAJ TEŻ: Premier Danii o wybuchach w Nord Stream: Działania celowe

Uchwała o połączeniu przewiduje też zmianę statutu PKN Orlen. Zgodnie z nią, minister właściwy do spraw energii, po uzyskaniu opinii podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, wyraża, w formie pisemnej, zgodę na szereg czynności. To zmiana istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu, zawarcie nowych takich umów handlowych, realizacja strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział PKN Orlen w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności spółki, ale koniecznych do realizacji zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Dotyczy to takich zadań jak zapewnienie ciągłości dostaw gazu do odbiorców oraz utrzymania niezbędnych rezerw, bezpiecznej eksploatacji sieci gazowych, równoważenia bilansu paliw gazowych oraz dysponowania ruchem i mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej, działalności wydobywczej gazu.

W poniedziałek 26 września rząd zgodził się na połączenie Orlenu z PGNiG. Według rządu przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG, które ma podjąć uchwały w sprawie połączenia z PKN Orlen oraz odpowiednich zmian w statucie PKN Orlen zostało zwołane na 10 października.

W marcu 2022 r. warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland - operatorem magazynów gazu. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką. Na realizację tego środka zaradczego PKN Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.

Skarb Państwa, jako akcjonariusz, posiada obecnie akcje reprezentujące 35,66 proc. kapitału zakładowego PKN ORLEN. W PGNiG jest to już 71,88 proc. kapitału zakładowego. Taka operacja spowoduje przekroczenie przyjętych progów udziału kapitału, jednak przy uzyskanej tą uchwałą zgodzie akcjonariuszy oraz przy braku sprzeciwu organu nadzorującego formalnie będzie można zakończyć proces fuzji.

PAP, mw

CZYTAJ TEŻ: TYLKO U NAS! Świątek: chcę jakoś wykorzystywać mój coraz większy wpływ

Powiązane tematy

Komentarze