Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Zmiany w oprocentowaniu obligacji detalicznych

Robert Bombała

Robert Bombała

  • Opublikowano: 22 grudnia 2023, 12:09

  • 0
  • Powiększ tekst

Resort finansów zdecydował się na wprowadzenie zmian w styczniowej ofercie obligacji detalicznych. Ministerstwo obniżyło oprocentowanie prawie wszystkich rodzajów papierów oszczędnościowych.

„W styczniu zdecydowaliśmy się na niewielką obniżkę oprocentowania obligacji oszczędnościowych, dostosowując je do bieżącej sytuacji na rynku finansowym. Obniżeniu ulega oprocentowanie obligacji o zapadalności od 1 roku i powyżej, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnych marż w kolejnych okresach odsetkowych oraz preferencji dla segmentu detalicznego względem rynku hurtowego” – powiedział Jurand Drop, wiceminister finansów.

I tak w ofercie styczniowej:

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00 proc. w skali roku – oprocentowanie bez zmian (odsetki wypłacane są na zakończenie okresu oszczędzania).

Oprocentowanie rocznych obligacji w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 6,15 proc. (dotychczas 6,25 proc.) rocznie. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie stopy referencyjnej NBP (teraz 5,75 proc.). Odsetki są wypłacane co miesiąc.

Oprocentowanie dwuletnich obligacji w pierwszym - miesięcznym - okresie odsetkowym wynosi 6,40 proc. (dotychczas 6,50 proc.) rocznie. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie stopy referencyjnej NBP (teraz 5,75 proc.) i marży 0,50 proc. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

Oprocentowanie trzyletnich obligacji w każdym z trzech rocznych okresów odsetkowych wynosi 6,50 proc. (dotychczas 6,60 proc.) rocznie, a odsetki są kapitalizowane. Odsetki są wypłacane na zakończenie oszczędzania.

Oprocentowanie czteroletnich obligacji w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,65 proc. (dotychczas 6,75 proc.) w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25 proc. Odsetki są wypłacane co roku.

Oprocentowanie dziesięcioletnich obligacji w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,90 proc. (dotychczas 7,00 proc.) w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50 proc. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Resort finansów przypomina także, że od stycznia przyszłego roku zmienią się limity zakupu obligacji w ramach kont: IKE-Obligacje oraz IKZE-Obligacje.

„W 2024 roku limit dla Konta IKE-Obligacje wyniesie 23 472,00 zł, umożliwiając zakup 234 sztuk obligacji detalicznych. Po spełnieniu warunków ustawowych, od zysku wypracowanego w tego rachunku nie jest pobierany tzw. podatek Belki. Z kolei na Konto IKZE-Obligacje w przyszłym roku będzie można wpłacić w sumie 9 388,80 zł, co odpowiada 93 sztukom obligacji. W przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą, maksymalna wysokość wpłat wyniesie 14 083,20 zł, co przekłada się na możliwość zakupu 140 sztuk obligacji. Warto podkreślić, że można mieć jednocześnie konta: IKE-Obligacje oraz IKZE-Obligacje, bądź tylko jedno z nich, a oferta obligacji detalicznych jest w pełni gwarantowana przez Skarb Państwa. Instrumenty oszczędnościowe to najbezpieczniejsza forma gromadzenia kapitału” – dodał wiceminister finansów.

Wskaźnikiem oprocentowania obligacji detalicznych były decyzje RPP o stopach procentowych. Ich obniżka bądź podniesienie prowadziły do zmian w ofercie na rynku lokat bankowych i także państwowych papierów oszczędnościowych. Tym razem główna stopa procentowa (referencyjna) nie zmieniła się od października tego roku.

Rada Polityki Pieniężnej ustaliła podczas październikowego posiedzenia stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

• stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;

• stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;

• stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;

• stopa redyskonta weksli 5,80 proc. w skali rocznej;

• stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej;

W efekcie tej decyzji resort finansów zmienił oprocentowanie w listopadowej ofercie obligacji detalicznych i w konsekwencji słabo wypadła sprzedaż tych papierów w minionym miesiącu. O ile bowiem w październiku kupiono ich za 7,1 mld zł, to już w listopadzie wyniosła ona tylko 3,6 mld zł. I był to najsłabszy wynik sprzedaży od maja tego roku. Czytaj więcej: Słabnie zainteresowanie obligacjami detalicznymi

Dla przypomnienia warto dodać, że obligacje detaliczne można kupić w oddziałach PKO BP i punktach obsługi klientów BM PKO BP oraz w punktach sprzedaży obligacji Pekao.

Czytaj także: Stopa bezrobocia zatrzymała się

rb

Powiązane tematy

Komentarze