Informacje

Ministerstwo Rozwoju i Technologii / autor: PAP
Ministerstwo Rozwoju i Technologii / autor: PAP

Tę budowę trzeba zobaczyć. MRiT: "Porażające wyniki kontroli!"

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 maja 2023, 20:39

    Aktualizacja: 24 maja 2023, 20:52

  • 4
  • Powiększ tekst

- Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Zatrzymanie prac na budowie, wniosek do powiatowego nadzoru budowlanego o postępowanie naprawcze oraz wniosek o ukaranie projektanta, a także zawiadomienie do UOKiK o podejrzeniu stosowania przez inwestora nieuczciwych praktyk wobec klientów – to najważniejsze efekty kontroli na budowie przy Śródziemnomorskiej w Warszawie.

Blok na Śródziemnomorskiej powstaje tuż obok zabudowy willowej. Było to możliwe, bo władze stolicy od lat nie są w stanie uchwalić miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, więc deweloperzy działają wykorzystując tak zwane Wuzetki (Warunki Zabudowy).Mokotowską inwestycję GUNB kontrolował w trybie natychmiastowym na wniosek ministra Waldemara Budy. Kontrola wykazała uchybienia o istotnym charakterze.

Zlecona przeze mnie kontrola GUNB w inwestycji przy ulicy Śródziemnomorskiej w Warszawie wykazała niezgodności z zatwierdzonym wcześniej projektem. Żądamy przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Wstrzymujemy budowę i wnioskujemy do PINB Warszawa o wszczęcie postępowania naprawczego. Zgłaszamy też sprawę do UOKiK o podejrzeniu stosowania nieuczciwych praktyk wobec klientów – informuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Wyniki kontroli

Stwierdzone przez kontrolerów GUNB uchybienia wynikają ze zmian wprowadzonych nielegalnie do zatwierdzonego projektu budowlanego. To:

- Zamiana komórek lokatorskich w wybranych lokalach na II i III kondygnacji na garderoby.

- Zmiana polega na włączeniu powierzchni przeznaczonych na komórki lokatorskie do lokali mieszkalnych. Powstałe w ten sposób nowe pomieszczenia mają być przeznaczone na garderoby i zwiększą tym samym powierzchnię mieszkalną. Dodatkowo zostały w nich wykonane okna, które w przypadku wykorzystania tych pomieszczeń na cele mieszkalne, nie spełniają wymogów warunków technicznych dotyczących przesłaniania (zbyt mała ilość światła dziennego).

- Zmiana w zagospodarowaniu garażu podziemnego, która zwiększyła powierzchnię użytkową garażu wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą do ponad 0,5 ha. Zwiększenie powierzchni użytkowej garażu do ponad 0,5 ha oznacza, że wykonanie tego garażu stanowi przedsięwzięcie, które może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Realizacja ta powinna być poprzedzona stwierdzeniem przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, czy wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Dodatkowo część komórek lokatorskich zamieniono na boksy rowerowe.

- W trakcie kontroli stwierdzono także, że 11 komórek lokatorskich zlokalizowanych na I kondygnacji zamieniono na lokal z jednym pomieszczeniem. Dalsze zmiany (doprowadzenie instalacji, wykonanie okien i drzwi balkonowych) powodują, że lokal ten może być łatwo przystosowany do funkcji mieszkalnej, a jest w nim zbyt mała ilość światła naturalnego. W dokumentacji wykonawczej budynku lokal ten jest opisywany jako „pomieszczenie rezerwowe”.

Nie trzeba być ekspertem w dziedzinie budownictwa, by stwierdzić, że ta inwestycja jest prowadzona wbrew zasadom zdrowego rozsądku. Ale dopiero kontrolna GUNB pokazała prawdziwą skalę nieprawidłowości. Dlatego budowa powinna być natychmiast wstrzymana przez warszawski nadzór budowlany. Będziemy wnioskować też o ukaranie projektanta – nie można wprowadzać zmiany charakteru powierzani w tak istotny sposób” – stwierdził minister Waldemar Buda.

Podjęte i planowane działania

GUNB po przeprowadzonej kontroli przekazał:

  1. Do Prezesa UOKiK informacje o podejrzeniu stosowania przez inwestora praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w związku z wątpliwościami, czy uzyskali oni rzetelną, prawdziwą i pełną informację o lokalach.

  2. Informacje o wynikach kontroli, w szczególności stwierdzonych istotnych odstępstwach, do PINB dla m.st. Warszawy, który jest organem właściwym do prowadzenia postępowania w pierwszej instancji, celem podjęcia dalszych działań.

  3. Informacje o wynikach kontroli do Prezydenta m.st. Warszawy celem wykorzystania w ewentualnych przyszłych działaniach dotyczących budynku (organ ten może w przyszłości prowadzić np. postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia na budowę lub w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku).

4.Informacje o wynikach kontroli do RDOŚ, jako organu właściwego do stwierdzenia czy jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Tego typu inwestycje pokazują, jak ważne są zmiany przygotowane przez MRiT. Po pierwsze to reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego nad którą aktualnie pracuje Sejm. Pod drugie to rozporządzenie dotyczące warunków technicznych, a więc przeciwdziałania tzw. patodeweloperce. To rozwiązania oczekiwane i wprowadzane w trosce o kupujących mieszkania i domy – wskazuje minister Waldemar Buda.

Czytaj też: Min. Czarnek: Wy kradliście, a my dajemy dzieciom

Czytaj też: Niezniszczalne geny człowieka. Chiny ogłaszają sukces

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze