Informacje

laptop / autor: pixabay
laptop / autor: pixabay

Wypadek w pracy zdalnej … i co dalej?

Joanna Buczyńska

  • Opublikowano: 26 kwietnia 2023, 18:11

    Aktualizacja: 26 kwietnia 2023, 19:17

  • 0
  • Powiększ tekst

Nowelizacja Kodeksu pracy przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zakłada możliwość pracy zdalnej na mocy porozumienia stron pracownika i pracodawcy. A co jeśli pracownik w domu ulegnie wypadkowi?

Art. 67 par. 9 nowelizacji Kodeksu pracy zakłada, że w gdyby pracownik uległ wypadkowi podczas wykonywania pracy zdalnej, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz podjęcie niezbędnego działania eliminującego lub ograniczającego zagrożenie.

Praca zdalna, jest nadal pracą, co oznacza, że wypadek, który będzie miał miejsce np. w domu w godzinach pracy i jest związany z pracą, np, pracownik oparzy się gorącą herbatą lub upadnie w drodze do toalety, to po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania powinno zostać uznane za wypadek przy pracy. W takiej sytuacji odpowiedzialność będzie leżała po stronie pracodawcy. Co więcej, takie sytuacje miały już miejsce w czasie covidowej pracy zdalnej i tak były kwalifikowane, mówi redakcji wGospodarce Oskar Sobolewski ekspert rynku pracy, HRK Payroll Consulting

Gdy dojdzie do wypadku, pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzi protokół zdarzenia. Projekt taki zakłada również oględziny miejsca wypadku po zgłoszeniu wydarzenia przez pracownika.

Dodatkowo pracodawca niezwłocznie musi zgłosić wypadek do okręgowego inspektoratu pracy, a po zakończonej sprawie ma obowiązek przechowywać dokumenty z całego zdarzenia przez co najmniej 10 lat.

Definicja pracy zdalnej

Przypomnijmy, że zgodnie z definicją praca zdalna polega na tym, że pracownik całkowicie lub częściowo wykonuje swoją pracę w miejscu wcześniej uzgodnionym z pracodawcą i wskazanym przez pracownika. Kluczowe w tym zapisie jest to, że jeżeli miejsce pracy zostanie wskazane przez pracodawcę, wówczas nie jest to praca zdalna, ale np. podroż służbowa.

Co ważne, pracownik w godzinach pracy musi być w miejscu i czasie wskazanym na porozumieniu.

Pracę zdalną można uzgodnić zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak również podczas trwania umowy.

Czytaj też: Buda: 80 proc. i 35 proc. bezzwrotnej dopłaty do mieszkań

parp.gov, Joanna Buczyńska

Powiązane tematy

Komentarze