Informacje

KPRM / autor: gov
KPRM / autor: gov

MF: Pakiet SLIM VAT 3 przyjęty przez rząd

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 stycznia 2023, 15:26

    Aktualizacja: 24 stycznia 2023, 16:26

  • 0
  • Powiększ tekst

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt ma uprościć rozliczanie podatku VAT oraz poprawić płynność finansową firm.

Projekt zakłada wiele uproszczeń, min podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro oraz zmniejszenie formalności dla przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym.

Najważniejsze rozwiązania projektu:

=> Z 1,2 do 2 mln euro podwyższony zostanie limit sprzedaży dla małego podatnika. Dzięki temu zwiększy się liczba przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.

=> Przedsiębiorca będzie mógł łatwiej prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi m.in. o możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych.

=> Zmniejszone zostaną formalności w obrocie międzynarodowym. Nie będzie już m.in. formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

=> Wprowadzone zostaną uproszczenia związane z raportowaniem rozliczeń dotyczących fakturowania. Dotyczy to m.in. dostosowania warunków wystawienia faktury do e-paragonu.

=> Zlikwidowana zostanie opłata za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).

=> Zwiększy się – z obecnych 500 zł do 10 tys. zł – kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100 proc., w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98 proc. Dzięki temu rozwiązaniu nastąpi odciążenie działów księgowych firm oraz zmniejszenie liczby korekt wykazywanych w deklaracji VAT.

=> Zliberalizowane zostaną warunki szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych.

=> Doprecyzowane zostaną zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.

=> Rozszerzona zostanie możliwość przeznaczenia środków, które zgromadzone są na rachunku VAT, na kolejne podatki oraz opłaty, m.in. na podatek od sprzedaży detalicznej.

=> Do polskiego systemu prawnego wprowadzony zostanie przegląd wydatków. Będzie to instrument służący priorytetyzacji wydatków publicznych w oparciu o analizę i ocenę skuteczności interwencji i polityk lub efektywności wydatków (kosztów), ponoszonych na nie. Dzięki temu, możliwa będzie analiza efektywności wydatkowania środków publicznych.

=> Wprowadzony zostanie system miarkowania sankcji VAT, nakazujący brać pod uwagę sytuację ekonomiczną podatnika. Oznacza to, że organy podatkowe, podczas ustalania sankcji VAT, będą uwzględniały konkretne okoliczności danej sprawy, a sankcje będą miały charakter zindywidualizowany.

Czytaj też: Zakaz sprzedaży aut do 2035 roku.„Termin nierealny”

Czytaj też: Składki ZUS wzrosły. W lipcu wzrosną ponownie

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze