Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

Ukraińcy mogą skorzystać z polskich Funduszy Europejskich

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 lutego 2023, 16:18

    Aktualizacja: 9 lutego 2023, 16:20

  • 1
  • Powiększ tekst

Nieprawdziwe są informacje, powielane głównie przez opozycję, że środki z polityki spójności są zagrożone – zapewnił minister funduszy i polityki regionalnej, Grzegorz Puda na spotkaniu z dziennikarzami. Minister poinformował, że po przyjęciu dwóch ustaw - ustawy o sądownictwie oraz ustawy wiatrakowej – Polska złoży do KE wniosek o płatność. - Proszę pamiętać, że w ramach prerogatyw pana prezydenta jest końcowy podpis, zatem proces legislacyjny zakończy prezydent Andrzej Duda.

Grzegorz Puda

Fot. PAP

Podczas spotkania z dziennikarzami poświęconemu zainaugurowanej właśnie perspektywie finansowej 2021-2027 w Polsce i funduszom przyznanym przez UE w ramach Polityki Spójności, minister wyraźnie zaakcentował, że te środki nie są w żaden sposób zagrożone. Do Polski wpłynęły już zaliczki w wysokości ponad 1 mld euro z nowej perspektywy finansowej, a Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie nowe programy krajowe i regionalne, ruszyły też pierwsze nabory do programów krajowych.

W nowym rozdaniu funduszy unijnych na Politykę Spójności będziemy mieć do dyspozycji 76 mld euro. Polska rozpoczęła już realizację programów finansowanych z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Nasz kraj uzyskał akceptację wszystkich programów polityki spójności w nowym okresie programowania 2021-2027.

Ministra i dyrektorów departamentów odpowiedzialnych w MFiPR z poszczególne fundusze pytaliśmy o możliwości skorzystania z tych środków także przez przebywających na terenie Polski obywateli Ukrainy. Jak poinformowali przedstawiciele ministerstwa, każdy podmiot prawny zarejestrowany w Polsce ma możliwość przygotowania projektu i startu w konkursach o środki z Funduszy Europejskich.

Wątki związane z wojną w Ukrainie pojawiają się w rozmowach z Komisją i bezpośrednio, i pośrednio. Zrezygnowaliśmy w całości z programów Intereg Polska-Rosja i Polska-Białoruś, żeby mocniej wspierać współpracę z Ukrainą. Zmieniamy znaczenie Programu Polska Wschodnia. To także rozwój i modernizacja połączeń komunikacyjnych, infrastrukturalnych między Polską a Ukrainą – wyjaśniał minister.

Rozmawialiśmy z komisarzami, czy Polska może stać się hubem pomocowym, rozliczeniowym dla pomocy Ukrainie. Jesteśmy krajem, który wspiera dążenie Ukrainy do wejścia do Unii Europejskiej, a jeżeli tak się stanie, to jesteśmy najbliżej położonym krajem, który ma jedne z najlepszych w Europie wskaźników wykorzystania środków unijnych. Funkcjonujące i wprowadzone już w Polsce mechanizmy, można by wprowadzić na Ukrainie - stwierdził Puda.

Na pytanie, czy środki z obecnej perspektywy z Polityki Spójności mogą pomóc w organizowaniu wsparcia dla obywateli Ukrainy w Polsce lub wpłynąć na nowe projekty, dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych Jarosław Orliński przypomniał, że środki z perspektywy finansowej 2014-20 prawie wszystkie z naszych programów krajowych, ale też niektóre z programów regionalnych finansują wydatki związane np. z uchodźcami z Ukrainy, czy też wsparcie dla nich.

Dyrektor Orliński przedstawił też projekty infrastrukturalne finansowane z instrumentów finansowych UE (Łącząc Europę), które służyć mają pilnej poprawie połączeń kolejowych i transgranicznych między Polską a Ukrainą. To dwa projekty przygotowane wspólnie przez Polskę i Ukrainę, a zgłoszone przez Polskę, m.in. modernizacja przejść granicznych, linii kolejowej i połączeń drogowych do i z granicy do Lwowa oraz usprawnienie odpraw na granicy.

