Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Jak bardzo różni się inflacja w budżecie od tej NBP?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 listopada 2023, 18:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Średnioroczna inflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2024 r. wyraźnie obniży się względem 2023 r. wg projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej i wyniesie 6,6%. Jest zgodna co do kierunku zmian z prognozami Narodowego Banku Polskiego (NBP), podała Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w swojej opinii na temat projektu

W projekcie Ustawy przyjęto, że średnioroczna inflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2024 r. wyraźnie obniży się względem 2023 r. i wyniesie 6,6%. Założona w Uzasadnieniu ścieżka inflacji CPI jest zgodna co do kierunku zmian z prognozami NBP, które wskazują, że do obniżenia inflacji w przyszłym roku przyczyni się spadek wszystkich jej głównych składowych - inflacji bazowej, dynamiki cen energii i żywności. W kierunku niższej inflacji cen konsumenta będzie oddziaływać obniżona presja popytowa oraz wygasanie wpływu wcześniejszych silnych impulsów kosztowych, będących skutkiem m.in. rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę - czytamy w opinii.

W ocenie NBP zakładane realne tempo wzrostu PKB w 2024 r. jest zgodne z oczekiwanym kształtowaniem się tej zmiennej, uwzględnionym w „Projekcji inflacji i PKB” z listopada br., natomiast dynamika PKB w 2023 r. może obniżyć się silniej niż założono w projekcie Ustawy ze względu na przyjęte w listopadowej projekcji niższe tempo wzrostu w otoczeniu gospodarczym Polski.

Wynika ono z oczekiwanego w projekcji NBP silniejszego pogorszenia aktywności gospodarczej w krajach strefy euro. Jednocześnie projekcja inflacji i PKB z listopada uwzględnia głębsze cykliczne dostosowanie zapasów przez firmy - czytamy dalej.

Czynnikiem ryzyka dla przyjętego w Uzasadnieniu scenariusza makroekonomicznego jest sytuacja w otoczeniu polskiej gospodarki.

Szczególnie istotne w tym kontekście są ryzyka związane z kształtowaniem się koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski, w tym w Niemczech. Na koniunkturę w otoczeniu polskiej gospodarki może mieć także wpływ sytuacja geopolityczna, w tym poprzez jej potencjalne oddziaływanie na handel międzynarodowy oraz ceny surowców - wskazała Rada.

CZYTAJ TEŻ: Utrzymuje się nadwyżka eksportu nad importem

Jednocześnie kształtowanie się krajowej koniunktury oraz przebieg procesów inflacyjnych w przyszłym roku obarczone są niepewnością wynikającą z możliwych zmian w zakresie polityki fiskalnej oraz dalszego rozwoju sytuacji na rynku pracy - podano także.

W Uzasadnieniu do projektu Ustawy budżetowej na rok 2024 założono, że w przyszłym roku realne tempo wzrostu PKB w Polsce zwiększy się do 3,0% z 0,9% w br.

Jak podał Narodowy Bank Polski (NBP) inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej - 11,4% w 2023 r., 4,6% w 2024 r. i 3,7% w 2025 r. (wobec odpowiednio: 11,9%, 5,2% i 3,6% dla tych lat w projekcji lipcowej), podał Narodowy Bank Polski (NBP). Inflacja CPI powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP - określonego jako 2,5% +/- 1 pkt proc. - pod koniec horyzontu projekcji, zaś bilans czynników niepewności w projekcji wskazuje na zbliżony do symetrycznego rozkład ryzyk dla dynamiki PKB i asymetrię ryzyk w górę dla inflacji CPI. Wzrost PKB sięgnie 0,3% w 2023 r., a następnie przyspieszy do 2,9% w 2024 r. oraz 3,5% w roku 2025.

ISBnews, mw

CZYTAJ TEŻ: Złoty jedną z najlepiej radzących sobie walut na świecie

Powiązane tematy

Komentarze