Informacje

Europa / autor: Fratria
Europa / autor: Fratria

KE: zakłócenia makroekonomiczne w 11 krajach. Nie w Polsce

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 listopada 2023, 20:30

    Aktualizacja: 23 listopada 2023, 21:04

  • 1
  • Powiększ tekst

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie w ramach mechanizmu ostrzegania (AMR – Alert Mechanism Report), w którym wskazała państwa członkowskie, zagrożone zakłóceniem równowagi makroekonomicznej. W najnowszym raporcie na tej liście znalazło się 11 krajów. Nie ma wśród nich Polski. „Najnowszy raport Komisji Europejskiej (Alert Mechanism Report 2024) sytuuje nas w gronie prymusów państw UE” - skomentował na platformie X (dawniej Twitter) minister aktywów państwowych, Jacek Sasin.

Późną jesienią KE przedstawia roczną analizę wzrostu gospodarczego (AGS – Annual Growth Survey), w której określa priorytety UE na nadchodzący rok w zakresie strategii politycznych, dotyczących gospodarki, budżetu i zatrudnienia, a także innych reform mających na celu przyspieszenie wzrostu gospodarczego i zwiększenie zatrudnienia.

KE publikuje również sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu AMR, w którym wskazuje te państwa członkowskie, w których może dojść do zakłóceń równowagi makroekonomicznej. W tym roku są to: Hiszpania, Francja, Niemcy, Cypr, Grecja, Włochy, Węgry, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Holandia.

Przygotowując AMR, bierze pod uwagę 14 wskaźników makroekonomicznych, takich jak 3-letnia średnia krocząca salda obrotów bieżących wyrażonego jako procent PKB; międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto jako procent PKB; 5-letnia procentowa zmiana udziałów w rynku eksportowym; 3-letnia procentowa zmiana nominalnych jednostkowych kosztów pracy; 3-letnia procentowa zmiana realnych efektywnych kursów walutowych w oparciu o deflatory HICP/CPI, w stosunku do 41 innych krajów uprzemysłowionych; zadłużenie sektora prywatnego wobec PKB; przepływy kredytowe sektora prywatnego w stosunku do PKB; zmiany cen nieruchomości rok do roku w stosunku do deflatora konsumpcji Eurostatu; zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych w stosunku do PKB; 3-letnia średnia krocząca wstecz stopy bezrobocia; zmiany rok do roku łącznych zobowiązań sektora finansowego; 3-letnia zmiana w punktach procentowych wskaźnika aktywności; 3-letnia zmiana w pkt. proc. stopy bezrobocia długoterminowego.

W przypadku Polski tylko w jednym z parametrów wyznaczone progi zostały przekroczone.

Odczyt parametrów dla Polski pokazuje, że jeden wskaźnik przekroczył orientacyjny próg w 2022 r., a mianowicie jednostkowe koszty pracy - odnotowała KE.

Dla porównania, w przypadku Niemiec, progi zostały przekroczone w trzech kategoriach; Francji - czterech; Hiszpanii - pięciu.

Jak Bruksela ocenia stan polskiej gospodarki? Najnowszy raport Komisji Europejskiej (Alert Mechanism Report 2024) sytuuje nas w gronie prymusów państw UE. Wśród 14 potencjalnych nierównowag ekonomicznych w Polsce stwierdzono tylko jedną (przy średniej wynoszącej ok. 3). Nierównowaga ta dotyczy „zbyt szybkiego” zdaniem Komisji wzrostu wynagrodzeń Polaków. Jedynym krajem UE bez żadnej nierównowagi ekonomicznej jest wg KE Malta. Ciekawe, czy powiedzą o tym proeuropejskie „wolne media” z Wiertniczej… - napisał na platformie X (dawniej Twitter) minister aktywów państwowych, Jacek Sasin.

CZYTAJ TAKŻE: Problem z niemieckim budżetem. Brakuje 60 mld euro

CZYTAJ TAKŻE: Macierewicz: Głosowanie PE ma zlikwidować państwo polskie

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze