Informacje

UCZKiN / autor: Fratria
UCZKiN / autor: Fratria

„Mama Ginekolog” ukarana. NFZ rozpoczyna kontrole

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 marca 2023, 09:28

    Aktualizacja: 23 marca 2023, 10:23

  • 3
  • Powiększ tekst

NFZ wezwał Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM do zapłaty ponad 25 tys. zł kary za niesłusznie sprawozdaną i rozliczoną hospitalizację. To wynik czynności sprawdzających NFZ w związku z wypowiedziami lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej, znanej też jako „Mama Ginekolog”.

Na początku lutego lek. Nicole Sochacki-Wójcicka, znana jako „Mama Ginekolog”, przyznała w jednym z portali społecznościowych, że przyjmuje poza kolejnością koleżanki i członków rodziny na NFZ. Powiedziała też, że została przyjęta do szpitala, w którym pracuje, nie ze względów medycznych, ale po to, aby opiekować się swoim dzieckiem.

Narodowy Fundusz Zdrowia zażądał pilnych wyjaśnień od Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM (UCZKiN). Jednocześnie NFZ rozpoczął w placówce czynności sprawdzające. Dotyczyły one hospitalizacji lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej w UCZKiN oraz przyjmowania pacjentek poza kolejnością w tej placówce.

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował PAP w środę, że zakończył właśnie postępowanie sprawdzające.

Po analizie m.in. dokumentacji medycznej i rozliczeń UCZKiN z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości w przypadku jednej hospitalizacji lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej, trwającej 10 dni. Wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej nie potwierdzają wskazań do hospitalizacji, czego skutkiem było niezasadne jej sprawozdanie i rozliczenie z NFZ. Według ustaleń kontroli leczenie Mamy Ginekolog powinno odbywać się w ramach opieki specjalistycznej (ambulatoryjnej), a nie w warunkach szpitalnych, podał NFZ.

Jednocześnie wskazano, że w szpitalu jedyną formą opieki odnotowaną w dokumentacji medycznej na całe 10 dni hospitalizacji była kontrola stanu ogólnego pacjentki.

Odnotowana została tylko jedna obserwacja lekarska i to z dnia wypisu. Mimo braku jakichkolwiek podstaw, które byłyby odnotowane przez placówkę, hospitalizacja została sprawozdana przez UCZKiN do NFZ, tym samym sfinansowana ze środków publicznych” - zaznaczył Fundusz.

Fundusz zwrócił uwagę, że jest to wprost naruszenie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. „Dlatego NFZ nałożył na UCZKiN karę umowną w wysokości 25,1 tys. zł. Placówka ma 14 dni na wpłacenie tych środków do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ” - poinformowano.

Drugim wątkiem badanym przez kontrolerów Funduszu w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, było przyjmowanie pacjentów poza kolejnością w ramach kontraktu z NFZ.

W trakcie czynności sprawdzających UCZKiN nie przekazywał lub opóźniał przekazywanie dokumentacji wymaganej przez kontrolerów NFZ. Mimo zapewnień do tej pory UCZKiN nie udostępnił też Narodowemu Funduszowi Zdrowia ustaleń z prac wewnętrznego zespołu, który został powołany przez władze placówki do zbadania tej sprawy - podał NFZ.

Fundusz przekazał, że wobec uzasadnionych wątpliwości dotyczących współpracy z UCZKiN w toczącym się postępowaniu, w celu wyjaśnienia przyjmowania pacjentów poza harmonogramem, Narodowy Fundusz Zdrowia zdecydował także o jednoczesnym zakończeniu działań sprawdzających i wszczęciu regularnej oraz kompleksowej kontroli w placówce.

Informacje o rozpoczęciu kontroli oraz wezwanie do zapłaty ponad 25 tys. zł zostały w środę 22 marca przekazane do Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM.

Narodowego Funduszu Zdrowia podkreślił również, że zachowanie lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej jest niewłaściwe i nosi znamiona naruszenia Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Dlatego o wynikach postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez NFZ, został powiadomiony Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie.

Czytaj też: Szwecja. Parlament zatwierdził przystąpienie do NATO

Czytaj też: Ukraina: Rosjanie tracą siły pod Bachmutem, wkrótce to wykorzystamy

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze