Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com

Historyczna nadwyżka handlowa! "Dowód siły polskiej gospodarki"

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 kwietnia 2023, 18:40

  • 4
  • Powiększ tekst

Eksport towarów z Polski wzrósł o 10% r/r do 27 165 mln euro w lutym br., zaś import spadł o 5,4% r/r do 24 259 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP)

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 2 243 mln euro wobec 1 559 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.

Luty 2023 r. był drugim kolejnym miesiącem, w którym odnotowano dodatnie saldo obrotów towarowych. Ukształtowało się ono na poziomie 10,6 mld zł, wobec deficytu 7,1 mld zł w lutym 2022 r. Była to historycznie najwyższa nadwyżka obrotów towarowych i jednocześnie największa poprawa salda w porównaniu z rokiem poprzednim. Tak duża zmiana wynikała z wyraźnego wzrostu eksportu przy nieznacznym spadku importu. Korzystnie na saldo handlu zagranicznego wpłynęły zmiany cen w wymianie towarowej z zagranicą. Ceny w eksporcie rosły szybciej niż w imporcie przy ogólnej spadkowej dynamice cen w handlu zagranicznym. Również zmiany w zakresie wolumenu wymiany towarowej wpłynęły pozytywnie na saldo handlu zagranicznego. Realnie eksport zwiększył się przy spadku importu - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Liczony w złotych, eksport towarów w lutym br. wzrósł o 16 mld zł, tj. o 14,6% i wyniósł 125,7 mld zł.

Podobnie, jak w poprzednich miesiącach największy wzrost nastąpił w eksporcie środków transportu (przede wszystkim części samochodowych, akumulatorów litowo-jonowych oraz samochodów). Duży wzrost miał także miejsce w eksporcie żywności - na co jednak głównie wpłynął wzrost cen. Natomiast spadki wartości eksportu nastąpiły w kategoriach obejmujących towary zaopatrzeniowe oraz paliwa - czytamy dalej.

Wartość importu towarów liczona w złotych wyniosła 115,1 mld zł i była niższa o 1,8 mld zł, tj. o 1,5%, w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r.

W porównaniu z poprzednimi miesiącami znacznie mniejszy był wzrost importu żywności, na co wpłynął spadek importu produktów rolnych z Ukrainy. Jednocześnie pogłębiła się tendencja spadkowa w towarach zaopatrzeniowych (duże głębokie spadki importu żelaza i stali oraz półproduktów z tworzyw sztucznych), a także towarów konsumpcyjnych. Wzrost wartości importu odnotowano natomiast w trzech kategoriach. Nadal największy wzrost importu miał miejsce w przypadku paliw, chociaż skala wzrostu była tu najmniejsza od marca 2021 r., na co wpływa wyraźne obniżenie się wskaźników cen. Na przykład ceny ropy w imporcie do Polski, wyrażone w złotych były w lutym 2023 r. o 2% niższe w porównaniu z rokiem poprzednim. Duży wzrost importu miał miejsce także w kategorii obejmującej środki transportu, w tym przede wszystkim części dla branży motoryzacyjnej związane z utrzymującym się wysokim wzrostem eksportu - napisał też NBP.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły w lutym br. 34,4 mld zł i wzrosły o 22,7% r/r. Wartość rozchodów wyniosła 18,4 mld zł i zwiększyła się o 10,4% r/r. Na dodatnie saldo usług (16 mld zł) złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (8,3 mld zł), usług transportowych (5,7 mld zł) oraz podróży zagranicznych (2 mld zł), podał dalej bank centralny.

Czytaj też: Jakie będzie PKB w 2023 roku? Przewidywania ekonomistów

ISBnews/KG

Powiązane tematy

Komentarze