Informacje

Beata Daszyńska - Muzyczka podczas otwarcia Kongesu 3W / autor: PAP
Beata Daszyńska - Muzyczka podczas otwarcia Kongesu 3W / autor: PAP

Prezes BGK: 3W to współpraca nauki, biznesu i administracji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 grudnia 2022, 13:22

    Aktualizacja: 7 grudnia 2022, 13:26

  • 0
  • Powiększ tekst

Koncepcja 3W, czyli woda, wodór, węgiel przewiduje współpracę, a nie konkurencję świata nauki, biznesu i administracji - mówiła prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka podczas II Kongresu 3W w Warszawie. Wodór będzie paliwem przyszłości - przekonywała.

Aby wdrażać technologie oparte na wodzie, wodorze i węglu potrzebna jest współpraca. W koncepcji 3W, którą rozwijamy - to połączenie świata nauki, biznesu i administracji. Bez tego połączenia ciężko będzie rozwijać i wzmacniać polską gospodarkę – mówiła Beata Daszyńska-Muzyczka na II Kongresie 3W w Warszawie.

Jak podkreślała, „współpraca jest fundamentem, który buduje”.

Jeśli myślimy przez pryzmat konkurencji, to konkurencja na końcu zawsze jest wykańczająca, a czasami prowadzi do upadków - oceniła prezes BGK.

Według Daszyńskiej-Muzyczki zakres wykorzystania węgla będzie bardzo szeroki, a nowe technologie węglowe będą zmieniały rzeczywistość w wielu obszarach.

Nie ma życia bez wody, a wodór będzie paliwem przyszłości - dodała.

Podczas II Kongresu 3W Bank Gospodarstwa Krajowego, inicjator idei 3W, przedstawił raport na temat tego sektora, obejmującego trzy zasoby życia – wodę, wodór i węgiel. Opracowanie pokazuje, że jest to szybko rosnąca gałąź gospodarki, której wartość w Polsce wynosi obecnie 4,86 mld dolarów, a w Europie już 66,49 mld dolarów. Wiele uwagi poświęcono też synergii zastosowań tych trzech zasobów spod znaku 3W. Opracowanie na zlecenie BGK przygotowała firma EY.

Raport powstał, aby zebrać dane dotyczące sektora 3W i potwierdzić realny potencjał nowej gałęzi gospodarki, który BGK dostrzegł już wcześniej. Główne wnioski z raportu przedstawiła podczas briefingu Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego i inicjatorka idei 3W.

Gdy w 2021 roku powoływaliśmy inicjatywę 3W, wiedzieliśmy, że koncentracja na trzech zasobach jest ważna. Nie mogliśmy mieć jednak pewności, że po pierwsze – w tak krótkim czasie zbudujemy ekosystem 3W, który połączy różne środowiska: naukowe, biznesowe i administracji publicznej, a po drugie – że potencjał sektora 3W jest tak duży – większy nawet niż przewidywaliśmy – skomentowała premierę opracowania prezes Beata Daszyńska-Muzyczka.

Idea 3W to wizja przyszłości. Opiera się na kilku założeniach, takich jak lepszy dostęp do wody pitnej i żywności, transformacja energetyczna w kierunku zeroemisyjności czy bezpieczeństwo fizyczne i ekonomiczne. Koncepcja 3W opiera się na trzech zasobach, które będą kluczowe dla naszej przyszłości: wodzie, wodorze i węglu. W tej wizji społeczeństwo zyskuje dzięki temu, że zasoby wodne są zarządzane w sposób odpowiedzialny, technologie wodorowe są czyste, a materiały węglowe – innowacyjne.

Zainteresowanie BGK wodą, wodorem i węglem wynika bezpośrednio ze strategii banku – jego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Według BGK, 3W to odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi w XXI wieku całe społeczeństwo, m.in. transformacji energetycznej czy bezpieczeństwa dostępu do wody pitnej. Bank dokładnie zidentyfikował szanse, jakie niesie idea 3W i związany z nią rynek.

Dogłębna analiza, którą BGK zlecił firmie EY pokazuje, że wartość sektora 3W wynosi obecnie 4,86 mld dolarów w Polsce, 66,49 mld dolarów w Europie i 236,6 mld dolarów na świecie. W naszym kraju do 2030 r. największy wzrost czeka sektor technologii węglowych – o prawie 9 proc., a wartość całego rynku 3W wzrośnie do 5,6 mld dolarów.

Opracowanie odnosi się również do synergii zastosowań tych trzech zasobów przyszłości. Bank podkreśla, że ich współzależność, której sztandarowym przykładem jest elektroliza, to klucz do zrozumienia Idei 3W. Według raportu największy wpływ synergii można zauważyć m.in. w przemyśle, ochronie zdrowia, mieszkalnictwie, a także infrastrukturze, transporcie i logistyce. 3W będzie miało także wpływ na spójność społeczną i terytorialną.

Jak podkreśliła Beata Daszyńska-Muzyczka, dane zawarte w opracowaniu będą podstawą do podejmowania decyzji biznesowych – nie tylko dla inwestorów, ale również przedsiębiorców, naukowców i samorządowców. Analiza wskazuje tym samym, w jakich kierunkach powinna rozwijać się polska gospodarka, by stawała się coraz bardziej konkurencyjna w Europie i na świecie. To kwestia, na której szczególnie zależy inicjatorom idei 3W.

W jaki sposób koncepcja 3W wpłynie na jakość życia społeczeństwa, jak pomoże rozwiązać problemy m.in. malejących zasobów wody pitnej, konieczności transformacji energetycznej czy bezpieczeństwa fizycznego w dobie niestabilnej sytuacji geopolitycznej? O tym, a także o budowie ekosystemu opartego o trzy zasoby, można przeczytać w raporcie „Woda, wodór, węgiel: zasoby, które zbudowały i zmieniają świat”. Opracowanie można pobrać ze strony internetowej inicjatywy 3W: www.idea3w.org/raport-3w

7-8 grudnia w Warszawie odbywa się II Kongres 3W. To kolejne wydarzenie Banku Gospodarstwa Krajowego w inicjatywie 3W, które integruje przedstawicieli wielu środowisk – świata nauki, biznesu i sektora publicznego. W trakcie dwóch dni kilkaset osób, m.in. naukowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, sektora publicznego oraz instytucji finansowych dyskutują o możliwościach, jakie dają innowacyjne technologie 3W.

Krzysztof Kubów – sekretarz stanu i Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego. Gościem specjalnym tegorocznej edycji kongresu jest Tim Marshall – ekspert do spraw geopolityki i autor książki „Więźniowie geografii”.

CZYTAJ TEŻ: Premier: inwestowanie w nowe technologie to nie tylko wizja rozwoju

Powiązane tematy

Komentarze