Europejski Fundusz Społeczny wspiera kapitał ludzki i pewnie w największym stopniu może odpowiedzieć na potrzeby osób pochodzenia ukraińskiego, które w wyniku działań wojennych znalazły się w Polsce. Przyjmujemy taką zasadę, że każdy kto legalnie znalazł się w Polsce i jest objęty dyrektywą o ochronie tymczasowej ma te same prawa do skorzystania ze wsparcia Funduszy, co obywatele polscy – poinformował dyrektor departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Piotr Krasuski.

Kierujemy się zasadą niedyskryminacji. Mamy też środki dedykowane służące, mówiąc językiem unijnym, integracji obywateli państw trzecich. Chcemy i możemy wspierać wszelkie usługi związane z aktywizacją zawodową, od opieki nad dzieckiem, usługi edukacyjne aż po uznawanie kompetencji nabytych wcześniej w Ukrainie. EFS może i powinien służyć temu, by osoby z Ukrainy pozyskać dla polskiego rynku pracy - powiedział Piotr Krasuski.

Urzędnicy ministerstwa zapewnili, że obywatele Ukrainy mogą być uczestnikami projektów finansowanych z Funduszy Spójności, a „nawet są grupę preferencyjną”. Warto dodać, że dzięki specustawie obywatele Ukrainy mogą obecnie, wykonywać działalność gospodarczą w każdej z dostępnych form, w tym także jednoosobową działalność gospodarczą. Jej założenie, tj. rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest w Polsce bezpłatne.

Polityka Spójności współfinansuje realizację setek tysięcy inwestycji w całej Europie. To najbardziej prorozwojowa polityka Unii Europejskiej. Polska będzie beneficjentem już czwartej perspektywy funduszy unijnych na lata 2021-2027. Korzystaliśmy już z budżetów UE na lata 2000-2006 i 2007-2013. Nadal korzystamy z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Programy krajowe na lata 2021-2027 to Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) - 24,2 mld euro,Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) - 7,9 mld euro, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) - 2,65 mld euro, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - ok. 2 mld euro, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) - 4 mld euro, Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) - 550 mln euro, Fundusze Europejskie dla Rybactwa (PFER) - 512 mln euro, Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) - 525 mln euro.

Poza programami unijnymi możliwe jest również wykorzystanie środków europejskich w programach zarządzanych na poziomie regionalnym: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - 5,14 mld euro, Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - 2,74 mld euro, Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - 2,69 mld euro, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - 2,43 mld euro, Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 - 2,27 mld euro, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - 2,31 mld euro, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 2,15 mld euro, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 - 2,1 mld euro, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - 1,84 mld euro, Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 - 1,79 mld euro, Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 - 1,75 mld euro, Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - 1,69 mld. Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - 1,46 mld euro, Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 - 1,3 mld euro, Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 - 0,97 mld euro, Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 - 0,91 mld euro.

Programy Interreg z udziałem Polski (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełni funkcję instytucji zarządzającej dla programów ze Słowacją, Saksonią, Ukrainą i w obszarze południowego Bałtyku): Interreg Polska-Słowacja - blisko 130 mln euro, Interreg Polska-Czechy - 178,87 mln euro, Interreg Południowy Bałtyk - 83,8 mln euro, Interreg Polska-Saksonia - 60,3 mln euro, Interreg Polska-Ukraina - ponad 187 mln euro, Interreg Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia - 124,5 mln euro, Interreg Litwa-Polska - 45,7 mln euro, Interreg Brandenburgia-Polska - 88,3 mln euro, Interreg Region Morza Bałtyckiego - 251 mln euro, Interreg Europa Środkowa - 224,6 mln euro, Interreg Europa - 379,5 mln euro.

(red)

CZYTAJ TEŻ: Prezes NBP: w grudniu 2023 r. inflacja może wynieść 6 procent

Powiązane tematy

Komentarze