Informacje

Energia elektryczna / autor: Pixabay
Energia elektryczna / autor: Pixabay

URE: wzrost cen energii dla OZE średnio o 12 proc. r/r

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 listopada 2023, 11:08

    Aktualizacja: 11 listopada 2023, 11:33

  • 0
  • Powiększ tekst

Średnio o 12 proc. wzrosną ceny referencyjne energii elektrycznej dla wszystkich rodzajów instalacji OZE - poinformował Urząd Regulacji Energetyki (URE). Stawki wynikają z rozporządzenia przygotowanego przez resort klimatu i środowiska.

Nowe przepisy określają ponadto referencyjne wolumeny sprzedaży energii elektrycznej dla hybrydowych instalacji OZE.

Opublikowano rozporządzenie ws. ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej.

Jak podano, rozporządzenie określa: maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii - cenę referencyjną, okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu energii elektrycznej, obowiązujących wytwórców, którzy wygrają aukcję.

Podkreślono, że nowością w porównaniu do obowiązującego rozporządzenia wydanego w 2022 r. jest określenie referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej dla hybrydowych instalacji odnawialnego źródła energii. „W ten sposób uwzględniono mieszany charakter źródeł wytwarzania, a więc możliwość wchodzenia w skład tej instalacji różnych rodzajów odnawialnych źródeł energii” - podano.

Resort wyjaśnił, że ustalone poziomy cen referencyjnych służą zapewnieniu możliwości przeprowadzenia w 2023 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Dodano, że stanowią one podstawę do wyliczenia tzw. stałych cen zakupu dla biogazowni, elektrowni wodnych oraz instalacji OZE wykorzystujących biomasę.

Wskazano, że stałe ceny zakupu wynoszą odpowiednio: 95 proc. odpowiedniej ceny referencyjnej – w przypadku wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW oraz 90 proc. odpowiedniej ceny referencyjnej – w przypadku wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW.

W opublikowanym rozporządzeniu przewidziano „wzrost cen referencyjnych dla wszystkich rodzajów instalacji w odniesieniu do ubiegłego roku”.

Jak podał w piątek Urząd Regulacji Energetyki (URE) w odniesieniu do dotychczas obowiązujących cen referencyjnych nowe stawki są wyższe średnio o ok. 12 proc.

Ministerstwo wyjaśniło, że wzrost stawek jest przede wszystkim związany z wyższymi kosztami inwestycyjnymi wytwarzania energii, na które złożyły się wzrost cen materiałów, towarów i usług oraz zwiększonymi kosztami operacyjnymi, w tym - w przypadku niektórych instalacji OZE, kosztami substratów, jak również wysokimi kosztami finansowania inwestycji.

MKiŚ zaznaczyło, że określenie ceny referencyjnej odzwierciedlającej aktualną sytuację gospodarczą jest „niezbędne” dla zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce przez „elastyczne” reagowanie na zmiany w kosztach wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach OZE. Dodano, że jest ona też ważnym sygnałem dla inwestorów pozwalającym na określenie, „czy dany projekt inwestycyjny ma szansę na udział w aukcyjnym systemie wsparcia i realizację”.

Resort dodał, że zgodnie z informacją Prezesa URE (nr 42/2023) dotyczącą harmonogramu aukcji planowanych do przeprowadzenia w 2023 r. pierwsze z nich – dla instalacji biogazu składowiskowego, biogazu innego, biogazu z oczyszczalni, instalacji termicznego przekształcania odpadów, instalacji spalania biomasy lub układów hybrydowych o mocy poniżej 1 MW – planowane są na 13 listopada. Pozostałem aukcje zostaną przeprowadzone do 22 listopada.

Dodano, że okres w którym przysługuje obowiązek zakupu oraz okres prawa do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, przysługujące wytwórcom, którzy w danym roku wygrają aukcję, przez 15 lat.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

CZYTAJ TAKŻE: Polska Niepodległa! Uroczyste obchody Święta Niepodległości [RELACJA]

CZYTAJ TAKŻE: Dziś Święto Niepodległości. Znamy plany na ten dzień

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze