Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

INFOGRAFIKA. Jaki VAT płacą Europejczycy? Najniższy i najwyższy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 stycznia 2023, 11:42

    Aktualizacja: 24 stycznia 2023, 11:44

  • 0
  • Powiększ tekst

Od wysokości tego podatku w dużym stopniu zależy cena towaru lub usługi. A więc to ile nam ubędzie z portfela. Wpływy z tego podatku zasilają budżet państwa.

VAT (value – added tax) - podatek od wartości dodanej, podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. Jego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu.

W Polsce to Podatek od Towarów i Usług, w skrócie „PTU”. Skrót „PTU” widnieje na paragonach na samym dole. VAT płacimy wszyscy, ale tak naprawdę ciężar spoczywa na kupujących. Jest to podatek pośredni, czyli nie płacimy go w urzędzie skarbowym, ale jest on wliczony w cenę i w związku z tym praktycznie na co dzień go nie zauważamy.

W Polsce został wprowadzony przez ustawę z 8 stycznia 1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993 r. nr 11, poz. 50). Jednak konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiła polskiego ustawodawcę do uregulowania tej kwestii w nowej ustawie o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 (Dz.U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).

Zgodnie z Dyrektywą Rady Europejskiej minimalną stawką podstawową podatku VAT jaką mogą stosować państwa członkowskie Unii Europejskiej jest 15 proc.

Najniższa stawka bazowa w Unii Europejskiej wynosi 17 proc. i jest stosowana w Luksemburgu, nieco wyżej, bo 18 proc. jest na Malcie, stawka wysokości 19 proc. występuje zaś w takich krajach jak Niemcy, Rumunia oraz Cypr. Z kolei najwyższa stawka bazowa jest na Węgrzech i wynosi 27 proc. 25 proc. VAT występuje w Chorwacji, Danii oraz Szwecji. Stawka bazowa wysokości 24 proc. obowiązuje w Finlandii i w Grecji.

W Polsce stawka podstawowa wynosi 23 proc. 8 proc. to stawka obniżona, która dotyczy m.in. robót budowlano-montażowych, remontów i prac związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz infrastrukturą towarzyszącą, niektórych usług gastronomicznych. 5 proc. wynosi podatek VAT od sprzedaży produktów żywnościowych oraz inwentarza żywego.

Twórcą koncepcji tego podatku był niemiecki przedsiębiorca Carl Friedrich von Siemens, który w swoich pracach z 1920 wyłożył jego ideę. Jednak za twórcę VAT uważany jest francuski ekonomista, urzędnik państwowy Maurice Lauré (1917 – 2001). Podatek VAT został po raz pierwszy wprowadzony we Francji w 1954 roku.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze