Informacje

PGE ogłosiła kolejny przetarg na potrzeby budowy sieci LTE450

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 grudnia 2022, 16:22

    Aktualizacja: 1 grudnia 2022, 16:22

  • 0
  • Powiększ tekst

30 listopada br. Grupa PGE ogłosiła przetarg związany z budową sieci łączności LTE450. Tym razem zamówienie dotyczy zakupu i wdrożenia komponentów sieci teletransmisyjnej typu mobile backhaul (MBH) oraz systemu monitorowania jakości usług

Jest to już kolejny, ogłoszony w tym roku przetarg w jednym z najważniejszych w Grupie PGE zadań inwestycyjnych. Nowoczesna sieć łączności LTE450 wpłynie na poprawę niezawodności sieci elektroenergetycznej, zwiększy jej bezpieczeństwo, a także przyspieszy usuwanie awarii, a tym samym usprawni funkcjonowanie całej organizacji.

Zamówienie w ramach przetargu składa się z dwóch części: pierwsza obejmuje zakup i wdrożenie sieci teletransmisyjnej typu mobile backout, druga dotyczy systemu pomiarowego, umożliwiającego przeprowadzanie testów wydajnościowych oraz zapewniającego ciągły aktywny monitoring jakości usług Sieci Teletransmisyjnej LTE450. Szczegóły postępowania przetargu i zamówienia oraz dokumenty związane z postępowaniem opublikowane zostały w systemie zakupowym Grupy PGE – SWPP2, w strefie zamówień publicznych www.swpp2.gkpge.pl.


Informacje dodatkowe o LTE 450:

Za realizację Programu LTE450 odpowiada spółka PGE Systemy, zajmująca się obsługą teleinformatyczną Grupy PGE. W sierpniu 2018 roku, wkrótce po otrzymaniu koncesji na częstotliwość 450 MHz, rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy sieci łączności dla energetyki. Od tego czasu wykonano działania w obszarach technicznych i finansowych, które umożliwiły opracowanie modelu biznesowo – technicznego na wdrożenie LTE450. W 2021 roku przeprowadzono Wstępne Konsultacje Rynkowe na kluczowe komponenty, stanowiące elementy sieci LTE450. W wyniku zrealizowanych prac analitycznych przygotowano dokumentację przetargową, na podstawie której ogłaszane są przetargi. W lutym 2022 roku ogłoszono przetarg na zakup i wdrożenie dwóch odrębnych środowisk sieci rdzeniowej CORE LTE450 – produkcyjnego i testowego - umożliwiających kompleksowe świadczenie usługi transmisji danych dla urządzeń LTE, a w marcu na komponenty sieci radiowej RAN. W październiku, w ramach programu LTE450, PGE ogłosiła przetarg na modernizację i adaptację wież telekomunikacyjnych PGE Dystrybucja, a na początku listopada na zakup i wdrożenie systemów zasilania podstawowego i awaryjnego.

Nowoczesna łączność LTE450 wpłynie na poprawę niezawodności sieci elektroenergetycznej, zwiększy jej bezpieczeństwo oraz skróci czas lokalizowania i usuwania awarii występujących w sieci średniego i niskiego napięcia, a w związku z tym, w znaczącym stopniu przyczyni się do pewniejszych dostaw energii do odbiorców. Budowana sieć łączności LTE450 jest integralną częścią realizowanego w PGE Dystrybucja projektu Liczników Zdalnego Odczytu, w ramach którego do roku 2030 u wszystkich odbiorców spółki zainstalowane zostaną nowoczesne liczniki energii elektrycznej umożliwiające m.in. zdalny odczyt danych pomiarowych. Odbiorcy zyskają możliwość bieżącego dostępu do informacji na temat zużycia energii i obliczonych według niego opłat. Niezawodna i bezpieczna sieć łączności jest również niezbędna do budowania nowoczesnej energetyki, wymagającej m.in. integracji odnawialnych źródeł energii, bilansowania, czy rozwoju klastrów energii.

Link, YouTube:

Powiązane tematy

Komentarze