Informacje

PLN / autor: fot. Fratria
PLN / autor: fot. Fratria

Minister Rzeczkowska: "To najlepszy budżet na obecne czasy"

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 grudnia 2022, 09:09

  • 0
  • Powiększ tekst

To najlepszy budżet na obecne czasy, idziemy drogą środka, równoważymy wrażliwość społeczną z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo finansów publicznych - oceniła minister finansów Magdalena Rzeczkowska odnosząc się do uchwalonego przez Sejm budżetu na 2023 r.

Sejm w czwartek uchwalił ustawę budżetową na 2023 rok. Zakłada ona prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,5 mld zł; limit wydatków budżetu państwa na poziomie 672,5 mld zł; deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 68 mld zł; deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 4,5 proc. PKB; dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3 proc. PKB.

To najlepszy budżet na obecne czasy, idziemy drogą środka, równoważymy wrażliwość społeczną z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo finansów publicznych” - powiedziała, cytowana w komunikacie MF, szefowa tego resortu Magdalena Rzeczkowska.

Jak dodała, „mamy świadomość, że rozdmuchanie wydatków publicznych może utrudniać zejście inflacji do bardziej akceptowalnych poziomów”.

Dlatego w tym trudnym, dynamicznym okresie angażujemy środki przede wszystkim we wsparcie osób najbardziej dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego. W razie potrzeby, w kolejnym roku na bieżąco podejmować będziemy decyzję odnośnie ewentualnego rozszerzenia mechanizmów wsparcia” - podkreśliła minister.

Jak podało MF, na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie miała wpływ sytuacja makroekonomiczna. „W porównaniu do 2022 r. makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów podatkowych nie będą aż tak dobre jak w roku obecnym, ale dalej, zarówno w ujęciu realnym jak i nominalnym, będziemy mieli do czynienia ze wzrostem bazy podatkowej” - wskazał resort.

Dodano, że drugim istotnym czynnikiem „jest przyjęte założenie o ważnej zmianie w działaniach, które mają na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji wysokiej inflacji, szczególnie w zakresie energii i gazu”. „Zamiast obniżonej stawki podatku VAT zaczną bowiem obowiązywać inne pozapodatkowe rozwiązania” - podano.

Ministerstwo przekazało, że w ustawie budżetowej na 2023 r. zapewniono m.in.: zwiększenie środków na służbę zdrowia do poziomu ponad 6 proc. PKB; środki na kluczowe programy społeczne takie jak 500+, „Dobry Start’” czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy; waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8 proc. oraz tzw. 13. emeryturę; 3 proc. PKB na obronność; zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej; środki na realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki i zwiększenie wydatków na rolnictwo.

Teraz ustawą zajmie się Senat.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze