Informacje

oddział PZU / autor: Fratria
oddział PZU / autor: Fratria

Solidny zysk Grupy PZU

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 maja 2023, 11:01

  • 0
  • Powiększ tekst

Zysk Grupy PZU w I kw. 2023 r. wyniósł 1,16 mld zł, co oznacza wzrost o 30,7 proc. licząc rok do roku – poinformowała spółka w komunikacie.

Jak podano, w I kwartale tego roku Grupa zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 6,4 mld zł.

Zysk netto wyniósł 1,16 mld zł, co oznacza wzrost o 30,7 proc. r/r. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 18,9 proc., znacznie przekraczając cel strategiczny” - poinformowano w komunikacie.

Rozpoczęliśmy ten rok z bardzo dobrymi wynikami pod względem sprzedaży i rentowności. Zwiększyliśmy przychody z ubezpieczeń o 6,7 proc. r/r, do 6,4 mld zł, umacniając Grupę PZU na pozycji numer jeden z największym udziałem w rynku” - powiedziała Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Grupa PZU wyjaśniła, że jej wyniki zostały po raz pierwszy zaprezentowane w nowym, wdrożonym od 1 stycznia br. międzynarodowym standardzie sprawozdawczości finansowej MSSF 17. Zmienia on znacząco sposób wyceny umów ubezpieczenia i prezentowania wyników finansowych ubezpieczycieli.

Wdrożenie MSSF 17 wpłynęło nie tylko na sposób prezentacji wyniku netto, ale też na zmianę wyceny kapitałów własnych, a także pojawienie się nowego, skorygowanego wskaźnika zwrotu na kapitale - aROE. W I kw. wzrósł o 3,4 punktu procentowego rok do roku i wyniósł 18,9 proc., wyraźnie przekraczając cel strategiczny. Dla porównania, zgodnie z poprzednim standardem MSSF 4, wskaźnik ROE wyniósłby w I kw. br. 23,6 proc.” – czytamy.

Jak wytłumaczono, według standardu obowiązującego do końca 2022 r., podstawowym miernikiem rozwoju działalności ubezpieczeniowej była składka przypisana brutto, zastąpiona teraz przychodami brutto z ubezpieczeń. Dla porównania, przy zastosowaniu poprzedniego standardu sprawozdawczości MSSF 4, składka przypisana brutto w I kw. 2023 r. wyniosłaby 7,1 mld zł (wzrost o 12,8 proc. r/r).

Przychody Grupy PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły w I kw. 2023 r. o 11,4 proc. do 3,8 mld zł. Rentowność wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR ukształtowała się na poziomie 85,7 proc.

Najmocniejszy wzrost przychodów rok do roku PZU osiągnął w grupie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych (o 16,7 proc. r/r) – w tym w ubezpieczeniach masowych o 12,2 proc. r/r, a w ubezpieczeniach korporacyjnych o 25,2 proc. r/r. Z kolei w segmencie komunikacyjnym przychody z ubezpieczeń w I kw. 2023 r. wzrosły o 7,9 proc. r/r, przy czym w produktach autocasco o 16,5 proc. r/r.” - poinformowano.

Podano też, że przychody Grupy PZU w filarze zdrowie wyniosły w I kw. 2023 r. ponad 390 mln zł - wzrost o 31 proc. r/r.

Grupa PZU planuje osiągnąć w horyzoncie strategicznym (do 2024 r.) przychody brutto z ubezpieczeń na poziomie 28 mld zł (nowy miernik zastąpił wcześniejszy przypis składki brutto zakładany na poziomie 26,2 mld zł). Prognozowany zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej na rok 2024 ma sięgnąć 4,3 mld zł (wobec poziomu ustalonego pierwotnie w strategii na 3,4 mld zł). Zakładany na rok 2024 aROE wynieść ma 15,5 proc.” - poinformowano w komunikacie.

Czytaj także: Orlen jak zwykle na dużym plusie

Czytaj także: Zysk Energi wzrósł ponad dwukrotnie

PAP/rb

Powiązane tematy

Komentarze