Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe

PKO BP: wysoki zysk, nowi klienci, obniżenie ryzyka

Robert Olesiński

Robert Olesiński

redaktor portalu wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 18 maja 2023, 13:28

  • 2
  • Powiększ tekst

Zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego w I kwartale 2023 r. wyniósł blisko 1,5 mld zł, a rentowność mierzona zwrotem z kapitału (ROE) osiągnęła w kwartale poziom 15,7 proc. Grupa systematycznie zwiększała skalę działania. Jej aktywa wzrosły o 5,1 proc. r/r i wyniosły 444 mld zł. Finansowanie udzielone klientom wzrosło o 2,9 proc. do 254 mld zł, a pozyskane oszczędności o 13,1 proc. osiągając 471 mld zł.

W I kwartale 2023 r. bank odnotował solidny wzrost finansowania w sektorze korporacyjnym, który osiągnął 16,6 proc. r/r. Do ponad 35 proc. zwiększył się udział PKO Banku Polskiego w rynku sprzedaży kredytów mieszkaniowych. Udział w rynku oszczędności osób fizycznych wzrósł do ponad 28 proc.

Dochody ogółem wzrosły o 23,2 proc. w efekcie wzrostu dochodów z działalności podstawowej rosnących o 24,7 proc. r/r. Wynik odsetkowy także kontynuował wzrost, tak w ujęciu rocznym o 35,4 proc., jak i kwartalnym o 2,6 proc., również dzięki dalszej poprawie marży odsetkowej do poziomu 4,32 proc. Bank wykazywał się wysoką efektywnością kosztową. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł kwartalnie 35,8 proc.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała w I kwartale 2023 r. blisko 1,5 mld zł zysku netto w efekcie kontynuacji wzrostu dochodów z działalności podstawowej, który pozwolił w pełni skompensować wyższe koszty ryzyka prawnego. Grupa systematycznie zwiększa skalę działania. Jej aktywa wzrosły o 5,1 proc. r/r do poziomu 444 mld zł, a liczba klientów wyniosła 11,7 miliona.

Bank umacniał się na rynku oszczędności osób fizycznych - jego udział rynkowy sięgnął w I kwartale 28,4 proc. PKO Bank Polski wykazywał się również wysoką efektywnością kosztową. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 35,8 proc. Wskaźnik kosztów ryzyka uplasował się na poziomie 59 pb, a wskaźnik NPL po spadku o 18 pb r/r uplasował się na poziomie 3,74 proc. Bank kontynuował także transformację cyfrową, rozwijając m.in. nowe funkcje aplikacji IKO, w tym usługę PKO Płacę późnej oraz intensyfikował pracę na Hipoteką Cyfrową. Liczba aktywnych aplikacji IKO na koniec I kwartału 2023 r. osiągnęła poziom 7,4 mln.

W I kwartale 2023 r. PKO Bank Polski osiągnął solidne i satysfakcjonujące wyniki przede wszystkim dzięki wzrostowi dochodów z działalności podstawowej, skutecznej kontroli kosztów oraz właściwym zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Pozwoliło to na skompensowanie efektów wyższego ryzyka prawnego związanego z kredytami frankowymi. Szczególnie cieszą poprawiające się systematycznie udziały banku na kluczowych dla nas rynkach - rynku oszczędności, sprzedaży kredytów mieszkaniowych, oraz kolejne wdrożenia w procesie transformacji cyfrowej. Wyniki pierwszego kwartału potwierdzają więc siłę biznesową Banku, pozwalając na kontynuowanie systematycznego rozwoju i realizację naszych celów strategicznych. Wyniki te są efektem intensywnej pracy naszych pracowników, którym chciałbym serdecznie podziękować. W kolejne miesiące 2023 roku możemy więc wkraczać odważnie, z nadzieją i z solidnym zyskiem, umacniając pozycję, którą zajmuje PKO Bank Polski w krajowej gospodarce i udowadniając odporność banku na czynniki zewnętrzne – powiedział Dariusz Szwed, wiceprezes PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu.

Wskaźnik NPL opisujący jakość portfela kredytowego uplasował się na koniec I kwartału 2023 r. na poziomie 3,74 proc. Koszt ryzyka wyniósł 0,59 proc. Bank utrzymał także bezpieczną pozycję kapitałową. Wskaźnik Tier 1 osiągnął wartość 17,42 proc., wyraźnie powyżej wymogów regulacyjnych– podkreślił Marcin Eckert, wiceprezes PKO BP.

Koszty ryzyka spadają od trzech kwartałów – powiedział Piotr Mazur, wiceprezes PKO BP.

Piotr Mazur zwrócił uwagę na rozwój i wprowadzanie w bieżącym funkcjonowaniu rozwiązań oferowanych przez sztuczną inteligencję (AI), która pozwala na zmniejszenie kosztów i daje dużo lepsze możliwości zarządzania ryzykiem.

PKO Bank Polski od lat znajduje się w czołówce banków oferujących nowoczesne rozwiązania dla swoich klientów. Od 10 lat rozwija aplikację mobilną IKO. Obecnie aplikacja posiada ponad 100 funkcji oraz oferuje szeroki wachlarz usług, w tym pozabankowych. Na koniec marca 2023 roku liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła 7,4 mln. Od momentu jej uruchomienia użytkownicy logowali się ponad 6,9 mld razy i wykonali około 2 mld transakcji na łączną kwotę ponad 526 mld zł. Średnio w IKO co sekundę wykonywane jest 7 płatności mobilnych w Internecie, co minutę – 326 przelewów, co godzinę – 237 tys. logowań, codziennie – 22,5 mln dotknięć ekranu. W I kwartale 2023 r. PKO Bank Polski rozwijał także usługę płatności odroczonych - „PKO Płacę później”. Dzięki niej klienci mogą zrobić zakupy w ramach przyznanego limitu i spłacić je w ciągu 30 dni – bez odsetek.

W I kwartale PKO Bank Polski wprowadził do oferty pożyczkę dla rolników na dowolny cel do 300 tys. zł bez żadnych zabezpieczeń z harmonogramem spłat dostosowanym do specyfiki produkcji rolnej. Pożyczkę można otrzymać bez zbędnych formalności, a pieniądze przeznaczyć na dowolny cel np. na zakup nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego czy paliwa - bez okazywania faktur. Bank uzupełnił ofertę dla tej grupy klientów bezpłatnym przez 2 lata kontem.

Udział PKO BP w sprzedaży kredytów mieszkaniowych wynosi powyżej 35 proc. a będzie większy, bo przed nami nowy program mieszkaniowy – powiedział Dariusz Szwed.

Planujemy, by pierwsze produkty oprocentowane w oparciu o nową stawkę WIRON pojawiły się w IV kwartale tego roku. Zaoferujemy je klientom korporacyjnym. Kredyty w spłacie bylibyśmy gotowi objąć WIRON-em od 1 stycznia 2025 roku  - powiedział Dariusz Szwed.

W I kwartale 2023 r. PKO Bank Polski kontynuował oferowanie ugód dla klientów indywidualnych posiadających aktywne kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Do końca I kwartału 2023 roku prawie 29 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie. Łączna liczba ugód zawartych do 31 marca 2023 roku przekroczyła 27 tys. Aby ograniczyć ryzyko stopy procentowej ponoszone przez klienta bank od początku uruchomienia programu oferuje kredytobiorcom możliwość oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat. Kredyt ze stałą stopą cieszy się coraz większą popularnością - w procesie ugodowym tylko w I kwartale 2023 roku tę opcję wybrało 87 proc. klientów, którzy po podpisaniu ugody kontynuują spłatę kredytu.

15 czerwca 2023 spodziewany jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczący zasadności roszczeń banków o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. W jego rezultacie PKO Bank Polski bierze pod uwagę możliwość wystąpienia presji na wynik finansowy.

W I kwartale 2023 r. bank zwiększył koszt ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF o 967 mln zł. Decyzja podyktowana była aktualizacją parametrów modelu oceny ryzyka prawnego dla tych kredytów- powiedział Marcin Eckert.

Przeprowadzone przez PKO BP stress testy pokazują, że bank da sobie radę nawet w skrajnym scenariuszu niekorzystnego dla sektora bankowego orzeczenia TSUE - podkreślił Dariusz Szwed.

Nasze rozwiązania w zakresie kredytów frankowych gwarantują najsprawniejszy i najlepszy sposób rozwiązania tego problemu - powiedział Piotr Mazur.

Źródło: PKO BP

Powiązane tematy

Komentarze