Informacje

MF / autor: Fratria
MF / autor: Fratria

MF projektuje nowe regulacje. Co wiemy?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 lutego 2023, 21:18

    Aktualizacja: 3 lutego 2023, 21:18

  • 1
  • Powiększ tekst

Objęcie koncesjami na obrót nowych rodzajów paliw, obowiązek rejestracji miejsc dostarczania paliw, Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych, to niektóre propozycje Ministerstwa Finansów zawarte w opublikowanym w piątek projekcie nowelizacji szeregu ustaw.

Projekt MF przewiduje zmiany kilku ustaw: o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, o podatku akcyzowym czy Prawo energetyczne.

Ministerstwo proponuje wprowadzenie obowiązku rejestracji dla podmiotów prowadzących obrót paliwami silnikowymi w systemie SENT miejsc dostarczania paliw.

Dodatkowo w przypadku stacji paliw oraz stacji kontenerowych wprowadza się obowiązek przekazywania danych o stanach liczników urządzeń pomiarowych oraz odmierzaczy z dystrybutorów za pomocą POS - terminali do obsługi transakcji sprzedaży.

Projekt likwiduje również możliwość przewozu bez zgłoszenia do systemu monitorowania SENT do 500 kg lub litrów paliw.

Projekt zakłada również:

=>objęcie koncesjami na wytwarzanie i obrót paliwami ciekłymi nowych rodzajów paliw ciekłych

=>nadzór koncesyjny nad procesem rozlewania gazu do butli

=>obowiązek zgłaszania do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zakładowych stacji gazu płynnego LPG

=>obowiązek koncesyjny dla procesów barwienia i znakowania paliw opałowych oraz paliw do celów żeglugowych

=>rozszerzenie mechanizmu wygaszania nieaktywnych koncesji paliwowych

=>koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

Zmiany w ordynacji podatkowej przewidują utworzenie Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA) i wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji, dokumentacji i rejestrów akcyzowych w tym centralnym systemie teleinformatycznym. Dzięki utworzeniu CEWA od 1 lutego 2024 r. zniknąć ma obowiązek prowadzenia papierowej ewidencji akcyzowej.

Czytaj też: Weekend utrudnień. Banki ogłaszają przerwę techniczną

Czytaj też: W. Brytania: Polska to zaufany sojusznik

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze