Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Zaskakująca zmiana w ofercie obligacji detalicznych

Robert Bombała

Robert Bombała

  • Opublikowano: 25 września 2023, 16:11

  • 0
  • Powiększ tekst

Resort finansów, w październikowej ofercie tzw. obligacji oszczędnościowych, uwzględnił przyjętą przez RPP obniżkę stóp procentowych. Jednak w przypadku niektórych papierów oprocentowanie zostało podwyższone.

Jak podaje resort finansów oprocentowanie papierów 3-miesięcznych, sprzedawanych w październiku, wyniesie 3 proc. w skali roku (odsetki wypłacane są na zakończenie okresu oszczędzania), co oznacza, że pozostanie bez zmian w stosunku do oferty sprzed miesiąca.

Nowe oprocentowanie (6,5 proc.) zostało przyjęte dla papierów jednorocznych (poprzednio wynosiło 6,75 proc.) i 6,75 proc. dla dwuletnich (poprzednio wynosiło 6,85 proc.). Oprocentowanie obligacji jednorocznych i dwuletnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej NBP (teraz 6,00 proc.) i marży, która dla papierów jednorocznych wynosi 0,00 proc. dla obligacji, a dla obligacji dwuletnich podniesiona została do 0,50 proc. (w lipcu wynosiła 0,1 proc.).

„Aby zapewnić nabywcom obligacji atrakcyjne możliwości lokowania oszczędności w dłuższym okresie, w październiku proponujemy naszym klientom nowe lepsze warunki dla obligacji oszczędnościowych. W październiku trafią do sprzedaży obligacje 1-roczne ze stopą 6,50 proc. w pierwszym okresie odsetkowym i 2-letnie oprocentowane 6,75 proc. w pierwszym okresie odsetkowym. Podnosimy marżę zarówno obligacji 2-letnich, których oprocentowanie w kolejnych okresach odsetkowych uzależnione jest od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, jak i marże dla obligacji 4-, 6-, 10 i 12-letnich, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji” – mówi Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ustaliła podczas wrześniowego posiedzenia stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

• stopa referencyjna 6 proc. w skali rocznej;

• stopa lombardowa 6,50 proc. w skali rocznej;

• stopa depozytowa 5,50 proc. w skali rocznej;

• stopa redyskonta weksli 6,05 proc. w skali rocznej;

• stopa dyskontowa weksli 6,10 proc. w skali rocznej;

Oprocentowanie trzyletnich pozostaje bez zmian i wyniesie 6,85 proc. W przypadku tych papierów odsetki są wypłacane na zakończenie oszczędzania, ale każdego roku ich wartość jest powiększana o odsetki z poprzedniego roku (tzw. kapitalizacja odsetek).

W przypadku oszczędnościowych papierów czteroletnich, uwzględniających wskaźnik inflacji, oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie 7,0 proc. (pozostało bez zmian). Oprocentowanie tych obligacji ulega zmianie każdego roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży, którą dla emisji październikowej podniesiono do 1,25 proc. (poprzednio 1,0 proc.). Odsetki wypłacane są każdego roku.

W przypadku papierów dziesięcioletnich, także uwzględniających inflację, oprocentowanie w pierwszym roku pozostało bez zmian i wyniesie 7,25 proc., a w następnych latach zastosowano ten sam mechanizm, jak w przypadku obligacji czteroletnich, jednak marża została podniesiona do 1,5 proc. (poprzednio 1,25 proc.). Odsetki wypłacane są na koniec okresu oszczędzania, ale w ich przypadku także obowiązuje kapitalizacja odsetek. W sumie przez pierwszych osiem miesięcy tego roku resort finansów sprzedał obligacje detaliczne za ok. 28,8 mld zł, dla porównania w całym minionym roku kwota ta przekroczyła 57,1 mld zł.

Czytaj także: GUS podał sierpniową stopę bezrobocia

rb

Powiązane tematy

Komentarze