Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Coraz więcej organizacji pozarządowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 kwietnia 2014, 16:54

    Aktualizacja: 2 kwietnia 2014, 10:59

  • 0
  • Powiększ tekst

W latach 1997-2012 liczba działających organizacji trzeciego sektora (pozarządowych) wzrosła trzykrotnie. Blisko trzykrotnie wzrosły też ich przychody, a o ponad połowę zwiększyła się liczba ich etatowych pracowników - wynika z badań GUS.

W 1997 r. działało 27,4 tys. organizacji trzeciego sektora, w 2005 r. - 67,5 tys., a w 2010 - 80,4 tys. W 2012 r. był ich 83,5 tys. Spośród nich 69,6 tys. stanowiły stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, 8,5 tys. - fundacje, 3,6 tys. - samorząd gospodarczy i zawodowy oraz organizacje pracodawców, a 1,8 tys. - społeczne podmioty wyznaniowe. Co dziesiąty podmiot z tej grupy miał status organizacji pożytku publicznego (OPP) - działało ich w sumie 8,0 tys.

Organizacje prowadzące działalność w 2012 r. najczęściej miały swe siedziby na Mazowszu (13,4 tys.), w Wielkopolsce (8,4 tys.) i Małopolsce (7,4 tys.).

Najwięcej organizacji miało średni zasięg działalności. Na skalę gminy prowadziło ją 38 proc. z nich, a powiatu - 22 proc. Organizacje obejmujące swoją działalnością obszar większy niż powiat, ale nieprzekraczający województwa, stanowiły 18 proc., zaś na poziomie ponadwojewódzkim, krajowym, działało 17 proc. Najmniej liczne były organizacje o najszerszym i najwęższym zakresie działania - wykraczające poza granice kraju stanowiły 6 proc., a aktywne jedynie w swoim najbliższym sąsiedztwie - 9 proc.

Trzy czwarte (75 proc.) badanych organizacji prowadziło wyłącznie nieodpłatną działalność statutową. Stosunkowo liczne były także podmioty, które prowadziły działalność statutową zarówno w formie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, ale nie prowadziły działalności gospodarczej (18 proc.). Organizacje prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na to, czy towarzyszyła jej odpłatna działalność statutowa, czy też nie, stanowiły jedynie 7 proc. wszystkich badanych przez GUS podmiotów.

Jako główną dziedzinę swej działalności organizacje najczęściej deklarowały sport, turystykę, rekreację, hobby oraz ratownictwo - jedną z tych dwóch dziedzin wykazała niemal połowa jednostek (odpowiednio 30 proc. i 18 proc.). Kolejnymi pod względem popularności dziedzinami działalności były kultura i sztuka (11 proc.), edukacja i wychowanie, badania naukowe (9 proc.) oraz pomoc społeczna i humanitarna (8 proc.).

Aktywne organizacje wykazały, że na koniec 2012 r. miały łącznie 10 mln członków (o 3,4 mln mniej niż w roku 2005). Najwięcej miały ich organizacje pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego bez kółek rolniczych (zrzeszały średnio po 563 osoby) oraz typowe stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne (średnio po 206 osób).

Korzystanie z pracy społecznej zadeklarowało 90 proc. organizacji. Wykazały one, że łącznie w 2012 r. wolontariat na ich rzecz świadczyło 2,3 mln osób - zarówno członków organizacji, jak i osób, które bezpłatnie i dobrowolnie pomagały w działalności, chociaż nie były ich członkami. Większość organizacji działała wyłącznie w oparciu o pracę społeczną. Brak korzystania z płatnego personelu deklarowało 61 proc. z nich.

Na koniec 2012 r. organizacje trzeciego sektora zatrudniały na podstawie stosunku pracy 147 tys. osób. Dla niemal 126 tys. osób praca ta stanowiła główne miejsce zatrudnienia. Aż 72 proc. zatrudnionych stanowiły kobiety. W organizacjach, które korzystały z pracy płatnej, częściej (22 proc.) występowało zatrudnienie wyłącznie na umowy cywilnoprawne (umowy-zlecenia, umowy o dzieło itp.) niż zatrudnienie etatowe (17 proc.). W sumie organizacje dysponowały 128,4 tys. etatami (w 1997 r. - 81,2 tys.).

Ponad 90 proc. objętych badaniem organizacji wypracowywało w 2012 r. środki finansowe samodzielnie lub je otrzymało. W zdecydowanej większości przypadków nie były to duże kwoty - roczne przychody nieprzekraczające 10 tys. zł wykazało 41 proc. organizacji. Podmioty o przychodach powyżej 1 mln zł stanowiły jedynie 5 proc. organizacji.

Łączne przychody organizacji wyniosły w 2012 r. 23,9 mld zł - o 15,8 mld zł więcej niż w roku 1997.

Badania zostały zrealizowane wiosną 2013 r. przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

(PAP)

mca/ pz/ gma/

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Nie zapomnij zajrzeć do wSklepiku.pl!

W ofercie naszego sklepu, oprócz gadżetów portalu wPolityce.pl, można znaleźć ciekawą i szeroką ofertę wydawniczą.

Gwarantujemy szybką wysyłkę i najniższe ceny.Zapraszamy!

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze