Informacje

Fot.Mattox/sxc.hu
Fot.Mattox/sxc.hu

Wysokie bezrobocie, a pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 maja 2014, 07:23

  • 4
  • Powiększ tekst

Nie tylko bezrobotni napotykają trudności na rynku pracy. Coraz większa liczba pracodawców wskazuje bowiem na problemy w zrekrutowaniu odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska. W latach 2010 – 2012 odsetek pracodawców mających trudności w znalezieniu pracowników wahał się od 75% do 76%, natomiast w 2013 roku wzrósł do poziomu 78% - informuje rynekpracy.pl.

Jak pokazują dane Bilansu Kapitału Ludzkiego z 2013 roku, po raz pierwszy od roku 2010 odnotowano jednak znaczący spadek liczby pracodawców, którzy poszukują nowych pracowników. W latach 2010 - 2012 odsetek pracodawców deklarujących chęć przyjęcia do pracy nowych osób oscylował w okolicach 17%, natomiast w 2013 roku uległ zmniejszeniu do 14%. Z tego powodu warto wiedzieć, jakie kompetencje dają obecnie przewagę na polskim rynku pracy osobom poszukującym zatrudnienia.

Pracodawcy posiadają zwykle sprecyzowane wymagania dotyczące wykształcenia, kierunku studiów, czy kompetencji językowych potencjalnych pracowników. Mają również określone preferencje dotyczące płci i doświadczenia zawodowego kandydatów do pracy. Część z tych wymagań nie pokrywa się jednak z tym, co mogą zaoferować osoby poszukujące zatrudnienia. Według danych GUS-u, odsetek osób zarejestrowanych w urzędach pracy, którzy nie dysponują żadnym doświadczeniem zawodowym w grudniu 2013 roku wynosił 24%. Natomiast odsetek pracodawców podkreślających znaczenie posiadania doświadczenia zawodowego przez kandydatów do pracy jest co roku dość wysoki. W latach 2010 - 2013 wahał się w granicach od 66% do 68%.

Specyfika polskiego rynku pracy skłania do systematycznego monitorowania najnowszych trendów i zmian na nim występujących. Czy na pewno wiemy kogo obecnie najchętniej zatrudniają pracodawcy i jakie wymagania powinni spełniać kandydaci, aby pozytywnie przejść proces rekrutacyjny?

Więcej o tym przeczytasz tutaj link

Powiązane tematy

Komentarze