Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

O zmianie stóp procentowych zadecyduje marcowa projekcja inflacyjna

Robert Bombała

Robert Bombała

  • Opublikowano: 10 stycznia 2024, 11:05

  • 0
  • Powiększ tekst

W lutym Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostanie jeszcze w trybie „snu zimowego”, a przesłanki do obniżki stóp procentowych dostarczy dopiero marcowa projekcja inflacji i PKB – tak ekonomiści PKO BP skomentowali decyzję RPP.

Jak prognozują ekonomiści PKO BP, początek marca może rozwiać część niepewności związanych z regulacjami, a mowa m.in. o zerowej stawce VAT na żywność, która została przedłużona do końca I kw. 2024 r. Z zapowiedzi wynika, że rząd ma się zająć pod koniec tego kwartału również cenami energii, które są na razie zamrożone do końca połowy roku. A te czynniki wpływają na wysokość inflacji.

„Dodatkowo decyzję o marcowej obniżce stóp może wspierać oczekiwany przez nas spadek inflacji w lutym, prawdopodobnie do poziomu zawierającego się w górnym przedziale odchyleń od celu inflacyjnego, choć RPP nie będzie jeszcze dysponować oficjalnymi danymi GUS. Przeciwko temu scenariuszowi może działać natomiast wciąż uporczywa inflacja bazowa” – czytamy w komentarzu ekonomistów banku.

Na inflację bazową uwagę zwrócili także członkowie RPP. W komunikacie po styczniowym posiedzeniu można bowiem przeczytać, że spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy.

„W ocenie Rady napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziaływać będzie w kierunku stopniowego spadku krajowej inflacji. W najbliższych miesiącach roczna dynamika CPI prawdopodobnie istotnie spadnie, przy czym spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy. Jednocześnie kształtowanie się inflacji w kolejnych kwartałach obarczone jest niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce” – napisano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

Komunikat wskazuje na „wysoką niepewność związaną z polityką fiskalną oraz regulacyjną, a także w zakresie tempa ożywienia gospodarczego w Polsce”.

Według opublikowanego przez GUS tzw. szybkiego szacunku inflacja w Polsce w ujęciu rocznym wyniosła w grudniu 6,1 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,1 proc. W listopadzie inflacja wyniosła 6,6 proc. r/r, a inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) osiągnęła poziom 7,3 proc.

W swoim komunikacie Rada oceniła, że w kierunku spadku inflacji działa m.in. wygasanie zewnętrznych szoków podażowych i ograniczenie presji kosztowej z niską dynamiką aktywności gospodarczej. W listopadzie 2023 r. bowiem ceny produkcji przemysłowej (inflacja PPI) - według wstępnych danych - spadły w stosunku do października 2023 r. – o 0,8 proc., a w ujęciu rocznym spadek ten wyniósł 4,7 proc.

„Dezinflacji sprzyja również spójne z fundamentami gospodarczymi umocnienie kursu złotego. Presja popytowa i kosztowa pozostaje niska, pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego. W najbliższych miesiącach roczna dynamika CPI najpewniej istotnie się obniży, choć – jak zaznaczono – spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy” – oceniają ekonomiści PKO BP.

RPP pozostawiła podczas styczniowego posiedzenia stopy procentowe na dotychczasowym poziomie:

Stopa referencyjna 5,75 proc. w skali roku

Stopa lombardowa 6,25 proc. w skali roku

Stopa depozytowa 5,25 proc. w skali roku

Stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali roku

Stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali roku

Czytaj także: Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła rynku

rb

Powiązane tematy

Komentarze