Informacje

Podpisanie umowy między PGE Dystrybucja i NFOŚiGW / autor: NFOŚiGW
Podpisanie umowy między PGE Dystrybucja i NFOŚiGW / autor: NFOŚiGW

PGE pozyskała z NFOŚiGW środki na budowę magazynów energii

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 grudnia 2023, 14:16

  • 2
  • Powiększ tekst

PGE Dystrybucja pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na budowę trzech magazynów energii: Warta, Jeziorsko i Cisna. Koszt inwestycji to ok. 88,5 mln zł. a dofinansowanie wyniesie ponad 43 mln zł.

Jak powiedział prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Wojciech Dąbrowski „trzy nowe magazyny energii o łącznej mocy 7 MW i pojemności 19 MWh zostaną wybudowane na obszarach szczególnie narażonych na przerwy w zasilaniu i pogorszenie parametrów jakościowych sieci, tj. w województwach podkarpackim i łódzkim. Każdy z trzech magazynów w przypadku awarii zapewni ciągłość zasilania przez co najmniej 2 godziny dając czas na usunięcie usterki, a klientom większą pewność i stabilność dostaw energii”.

Dodał, że magazyny wykorzystywane będą również do bilansowania sieci, co z kolei pozytywnie wpłynie na możliwość przyłączania nowych instalacji OZE.

W komunikacie zaznaczono, że stabilna praca sieci dystrybucyjnej pozwala na zapewnienie bezpiecznych dostaw energii elektrycznej do blisko 6 milionów odbiorców największego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w kraju, którym jest PGE Dystrybucja.

Rozpoczęliśmy finansowanie projektów związanych ze stabilizacją sieci. Ich celem jest poprawa parametrów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej m.in. poprzez jej dostosowanie do wymagań związanych z rozwojem źródeł OZE” - powiedział wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.

Dodał, że dzięki podpisanej umowie „ponad 43 mln złotych trafi do PGE na budowę trzech magazynów energii. Magazyny odegrają dużą rolę na terenach, gdzie dochodzi do częstych awarii lub przerw w dostawie prądu. Zapewnią one stabilny dostęp do energii”.

W komunikacie wyjaśniono, że budowa magazynów we wskazanych lokalizacjach – na terenie Rejonu Energetycznego Sanok i Sieradz - podyktowana była koniecznością zapewnienia bezpiecznych dostaw energii elektrycznej do odbiorców zamieszkujących tereny dotychczas narażone na częste przerwy w zasilaniu oraz pogorszenie parametrów napięciowych w czasie awarii na linii podstawowego zasilania. Zaznaczono, że uszkodzenia infrastruktury były wynikiem działania zjawisk atmosferycznych na obiekty elektroenergetyczne. Dodano, że w sytuacji zaistnienia awarii na danym obszarze, możliwe będzie zasilanie odbiorców zmagazynowaną energią do czasu przywrócenia zasilania na sieciach dystrybucyjnych lub do minimalnego poziomu rozładowania magazynu, po czym nastąpi automatyczne przywracanie do układu normalnego (likwidowanie wyspy). Wytłumaczono, że standardowa praca magazynu energii przez większość czasu polegać będzie na trybie czuwania, w którym magazyn energii będzie cyklicznie doładowywał się, aby posiadać zadaną pojemność i gotowość do awaryjnego zasilenia obszaru w razie zaniku napięcia w sieciach dystrybucyjnych.

Projekt pn. „Budowa trzech magazynów energii: Warta, Jeziorsko i Cisna, w celu stabilizacji pracy sieci”, PGE Dystrybucja będzie realizowany w okresie 01.01.2022-31.12.2026. Całkowity koszt inwestycji to 88 461 600 PLN, koszty kwalifikowalne 71 920 000 PLN, a wnioskowana dotacja wynosi 43 152 000 PLN.

Czytaj także: Polska sprzedała uprawnienia do emisji CO2 po 68,71 euro

PAP

Powiązane tematy

Komentarze