Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Lepsza koniunktura w handlu oraz usługach

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 kwietnia 2014, 15:38

  • 0
  • Powiększ tekst

W kwietniu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę pozytywnie, podczas gdy przed miesiącem przeważały oceny negatywne - wynika z badania GUS.

"Najbardziej korzystne, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem i nieco lepsze niż przed rokiem oceny koniunktury formułują podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Pesymistycznie koniunkturę oceniają kierujący jednostkami z sekcji edukacja (ich opinie utrzymują się na poziomie z marca bieżącego i kwietnia ubiegłego roku) oraz pozostała działalność usługowa (ich oceny są zbliżone do sygnalizowanych przed miesiącem i mniej niekorzystne niż przed rokiem)" - napisano w badaniu GUS, opublikowanym dzisiaj.

W najbliższych trzech miesiącach większość firm objętych badaniem spodziewa się wzrostu popytu, w największym stopniu - jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią. Niewielki spadek popytu, zbliżony do oczekiwanego w marcu, przewidują podmioty z sekcji działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

W najbliższych trzech miesiącach firmy ze wszystkich sekcji objętych badaniem spodziewają się wzrostu sprzedaży, w największym stopniu - jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią.

Na najbliższe trzy miesiące firmy z większości sekcji objętych badaniem formułują korzystne prognozy sytuacji finansowej, z czego najbardziej optymistyczne - podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Najbardziej pesymistyczne przewidywania zgłaszają jednostki z sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

W najbliższych miesiącach największy spadek cen usług, nieco bardziej znaczący od prognozowanego w marcu, przewidują dyrektorzy jednostek z sekcji informacja i komunikacja. Najbardziej istotnego wzrostu cen spodziewają się kierujący firmami z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

Na najbliższe trzy miesiące firmy z większości sekcji objętych badaniem zapowiadają niewielkie redukcje zatrudnienia; najbardziej znaczący spadek zatrudnienia przewidują podmioty z sekcji obsługa rynku nieruchomości oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. Największyb wzrost zatrudnienia prognozują jednostki z sekcji działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią oraz informacja i komunikacja.

Z kolei ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym w kwietniu oceniany jest bardziej optymistycznie niż w marcu i lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat - poinformował dziś GUS.

"Diagnozy i prognozy sprzedaży oraz przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są bardziej pozytywne od formułowanych przed miesiącem. Oceny bieżącej sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w marcu. Badane przedsiębiorstwa zapowiadają, iż ceny towarów mogą rosnąć w tempie oczekiwanym miesiąc wcześniej" - napisano w komunikacie GUS.

GUS podaje, że ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w kwietniu na poziomie plus 12 (wobec plus 8 w marcu).

"Poprawę koniunktury sygnalizuje 22 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 10 proc. (przed miesiącem odpowiednio 20 proc. i 12 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

Z badania wynika, że spośród badanych jednostek, w kwietniu 5,4 proc. podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (wobec 5,1 proc. przed rokiem).

"Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje w kwietniu br. 57 proc. przedsiębiorstw, 52 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz kosztami zatrudnienia (48 proc. w kwietniu br., 49 proc. przed rokiem). W ujęciu rocznym w największym stopniu spadło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 50 proc. do 41 proc.) i niedostatecznym popytem (z 42 proc. do 35 proc.)" - napisano w komunikacie.

(PAP)

jba/ jtt/ je/ ana/ nik/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze